Сюжетний танець: «Шевчики» (другі)

«ШЕВЧИКИ» (ДРУГІ)

Танець виконують два хлопці. До початку танцю вони стають один за одним за другою правою кулісою.
I фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дається музичний вступ.
На 5—7-й такти «шевчики» «простим танцювальним бігом», який починають з правої ноги, вибігають на сцену в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 2. Руки, зігнуті в ліктях, повільно рухаються, як при звичайному бігові, корпус нахилений вперед, обличчя повернуті до глядача.

На першу чверть 8-го такту «шевчики» приставляють праву ногу до лівої і готуються до стрибка. На другу чверть 8-го такту роблять один тур (праворуч або ліворуч) і стають обличчям до глядача: ноги у шостій позиції, ледь зігнуті в колінах. Ліву руку, зігнуту в лікті і з стиснутими у кулак кистями (крім великого пальця, який відводять у сторону), виставляють перед собою так, щоб кулак, направлений долонею до обличчя, був на рівні підборіддя. Стиснута в кулак кисть правої руки знаходиться над відведеним великим пальцем лівої руки.
II фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти, просуваючись по авансцені в напрямку правих куліс, «шевчики» роблять:
на «раз» — невеличкий стрибок і стають у другу позицію, трохи присівши. Одночасно проводять правою рукою вниз вздовж ліктя лівої руки;
на «два» «шевчики», випрямляючи коліна, стрибають і стають у шосту позицію. Одночасно правою рукою проводять вгору вздовж внутрішньої сторони лівої руки над її стиснутою в кулак кистю і вниз до ліктя, начебто намотуючи дратву. Це вони повторюють сім разів підряд;
на «раз» 8-го такту роблять крок правою ногою праворуч і, розвівши руки в сторони (друга позиція), тримають уявну дратву перед собою;
на «два» ліву ногу приставляють до правої, а руками накидають дратву на уявний гачок, який знаходиться в такій же уявній стіні праворуч від «шевчиків». Кисті рук залишаються стиснутими в кулаки.
III фігура (8 тактів). Сукання дратви
На 1—3-й такти, просуваючись спиною праворуч, «шевчики» роблять:
на «раз» 1-го такту — крок лівою ногою назад;
на «і» — ковзний стрибок назад на обох ногах;
на «два» повторюють усе те, що виконували на «і»;

на наступне «і» — пауза;
на «раз-і-два» 2-го такту — від уявного гачка опускають руки вниз ліворуч від себе;
на «і» — пауза, знову виносять руки в початкове положення. Цей рух на три такти виконують тричі ліворуч так, як зазначено на схемі 3.
На 4-й такт, повертаючись на 180°, накидають дратву на гачок, який знаходиться в уявній стіні праворуч від глядача.
На 5—7-й такти виконавці, повторюючи рухи 1—3-го тактів, просуваються по сцені ліворуч на свої попередні місця.
На 8-й такт «шевчики» роблять у центрі сцени «потрійний притуп» і зупиняються. Вони опускають ліві руки, а праві, відкривши кисті, виносять перед собою.
IV фігура (8 тактів). Вкручування кінців дратви
На 7—6-й такти «шевчики» роблять:
на «раз» — легенький ковзний стрибок на лівій нозі вперед. Одночасно праву ногу, зігнуту в коліні, виводять перед собою і тримають її в цьому положенні на протязі всієї фігури. Долонею правої руки проводять по правому коліну до себе, а лівою рукою замахуються вперед;
на «два» повторюють ковзний стрибок на лівій нозі вперед, а долонею правої руки проводять по правому коліну від себе. Лівою рукою роблять змах зверху вниз до себе і т. д. Цей рух на 6 тактів повторюється дванадцять раз.
На «раз» 7-го такту «шевчики» приставляють праву ногу до лівої у шосту позицію, а ліву руку піднімають перед собою так, ніби тримають пальцями голку, в яку мають засилити дратву. Одночасно пальцями правої руки проводять вздовж губ зліва направо, начебто слинять кінець дратви;
на «два» цього такту лівою рукою тримають перед очима уявну голку, а правою рукою засиляють кінець дратви в вушко голки;
на «і» ліву руку тримають у попередньому положенні, а пальцями правої руки беруть дратву і протягують її крізь вушко голки.
На «раз» 8-го такту «шевчики» піднімають зігнуту в коліні праву ногу перед собою. Кисті обох рук вони стискають у кулаки з відведеними великими пальцями, якими зображають голки з дратвою. Одночасно великими пальцями торкаються правого коліна, відтворюючи прокол двома голками у напрямку від взуття, яке вони шиють;
на «і» «шевчики» розводять руки так, щоб великі пальці були назовні, а кулаки рук на правому коліні, відтворюючи просиляння кінців дратви.

На «два» цього такту «шевчики» широко розводять руки в сторони великими пальцями від себе, затягаючи дратву на шві.
V фігура ( 8 тактів). Шиття взуття дратвою
На 1—8-й такти, тримаючи, як і раніше, підняту перед собою праву ногу, зігнуту в коліні,
на «раз-і-два» 1-го такту «шевчики» роблять три легеньких ковзних стрибки на лівій нозі назад. Одночасно руками втикають голки, смикають їх і затягують шов;
на «і» —- пауза.
Цей рух «шевчики» виконують, просуваючись у глибину сцени, вісім разів на 8 тактів.
VI фігура (8 тактів). Забивання цвяхів
Ноги залишаються в тій же позиції, що й раніше. Просуваючись вперед на авансцену, «шевчики» на «раз» 1-го такту роблять лівою ногою «ковзний крок» вперед.
Праві руки швидко піднімають вгору (немов готуються для удару по цвяху уявним молотком) і одночасно лівими руками виймають цвяхи;
на «і» цього ж такту пальцями лівої руки ставлять уявні цвяхи на правому коліні;
на «два» «шевчики» долонею правої руки б'ють по правому коліну і одночасно ліву руку швидко відводять від коліна в сторону. Протягом 7 тактів виконують цей рух сім разів підряд.
На 8-й такт «шевчики» роблять «потрійний притуп», опускаючи руки.
VII фігура (8 тактів)
«Шевчики» роблять «колупалочку» «з потрійним притупом» в повороті.
«Шевчик», який стоїть праворуч від глядача, на «раз» 1-го такту робить легенький підскік на правій нозі назад і розводить руки в сторони;
на «і» ударяє носком лівої ноги об підлогу позаду себе, тримаючи руки і ноги, як і раніше, і трохи нахиливши корпус вперед;
на «два» робить легенький підскік на правій нозі, повертаючись на 180 через ліве плече. Руки трохи округляє долонями до себе;
на «і» ставить ліву ногу на каблук перед собою і розводить руки в сторони.
На 2-й такт робить «потрійний притуп», довершуючи повний оберт і стаючи обличчям до глядача. Руки кладе на талію, згортаючи кисті.
На З—4-й такти «шевчик» виконує дві «бокові присядки», просуваючись праворуч (схема 4).

Під час виконання «присядки» «шевчик» відводить праву ногу і ліву руку (лівим плечем до глядача).
На 5—8-й такти «шевчик» повторює рухи 1—4-го тактів, тільки на останній такт робить «потрійний притуп» і стає об/иччям до глядача.
«Шевчик», який стоїть ліворуч від глядача, виконує те ж саме, що й «шевчик», який стоїть праворуч, але він починає рух з іншої ноги в інший бік.
VIII фігура (8 тактів). Взування чобіт
На «раз» 1-го такту «шевчики» стають правою ногою на підлогу, ліву ногу, зігнуту в коліні, піднімають перед собою. Обидві руки простягають у напрямку чобота на лівій нозі. Корпус нахиляють вперед до лівої ноги;
на «і» ліву ногу піднімають ще вище, корпус ще більше нахиляють до лівої ноги.
Обома руками начебто беруть чобіт (кисті рук знаходяться на рівні лівої ноги);
на «два» випрямляють ліву ногу вперед ліворуч від себе, корпус теж випрямляють, руки ковзають вздовж гомілки до коліна, начебто взуваючи чобіт;
на «і» випрямляють ліві ноги, вирівнюють корпус, руки розводять трохи в сторони.
На 2-й такт повторюють усе спочатку, але рух починають з іншої ноги.
На 3-й такт, поклавши руки на талію, виконують «колупалочку», яку починають з лівої ноги.
На 4-й такт виконують «присядку» з ударом долонею лівої руки по халяві лівої ноги.
На 5—7-й такти «шевчики» виконують усе те, що вони робили з 1-го по 4-й такти, тільки рух починають з іншої ноги.
На «раз» 8-го такту «шевчики» роблять легенький ковзний підскік назад на лівій нозі, праву ногу відривають від підлоги;
на «і» •— акцентований удар об підлогу всією ступнею правої ноги перед собою. Корпус трохи нахиляють уперед, руки розводять в сторони;
на «два» стрибок на лівій нозі. Праву ногу, зігнуту в коліні, різко піднімають перед собою і правою рукою обхоплюють халяву чобота. Ліву руку відводять в сторону. Корпус рівний;
на «і» — пауза.
IX фігура (8 тактів). Чищення чобіт
На «раз» 1-го такту «шевчики» роблять ковзний легенький крок на лівій нозі вперед, ліву руку відводять ще далі назад;
на «і» ліву руку різко ведуть уперед, ніби ковзають щіткою по правій халяві;
на «два» «шевчики» знову трохи підстрибують на лівій нозі вперед. Ліву руку простягають ще далі вперед;
на «і» різко відводять ліву руку назад, ковзнувши долонею по правій халяві, і т. д. «Шевчики» виконують цей рух на 3 такти тричі.

На 4-й такт «шевчики» міняють положення: піднімають ліву ногу і лівою рукою обхоплюють халяву чобота. Праву руку вони відводять назад і в сторону.
На 5—7-й такти виконавці повторюють рухи 1—3-го тактів, але починають з іншої ноги.
На 8-й такт, поклавши руки на талію, вони роблять «потрійний притуп».
X фігура (8 тактів). Милування чоботами
«Шевчики», просуваючись у глибину сцени обличчям до глядача, милуються своїми чоботами.
На «раз» 1-го такту вони роблять правою ногою крок назад праворуч. Корпус прямий;
на «і» роблять лівою ногою один притуп, поставивши її поряд з правою. Праве плече повертають трохи до глядача;
на «два» «шевчики» лівою ногою роблять крок назад ліворуч. Корпус прямий. На «і» вони роблять правою ногою один притуп, поставивши її поряд з лівою. Ліве плече повертають трохи до глядача.
На «раз» 2-го такту вони роблять крок назад праворуч правою ногою;
на «і» вони ставлять ліву ногу на каблук попереду себе трохи ліворуч і нахиляють корпус до неї, обома руками показуючи на чобіт;
на «два-і» «шевчики» повторюють усе те, що робили на «раз-і», тільки рух починають з іншої ноги. На 8 тактів вони повторюють це чотири рази підряд і на кінець 8-го такту кладуть руки на талію.
XI фігура (8 тактів)
«Шевчики», просуваючись з глибини сцени на авансцену, на «раз-і» 1-го такту виконують «середній тинок», який починають з лівої ноги;
на «два» вони стають лівою ногою на підлогу, корпус повертають правим плечем до глядача, голову трохи нахиляють вперед;
на «і» ударяють об підлогу перед собою всією ступнею правої ноги, голову різко піднімають.
На 2-й такт «шевчики» повторюють рухи 1-го такту, але починають з іншої ноги.
На З—4-й такти «шевчики» повторюють рухи 1—2-го тактів. На 5-й такт виконують «присядку» з «розтяжкою» внизу і розводять руки в сторони.
На 6-й такт «шевчики» роблять «присядку» з ударом долонею лівої руки по халяві правої ноги. Праву руку відводять в сторону.
На 7-й такт виконують також «присядку» з ударом долонею правої руки по халяві лівої ноги. Ліву руку відводять у сторону.
На «раз» 8-го такту «шевчики» стають лівою ногою на підлогу і піднімають праву руку вгору, ліву — в сторону. Праву ногу, зігнуту в коліні, піднімають вгору перед собою;
на «і» ударяють долонею правої руки по піднятому коліну;
на «два», ударяючи об підлогу, опускають праву ногу. Одночасно розводять руки в сторони.

XII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти «шевчики», не міняючи положення, обходять коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 4, і сходяться в центрі сцени.
На «раз» 5-го такту «шевчик», який стоїть ліворуч від глядача, робить крок правою ногою праворуч, коліна трохи зігнуті;
на «і» він відштовхується обома ногами від підлоги і ударяє в повітрі каблуками; лівою ногою він стає на підлогу, а праву залишає в повітрі. Руки розведені в сторони;
на «два-і» він виконує все те, що робив на «раз-і».
Другий «шевчик», який стоїть праворуч від глядача, виконує все те, що робив перший, але рух починає з лівої ноги і просувається в протилежному напрямку так, як зазначено пунктиром на схемі 5.
На 4 такти «шевчики» виконують цей рух сім разів підряд. Сходяться вони обличчям один до одного і на кінець 8-го такту, торкаючи один одного підйомами лівих ніг, з'єднують ліві руки. Корпус відхиляють один від одного в сторони, праві руки відводять у сторону.
XIII фігура (8 тактів)
На 1—6-й такти, не міняючи положення, «шевчики» на кожну чверть 1-го такту роблять один стрибок на правій нозі, обертаючись на місці проти руху годинникової стрілки. На «раз-і-два» 2-го такту вони тричі підстрибують на правій нозі. «Шевчики» на 6 тактів тричі виконують цей рух. На кінець 6-го такту вони роз'єднують ліві ноги, готуючись до «присядки».
На 7-й такт «шевчики» роблять «присядку», виносячи праві ноги перед собою. Руки залишаються розведеними в сторони.
На 8-й такт, піднявшись з «присядки», вони виконують «потрійний притуп» і кладуть ліву руку собі на талію.
XIV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти, просуваючись вперед на авансцену, «шевчики» вдаряють долонею правої руки по підошві лівої ноги. При цьому права рука весь час описує перед собою коло. Ці кола чергуються так: два кола з ударом об підошву лівої ноги, третє коло без удару і т. д.
На «раз» 1-го такту «шевчики» роблять правою ногою невеличкий крок вперед. Ліву ногу згинають у коліні і піднімають її перед собою, виносячи коліно ліворуч так, щоб було зручно ударити рукою по підошві. Права рука, описуючи коло, знаходиться в цей час вгорі;
на «і» вони роблять ковзний удар долонею правої руки по підошві лівої ноги;

на «два» ставлять ліву ногу на підлогу. Праву руку опускають вниз перед собою на рівень талії;
на «і» 1-го такту та «раз» 2-го такту «шевчики» виконують усе те, що робили на «раз-і» 1-го такту;
на «і-два-і» вони роблять три невеликих кроки, починаючи їх з лівої ноги і просуваючись вперед. Правою рукою в цей час продовжують описувати кола. Потім починають рух спочатку і повторюють його до кінця фігури.
На кінець 8-го такту «шевчики», розвівши руки в сторони, ударяють правою ногою об підлогу. Потім кладуть руки собі на талію.
XV фігура (8 тактів)
На 7—8-й такти, просуваючись ліворуч по авансцені в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 6, «шевчики» на «раз» 1-го такту роблять крок праворуч правою ногою;
на «і» вони вдаряють лівою ногою поряд з правою. Корпус трохи повертають правим плечем до глядачів;
на «два-і» танцюристи виконують усе те, що робили на «раз-і», тільки рух починають лівою ногою ліворуч і повертають ліве плече до глядачів.
На «раз» 2-го такту «шевчики» роблять крок правою ногою праворуч. Одночасно ліву ногу відривають від підлоги і залишають її позаду правої «на купе». Корпус тримають прямо;
на «і» вони опускаються на півпальці лівої ноги, а праву ногу відривають від підлоги і залишають її попереду лівої «на купе». Корпус прямий;
на «два-і» повторюють усе те, що вони робили на «раз-і».
На 8 тактів «шевчики» виконують попередні рухи чотири рази підряд.
На кінець 8-го такту ліва нога залишається на півпальцях, а права попереду лівої «на купе». Ліву руку вони відводять в сторону.
XVI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти, просуваючись по авансцені праворуч у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 7, «шевчики» на «раз» 1-го такту ставлять праву ногу на підлогу, а ліву, зігнуту в коліні, піднімають перед собою, відводячи коліно в сторону. Праву руку вони піднімають вгору, готуючи її для удару по халяві;
на «і» готуються ударити правою рукою по халяві лівої ноги;
на «два» танцюристи лівою ногою ступають ліворуч, а праву руку заносять вгору для наступного удару;

на «і» 1-го такту і «раз» 2-го такту вони виконують усе те, що робили на «раз-і» 1-го такту, і т. д.
На 8-й такт «шевчики» роблять «потрійний притуп», простягнувши руки перед собою на рівні талії.
XVII фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти «шевчик», який стоїть ліворуч від глядача, ідучи по колу за рухом годинникової стрілки в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 8, виконує «колупалочку» в повороті з «потрійним притупом». Під час виконання цього руху він відводить руки в сторони.
На «раз» 3-го такту «шевчик» робить крок вперед правою ногою;
на «і» швидко викидає ліву ногу високо вгору прямо перед собою і ударяє долонею правої руки по халяві;
на «два» він ставить на підлогу ліву ногу;
на «і» знову ступає правою ногою вперед. Ліву ногу відриває від підлоги, а праву руку заносить вверх для чергового удару по халяві.
На «раз» 4-го такту «шевчик» високо викидає вгору ліву ногу прямо перед собою і ударяє долонею правої руки по халяві лівої ноги;
на «і» опускає ліву ногу на підлогу;
на «два» ступає правою ногою вперед;
на «і» — пауза.
На 5--8-й такти «шевчик» повторює рухи 1—4-го тактів. На кінець 8-го такту він запрошує до танцю другого «шевчика», який весь час спостерігав за ним і готувався виконати більш складну наступну фігуру.
XVIII фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти «шевчик», який стоїть праворуч від глядача, ідучи по колу проти руху годинникової стрілки, виконує «присядку» в оберті з ударом по халяві.
На «раз» 1-го такту він, розводячи руки в сторони, присідає на обидві ноги;
на «два», не піднімаючись з «присядки», підстрибує на правій нозі, а ліву ногу, зігнуту в коліні, виносить перед собою, одночасно повертаючи корпус праворуч на 180°.
На «раз» 2-го такту «шевчик» знову присідає на обидві ноги, ще більше повертає корпус праворуч, а праву руку заносить для удару по халяві правої ноги;
на «два», трохи піднімаючись на лівій нозі, «шевчик» високо виносить праву ногу вперед і б'є долонею правої руки по халяві;

на кінець 2-го такту він завершує поворот на 360°.
На З—4-й такти «шевчик» повторює рухи 1—2-го тактів. На 8 тактів він виконує їх чотири рази підряд.
«Шевчик», який знаходиться ліворуч від глядача, на протязі 4 тактів з цікавістю стежить за тим, як танцює його партнер.
На 5—8-й такти завзято виконує на місці «потрійний притуп», збираючись танцювати, але раптом помічає, що в нього відірвалась підошва.
XIX фігура (8 тактів)
«Шевчик», який знаходиться від глядача ліворуч, на «раз» 1-го такту робить крок вперед лівою ногою, руки опущені вниз;
на «і» він ударяє півпальцями правої ноги перед собою, повернувши її п'яткою в сторону (невиворітно);
на «два» «шевчик» стає на підлогу лівою ногою;
на «і» ставить праву ногу на каблук.
На «раз» 2-го такту робить невеликий крок вперед лівою ногою, відриваючи праву ногу від підлоги;
на «і» ковзає по підлозі правою ногою ззаду наперед;
на «два» злегка підстрибує на лівій нозі, виносячи вперед праву ногу і показуючи обома руками на відірвану підошву. Він залишається стояти в цій позі.
На 3—4-й такти «шевчик», який знаходиться праворуч від глядача, виконує «обертас» і одночасно хапає лівою рукою праву ногу другого «шевчика», відриваючи свою праву ногу від підлоги.
На «раз-і-два» 5-го такту «шевчики» виконують три стрибки на лівих ногах, просуваючись до першої лівої куліси. В цей час перший «шевчик» удає, що шиє взуття в дві нитки, а другий забиває штифти у відірвану підошву;
на «і» — пауза.
Все це вони виконують, поки не підуть зі сцени (схема 9).