Хоровод «Перепілко, вже козаченьки йдуть»

Виконавці — дівчата. Вони, не беручись за руки, стають у коло обличчям до центру. З учасниць хороводу заздалегідь визначають двох виконавиць. Одну з них називають «перепілкою», а другу, яка одягає шапку,— «парубком» або «дружком». Вони виходять у середину кола і стають обличчям одна до одної так, як зазначено на схемі 9.

Учасниці, які стоять у колі, протягом усього хороводу співають пісню.
З 1-го по 2-й такти мелодії першої строфи на слова звернення:

 • Перепілко...—

«перепілка» і «парубок» прислухаються до того, про що співається в пісні. З 3-го по 12-й такти мелодії на слова:

 • ...вже козаченьки йдуть,
 • Тут була, тут була перепілонька,
 • Тут була, тут була ясна зіронька,—

«перепілка» та «парубок», виконуючи «бігунець», рухаються в протилежні сторони і, описавши коло так, як зазначено пунктиром на схемі 9, повертаються у вихідне положення.
З 1-го по 4-й такти мелодії другої строфи на слова:

 • Перепілко, черевички несуть,-

 

«перепілка» і «парубок» кладуть руки собі на талію і розходяться в різні сторони так, як зазначено пунктиром на схемі 10, виконуючи «доріжку» (припадання); на 4-й такт вони роблять «потрійний притуп». Обличчя звернені одне до одного.
З 5-го по 8-й такти мелодії на слова:

 • Тут була, тут була перепілонька,—

повертаються на попередні місця, виконуючи все те, що вони робили з 1-го по 4-й такти, але закінчуючи «потрійним притупом», і одночасно подають одне одному руки.
З 9-го по 12-й такти мелодії на слова:

 • Тут була, тут була ясна зіронька,—

«перепілка» і «парубок», починаючи рух з правої ноги, «перемінним кроком», не роз'єднуючи рук, обходять повне коло, як зазначено пунктиром на схемі 11; на останній такт мелодії вони роз'єднують руки і, виконуючи «потрійний притуп», кладуть їх собі на талію.
З 1-го по 4-й такти мелодії третьої строфи на слова:

 • Перепілко, вже переднички несуть,-

«перепілка» кладе праву руку на груди, начебто підтримує намисто, а ліву руку собі на талію. «Парубок» кладе праву руку на потилицю, ніби підтримує шапку, а ліву руку відводить в сторону. Вони виконують «вірьовочку». З 5-го по 8-й такти мелодії на слова:

 • Тут була, тут була перепілонька,—

«перепілка», опускаючи руки вниз, трохи відводить їх у сторони, а «парубок» кладе руки собі на талію. Повертаючись у вихідне положення, вони виконують «малий тинок», починаючи його з правої ноги праворуч. З 9-го по 12-й такти мелодії на слова:

 • Тут була, тут була ясна зіронька,—

«перепілка» і «парубок», не змінюючи положення рук, кружляють за рухом годинникової стрілки. На останній такт, кладучи руки собі на талію, виконують «потрійний притуп».
З 1-го по 4-й такти мелодії четвертої строфи на слова:

 • Перепілко, вже калачики несуть,—

«перепілка» і «парубок» кладуть руки на талію і, починаючи крок з правої

ноги, виконують «вихиляс з потрійним притупом». Те ж саме роблять з лівої ноги.
З 5-го по 8-й такти мелодії на слова:

 • Тут була, тут була перепілонька,—

«перепілонька» і «парубок» опускають руки і розводять їх трохи в сторони праворуч. Вони роблять два «голубці» і один «потрійний притуп». Руки кладуть на талію. Ті ж рухи повторюють у протилежний бік і повертаються у вихідне положення. Закінчуючи «потрійний притуп», вони подають навхрест одне одному руки і з'єднують їх. З 9-го по 12-й такти мелодії на слова:

 • Тут була, тут була ясна зіронька,—

вони «дрібушками» кружляють за рухом годинникової стрілки.
Під кінець останнього такту роз'єднують руки і кладуть їх на талію. З 1-го по 12-й такти мелодії п'ятої строфи на слова:

 • Перепілко, із собою візьмуть. (2)
 • Тут була, тут була перепілонька,
 • Тут була, тут була ясна зіронька,—

«перепілка» і «парубок» роблять все те, що й на першу строфу, тільки на останній такт мелодії «парубок» знімає шапку і вклоняється «перепілці».