Хоровод «Марена»

«МАРЕНА»
На сцені, зліва від глядача, на пагорбку сидять шість дівчат, які без музичного супроводу тихо наспівують українську народну пісню «В кінці греблі шумлять верби» (один куплет). Співаючи, дівчата плетуть вінки на заздалегідь виготовлених і частково обвитих квітами дерев'яних обручах діаметром 25—ЗО сж. Коли ця група закінчує співати перший куплет, із-за останньої куліси, справа від глядача, під акомпанемент баяна, що награє мелодію «Марени», виходить друга група з шести дівчат, які прямують до центру сцени. Дівчата несуть зелену гілку, піднімаючи її так, що руки знаходяться трохи вище рівня плечей*
Група дівчат, що плела вінки, побачивши дівчат, які несуть «марену», йде їм назустріч. У центрі всі разом установлюють гілку на підлозі, прикрашають її вінками, квітами І стрічками. Усе це слід зробити за 10 тактів музичної фрази. На 11—12-й такти дівчата повільно розходяться і, взявшись за руки, стають навколо «марени» обличчям до центру (схема 50).

I фігура (4 такти)
На 1—2-й такти починається пісня. Дівчата, взявшись за руки, утворюють коло, в середині якого стоїть «марена». Вони всі разом починають крок з правої ноги. На один такт роблять чотири кроки, йдучи проти руху годинникової стрілки. Наприкінці останньої чверті 1-го такту роз'єднують руки і опускають їх, трохи відводячи в сторону від корпусу, долонями назовні.
На першу чверть 2-го такту роблять крок правою ногою до центру кола, в напрямку до «марени». Корпус при цьому трохи нахиляють вперед, руки опускають так, ніби зривають на землі квітку.
На другу чверть 2-го такту, випрямляючи корпус, піднімають руки вгору, ніби кидають квіти на «марену», і приставляють водночас ліву ногу до правої.
На третю—четверту чверті 2-го такту, повертаючись через праве плече, як показано пунктиром на схемі 51, роблять крок правою ногою від центру назовні кола і приставляють ліву ногу до правої. Руки відводять вбік трохи нижче плечей.
На З—4-й такти повністю повторюють рухи перших 2 тактів. Починаючи їх, усі дівчата стоять спиною до центру кола. На третій такт, узявшись за руки, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. Крок правою ногою на. першу чверть 4-го такту і поворот роблять так, як показано пунктиром на схемі 52. Наприкінці 4-го такту стають у вихідне положення, як на початку фігури.

II фігура (4 такти)
На 5—6-й такти виконавці стоять обличчям до центру кола, руки їх з'єднані. На 5-й такт усі разом роблять крок з правої ноги, йдучи проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 5-го такту роз'єднують руки.

На 6-й такт усі повертаються рухом «припадання» за рухом годинникової стрілки. Вихідне положення — третя позиція ніг, права нога попереду. Під час повороту на місці кожна дівчина піднімає роз'єднані руки над головою і проводить ними по вінку, ніби поправляючи його, а потім по стрічках.
На останню чверть 6-го такту, зробивши повний (на 360°) оберт на місці, зупиняються обличчям до центру кола, знову взявшись за руки.
На 7—8-й такти повністю повторюються рухи 5—6-го тактів, тільки всі дівчата йдуть у протилежний бік, тобто за рухом годинникової стрілки, а поворот на місці — «припадання» — роблять проти руху годинникової стрілки. Вихідне положення — третя позиція ніг, ліва нога попереду.
III фігура (4 такти)
На 9—12-й такти дванадцять дівчат, що знаходяться в колі, поділяються на дві однакові групи і, починаючи з правої ноги, розходяться простими кроками в різні сторони (схема 53).

дуть вони одна за одною, слідом за першою (ведучою). Руки під час руху опущені вниз і трохи відведені від корпусу долонями назовні. Можна взяти кінці стрічок у руки і теж відвести їх трохи в сторони.
Розходячись, дівчата утворюють дві «зірки». Праворуч від глядача шість дівчат з'єднують ліві руки, утворюючи «зірку», ліворуч — праві. Вільні руки продовжують підтримувати кінці стрічок.
Кожна група дівчат проходить по одному колу. На 12-й такт музичної фрази стають у дві лінії попереду «марени» обличчям до глядача. Шлях їх руху позначено на схемі 54 пунктиром.

Шість дівчат, що стоять праворуч від глядача, йдуть у «зірці» проти руху годинникової стрілки, інші шість — за рухом годинникової стрілки.
IV фігура (4 такти)
На 1—2-й такти дівчата стають попереду «марени» у дві лінії, по шість у кожній, обличчям до глядача (схема 55).

Ті, що стоять у другій лінії, беруться за руки і піднімають їх над головою, утворюючи «ворота». В той же час перша група виконавиць, повернувшись лівим плечем до глядача і починаючи крок з правої ноги, обходить дівчат другої лінії, як показано пунктиром на схемі 55. Наприкінці останньої чверті 2-го такту дівчата першої лінії стають у вихідне положення IV фігури і, взявшись за руки та піднявши їх угору, утворюють «ворота».
На З—4-й такти, повторюючи рухи перших 2 тактів, дівчата другої лінії обходять перший ряд (схема 56). Наприкінці 4-го такту всі стають у дві лінії, обличчям до глядача (схема 57).

Під час виконання IV фігури крайні дівчата (зліва й справа від глядача) кладуть вільні руки собі на талію.
V фігура (4 такти)
На 5—8-й такти, піднявши з'єднані руки над головою, дівчата обох ліній розходяться в різні сторони (схема 57) і на кінець 8-го такту стають по діагоналях (схема 58).

Протягом 8-го такту всі повертаються на місці в різні сторони: ті, що стоять справа від глядача,— направо, а ті, що зліва,— наліво. Отже, вони стають одна за одною впівоборота до глядача.
Дівчата, які стоять справа від глядача, кладуть ліву руку собі на праве плече, а праву — на праве плече дівчини, що стоїть попереду. Таким чином утворюється «плетінь». Кожна перша дівчина в першій і другій лініях кладе вільну руку собі на талію.
VI фігура (4 такти)
На 9—12-й такти всі розходяться в різні боки так, як показано на схемі 59, і в процесі руху утворюють два кола — справа і зліва від глядачів.

едучі обох груп наближаються до дівчат, які замикають їх шістку, і таким чином утворюють незамкнене коло, а потім виводять дівчат у дві лінії по діагоналі (схема 60).

VII фігура (12 тактів)
На 1—4-й такти обидві лінії дівчат, що знаходяться по боках «марени», рухаються навколо неї. Та лінія, що на початку фігури знаходиться зліва від глядача, проходить ближче до дерева, і кожна дівчина не зупиняючись, знімає з нього лівою рукою один вінок. На останню чверть 4-го такту, після обходу «марени», виконавиці рухаються зліва й справа від «марени».
На 5—8-й такти дівчата проходять попереду «марени», прямуючи по діагоналі. Перша дівчина, що справа від глядача, йде ліворуч, а перша дівчина, що зліва від глядача,— праворуч. Так, через одну, проходять і решта дівчат (див. пунктир на схемі 61).

На 9—12-й такти ведучі дівчата, дійшовши до перших куліс справа й зліва від глядача, прямують до авансцени. Кожна з тих, що йдуть зліва від глядача, тримає вінок у лівій руці і, зустрівшись у центрі авансцени з дівчиною, яка йде з правого боку, продовжує рухатися з нею в парі в глибину сцени. Обнявши одна одну за талію, вони піднімають руки з вінками над головою. Дійшовши до «марени», пари розходяться в різні сторони: перша — направо, друга — наліво (схема 62).

Наприкінці 12-го такту виконавиці утворюють навколо «марени» два кола так, як показано на схемі 63. Шість дівчат зовнішнього кола стають обличчям до центру. Таким чином, дівчата в двох колах стоять обличчям одна до одної.

Кожна дівчина внутрішнього кола тримає в лівій руці вінок. VIII фігура (12 тактів)
На 1—2-й такти шість дівчат внутрішнього кола беруться за руки і піднімають їх над головою, утворюючи «ворота», в які проходять дівчата зовнішнього кола, починаючи крок з правої ноги. На останню чверть 1-го такту, помінявшись місцями, всі одночасно повертаються через праве плече, роз'єднуючи руки. Дівчата, які після повороту утворюють внутрішнє коло, стають спиною до «марени», беруться за руки і підносять їх над головою.
Дівчата зовнішнього кола стають обличчям до центру.
На 2-й такт повторюються рухи 1-го такту, тільки у «ворота» проходять вже інші дівчата.
На З—4-й такти дівчата, обнімаючи одна одну правою рукою, піднімають вільні руки вгору і парами обходять коло за рухом годинникової стрілки.
На останню чверть 4-го такту, роз'єднуючи руки, всі стають у вихідне положення 3-го такту. Дівчата внутрішнього кола, які стоять спиною до «марени», беруться за руки і піднімають їх над головою, тримаючи вінки у лівій руці. Кожна з дівчат, що стоїть поряд, бере вінок своєї сусідки правою рукою. Дівчата зовнішнього кола, які стоять обличчям до «марени», також з'єднують руки, але не піднімають їх угору.
На 5—8-й такти дівчата внутрішнього й зовнішнього кіл, не роз'єднуючи рук, разом починають крок з правої ноги, рухаючись у різні сторони: дівчата внутрішнього кола йдуть за рухом годинникової стрілки, дівчата зовнішнього кола — проти. На останню чверть 8-го такту всі стають у вихідне положення 5-го (схема 64).

На 9—/2-й такти дівчата зовнішнього кола, не роз'єднуючи рук, підходять до дівчат внутрішнього кола і проходять у «ворота». З'єднані руки дівчат внутрішнього кола в цей час опускаються за спиною дівчат зовнішнього кола. Не роз'єднуючи рук, усі дівчата обходять повне коло за рухом годинникової стрілки, виконуючи «припадання». Вихідне положення — третя позиція ніг; у дівчат, які стоять обличчям до глядача, попереду права нога, а в тих, що стоять спиною до глядача, попереду ліва нога.
Руки на останню чверть 12-го такту роз'єднуються.

IX фігура (12 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, які стоять обличчям до центру кола, підходять до «марени», беруть її і піднімають так, щоб руки були трохи вище від рівня плечей. Тримаючи «марену», вони йдуть колом проти руху годинникової стрілки.

Дівчата зовнішнього кола беруть обома руками свої вінки, піднімають над головою і, ніби милуючись ними, проходять коло за рухом годинникової стрілки, починаючи крок з правої ноги.
На 5—8-й такти повністю повторюються рухи 1—4-го тактів, тільки обидва кола рухаються в протилежних напрямах.
Усі залишають сцену.
На 9—12-й такти дівчата поступово розбиваються на кілька груп. Троє, піднявши вгору «марену», прямують за першу кулісу справа від глядача. За ними йдуть решта дівчат, зберігаючи між групами інтервали (схема 65).