Хороводи, українські новорічні хороводні танці

Хороводи — один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва. Виконання їх колись пов'язувалося з обрядовими діями, традиційною зустріччю весни (весняний цикл танців), відзначенням літа (купальський цикл танців), зустріччю Нового року. Найпоширенішими були веснянки, гаївки, танки. Тепер хороводи втратили своє обрядове значення. Вони міцно увійшли до репертуару професіональних і самодіяльних виконавських колективів, особливо дитячих.

За темами хороводи можна поділити на три групи:

до першої належать хороводи, в яких відображаються трудові процеси («А ми просо сіяли, сіяли», «Мак», «Шевчик», «Бондар», «Коваль» та ін.);

до другоїхороводи, де відбито родинно-побутові відносини трудового народу («Перепілка», «Ой гілля-гілочки», «Пташка» тощо);

до третьоїхороводи, в яких знайшли свій вияв патріотичні почуття народу, оспівується рідна природа («А вже весна», «Марена» та ін.).
Хороводи являють собою синтетичний вид народної творчості, в якому органічно злиті поезія, музика та хореографія. Ідейний зміст того чи іншого хороводу розкривається в пісні. Отже, текст в обрядових танцях має першорядне значення, бо він визначає зміст танцю та його хореографічний малюнок.

Хороводи є однією з найстаріших художніх форм народного мистецтва взагалі і танцювального зокрема.

Образність музичної і хореографічної мови хороводів привертала і привертає увагу професіональних композиторів і хореографів.
Хороводи зустрічаються в балетах і операх як елементи народних обрядів (опера «Майська ніч» М. Римського-Корсакова, «Утоплена» М. Лисенка та ін.). Широко використовуються хороводи і на сцені драматичних театрів, де вони вводяться в театральну дію як етнографічні елементи спектаклю і часто становлять органічну частину розвитку драматичної дії (хоровод «Король» у п'єсі «Невольник» М. Кропивницького).

Мелодичний матеріал хороводних пісень зустрічається в дитячій опері М. Лисенка «Зима й Весна», а також у балетах «Пан Каньовський» М. Вери-ківського та ін. Чудесні народні мелодії хороводів звучать у симфонії № 2 Л. Ревуцького, у «Веснянках» М. Вериківського, «Пам'яті Лесі Українки» А. Штогаренка, в сюїті «Колгоспне свято» В. Нахабіна та ін.

Чимало хороводних пісень використано в інструментальній музиці російських композиторів (Перший фортепіанний концерт і Друга симфонія П. Чайковського тощо). Композитори і хореографи створюють також оригінальні хороводи. Ряд визначних хороводів на сучасну тематику написав Г. Верьовка («Величальна» та «Урожайна святкова» на слова М. Стельмаха, «Хоровод дружби» на слова Т. Масенка).

А вже весна

 

Кривулька

А ми просо сіяли, сіяли

 

Марена

Барвінок

 

Мак Перший

Бондар

 

Мак Другий

Весна уже, весна іде

 

Огірочки

Весну закликати

 

Ой Василю (Василино)

Вінок

 

Ой вийтеся, огірочки

Воротар

 

Ой гілля-гілочки

Гості

 

Ой зав'ю вінки

Голуб-голубочок

 

Ой у полі жито

Де ти кицько, ходила?

 

Перепілка

Варіант Де ти кицько, ходила?

 

Перепілко, вже козаченьки йдуть

Дружба

 

Печу, печу хлібчик

«Зайко» або «Загороджу річку»

 

Пиво

Варіант танцю «Зайко» або «Загороджу річку»

 

Плету, плету лісочку» (Тинок)

Заїнько

 

Подушечка

Каша

 

Пташка

Коваль

 

Равлику-Павлику

Козлик

 

Танчик

Король

 

Шевчики

Кривий танець» («Кроковеє колесо»)

 

Школярка

Варіант Кривого танцю» («Кроковеє колесо»)

 

Шум

Тексти хороводів

Хореографія хороводів

Мелодії хороводів