Сюжетний танець: «Чумак»

«ЧУМАК»

Танець виконують дівчина і хлопець. Перед початком танцю дівчина стоїть в останній лівій кулісі, а хлопець — у середній правій кулісі.
Вихід.

На 1—6-й такти на сцену вибігає хлопець. Він «простим танцювальним кроком» йде до середини лівих куліс, заглядає за них, потім підбігає до першої правої куліси. Хлопець шукає дівчину.
Одночасно тим же «простим танцювальним кроком» вздовж задника йде дівчина. В правій, трохи зігнутій руці вона тримає кінець стрічки, ліва рука опущена. Дівчина йде, не звертаючи уваги на хлопця, який її не бачить (схема 278).

На 7—10-й такти, повернувшись ліворуч, хлопець бачить дівчину і біжить до неї. Дівчина продовжує йти вздовж задника так, як зазначено пунктиром на схемі 279.

На 11-й такт, зустрівшись на середині задника, виконавці зупиняються. Хлопець, широко розвівши руки в сторони, наче перегороджує дівчині дорогу.
На 12-й такт дівчина рвучко повертається і робить два кроки з півобертом праворуч. Вона стає спиною до хлопця. Хлопець розчарований.
Перша частина танцю (78 тактів)
ї фігура (24 такти)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—9-й такти дівчина, виконуючи «тинок» з обертом і притупом, йде по колу проти руху годинникової стрілки. Вона розводить руки в сторони трохи нижче талії. Руками дівчина тримає кінці стрічок. її шлях зазначений пунктиром на схемі 280.

Хлопець іде за дівчиною, виконуючи тричі «крок з поворотом і притупом».
На 10—11-й такти дівчина, продовжуючи йти в тому ж напрямку, робить повний оберт ліворуч (чотири «простих танцювальних кроки», крок на кожну чверть такту), починаючи з лівої ноги. Виконавиця натягує кінці стрічок, піднімаючи руки до рівня плечей. На кінець останнього такту дівчина зупиняється і стає обличчям до центру сцени.
Хлопець у цей час, стоячи обличчям до дівчини, виконує «вихиляс», поклавши руки на талію.
На 12-й такт танцюристи роблять «потрійний притуп» (дівчина продовжує стояти обличчям до центру сцени, а хлопець — обличчям до дівчини). Танцюристи не змінюють положення рук. Потім хлопець простягає руки до дівчини, немов говорить: «Подивись на мене». На 1—12-й такти він увесь час знаходиться позаду дівчини, яка не звертає на нього уваги.
На 13—24-й такти танцюристи продовжують йти по колу проти руху годинникової стрілки, весь час виконуючи рух, який вони робили на 1 — 9-й такти. На кінець 21-го такту дівчина і хлопець приходять до середини задника.
На 22—24-й такти дівчина, повторюючи рухи 10-12-го тактів, доходить до центру сцени і на кінець 24-го такту зупиняється обличчям до глядача.

Хлопець, ображений ставленням дівчини, незадоволено махає рукою, відходить від неї і «простим танцювальним кроком», який починає з лівої ноги, йде по діагоналі до середини лівих куліс так, як зазначено пунктиром на схемі 281. Зробивши шостий крок, хлопець зупиняється (спиною до дівчини і лівим плечем до глядачів). Вагу корпусу він переносить на праву ногу, ліва нога позаду на півпальцях. Хлопець стоїть, задумавшись. Ліву руку він згинає перед корпусом і долонею лівої руки підтримує зігнутий лікоть правої руки, долонею правої руки хлопець підтримує голову. Корпус трохи нахилений вперед.
II фігура (24 такти)
Повторюється перша частина музичного супроводу.
На 1—3-й такти дівчина стоїть на місці і, усміхаючись, дивиться на хлопця.
На 4—8-й такти танцюристка «перемінним кроком», який починає з правої ноги, йде навколо хлопця, повернувшись правим плечем за рухом годинникової стрілки. Кінці натягнутих стрічок дівчина тримає на рівні плечей. Голову танцюристка повертає в сторону хлопця. На кінець останнього такту вона зупиняється позаду хлопця (схема 282).

Юнак стоїть, задумавшись, у попередній позі і лише на кінець 8-го такту опускає ліву руку.
На 9-й такт дівчина, зробивши два «простих танцювальних кроки», підходить до хлопця і бере його правою рукою за ліву руку. Хлопець опускає праву руку і повертається обличчям до глядача.
На 10-й такт танцюристи виконують «потрійний притуп» (дівчина починає з лівої ноги, а хлопець — з правої), повертаються спиною одне до одного. З'єднані руки виконавці виносять уперед у напрямку до глядача (хлопець бере праву руку дівчини лівою рукою).
На 11-й такт дівчина і хлопець знову виконують «потрійний притуп» (дівчина з правої ноги, а хлопець — з лівої), і повертаються обличчям одне до одного. З'єднані руки танцюристи розводять у сторони.
На 12-й такт дівчина, усміхаючись, кладе ліву руку на праве плече хлопця, наче говорить йому: «Не сердься, я пожартувала».
На 13—17-й такти дівчина знімає ліву руку з правого плеча хлопця. Не роз'єднуючи рук, танцюристи «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки (дівчина — обличчям у напрямку руху, хлопець— спиною). На 16—17-й такти виконавці піднімають вгору з'єднані руки, і дівчина робить під ними повний оберт праворуч (схема 283).

На 18-й такт, не роз'єднуючи рук, танцюристи, стоячи на місці обличчям одне до одного, виконують «потрійний притуп». З'єднані руки опускають до рівня талії.
На 19—-23-й такти виконавці «перемінним кроком» продовжують йти по колу проти руху годинникової стрілки (дівчина йде обличчям у напрямку руху, хлопець — спиною). Положення рук не міняється. На 17—19-й такти хлопець виконує «перемінний крок» назад, а на 22—23-й такти — двічі «просту присядку», роблячи повний оберт праворуч.
На 24-й такт дівчина і хлопець, стоячи одне до одного обличчям, виконують «потрійний притуп».
III фігура (30 тактів)
Повторюється перша частина танцювальної мелодії.
На 1—11-й такти танцюристи знову роблять рухи, які вони виконували на 13—23-й такти II фігури, продовжуючи йти по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець 11-го такту вони доходять до центру сцени.
На 12-й такт, роз'єднавши руки, дівчина і хлопець виконують «потрійний притуп», при цьому хлопець повертається спиною до дівчини.
На 13—15-й такти хлопець, поклавши руки на талію і не звертаючи уваги на дівчину, виконує «тинок», йдучи на авансцену. Дівчина стоїть на місці, здивовано дивиться на хлопця. Потім легко піднімає руки і протягує їх уперед, до хлопця.
На 16-й такт хлопець робить два «простих танцювальних кроки» у сторону правих куліс. Руки він вільно опускає. Дівчина переходить на місце, де тільки що стояв хлопець, роблячи при цьому чотири дрібні «прості танцювальні кроки» (схема 284).

На 17-й такт хлопець стоїть на місці і, нахиляючи корпус і голову спочатку ліворуч, потім праворуч, дивиться за куліси, роблячи вигляд, ніби когось чекає. Дівчина стоїть на місці і спостерігає за хлопцем.
На 18-й такт хлопець дивиться на праві куліси, потім розводить руками, начебто дивуючись, чому там нікого немає. Дівчина зберігає ту ж позу.
На 19—21-й такти, поклавши руки на талію, хлопець йде, виконуючи «тинок», до середини лівих куліс і проходить попереду дівчини. Дівчина, трохи повернувшись ліворуч, нахиляє голову, підносить до очей кінець стрічки, яку вона тримає в правій руці.
На 22-й такт хлопець просувається до лівих куліс, роблячи два «простих танцювальних кроки». Руки вільно опущені. Дівчина зберігає ту саму позу.

На 23-й такт хлопець стоїть на місці і, нахиляючи корпус і голову то праворуч, то ліворуч, дивиться на куліси, начебто когось виглядає. Дівчина зберігає попередню позу.
На 24-й такт хлопець дивиться на ліві куліси і здивовано розводить руками. Дівчина зберігає попередню позу.
Виконується друга частина танцювальної мелодії (темп уповільнюється).
На 1—3-й такти хлопець повертається обличчям до дівчини і, побачивши, що вона плаче, хитає головою і посміхається.
На 4-й такт хлопець підкрадається ззаду до дівчини, зробивши чотири дрібних кроки на півпальцях. Дівчина зберігає попередню позу.
На 5-й такт хлопець ніжно обнімає дівчину правою рукою за талію, а лівою бере її ліву руку і кладе собі на праве плече. Його усмішка начебто говорить: «Не ображайся, я пожартував».
На «раз» 6-го такту дівчина піднімає голову;
на «два» повертає голову до хлопця. Обидва виконавці задоволені, усміхнені, веселі, вони притупують правою ногою біля лівої. Одночасно дівчина відводить праву руку праворуч, тримаючи в ній кінці стрічки. Хлопець кладе ліву руку собі на талію.
Друга частина  т а н ц ю (90 тактів).
І фігура (24 такти)
Виконується в швидкому темпі третя частина музичного супроводу.
На 1—12-й такти дівчина й хлопець, зберігаючи попередню позу, виконують «бігунець», весело дивляться одне на одного і просуваються по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту виконавці доходять до середини задника і повертаються обличчям до глядача.
На 13—11-й такти, роблячи «тинок», танцюристи йдуть вперед до середини авансцени. Дівчина опускає праву руку на талію.
На 18-й такт, не змінюючи положення рук, вони виконують «потрійний притуп», нахиляючи корпус трохи вперед.
На 19—23-й такти дівчина і хлопець, випрямивши корпус, відходять до середини задника, виконуючи «вірьовочку». Дівчина відводить у сторону праву руку, в якій знаходиться стрічка, а хлопець — ліву.
На 24-й такт, роз'єднавши руки і поклавши їх на талію, танцюристи повертаються обличчям одне до одного (дівчина стоїть спиною до глядачів, а хлопець — обличчям) і виконують «потрійний притуп».

II фігура (24 такти)
Повторюється третя частина музичного супроводу.
На 1—2-й такти дівчина, схрестивши руки на грудях і стоячи спиною до глядача, виконує «вихиляс». Хлопець, стоячи обличчям до глядача, одночасно робить «просту присядку», руки кладе на талію.
На 3-й такт виконавці «перемінним кроком» йдуть на авансцену (хлопець— обличчям по напрямку руху, а дівчина — спиною). Хлопець розводить руки в сторони, а дівчина положення їх не змінює (схема 285).
На 4—9-й такти танцюристи повторюють двічі все те, що вони робили на 1—3-й такти.
На 10—11-й такти виконують усе те, що вони робили на 1—2-й такти. На кінець останнього такту вони зупиняються між центром сцени і серединою авансцени.
На 12-й такт танцюристи виконують «потрійний притуп», при цьому дівчина повертається обличчям до глядача і стає поряд з хлопцем, праворуч від нього.
На 13—15-й такти дівчина, роблячи «припадання», яке починає з правої ноги, йде до лівих куліс. Вона кладе руки на талію, голову повертає ліворуч і дивиться на хлопця. Хлопець, поглядаючи лукаво на дівчину, хвацько виконує «вихиляс» з «потрійним притупом» (схема 286).

На 16—18-й такти дівчина виконує на місці «припадання» з притупом в оберті, починаючи його з правої ноги. Хлопець виконує на місці «при-сядку-ножиці».
На 19—21-й такти дівчина, роблячи «припадання», яке починає з лівої ноги, йде на своє попереднє місце. Руки кладе на талію, голову повертає ліворуч. Хлопець на місці виконує «вихиляс» з притупом.
На 22—24-й такти дівчина робить на місці «припадання» і притуп з обертом, починаючи його з лівої ноги, а хлопець — «присядку-ножиці». На кінець останнього такту дівчина і хлопець повертаються обличчям одне до одного (дівчина стає правим плечем до глядача, а хлопець — лівим).
III фігура (24 такти)
Повторюється третя частина музичного супроводу.
На 1—2-й такти дівчина і хлопець з'єднують праві руки і піднімають їх вгору, ліві руки опускають. Виконуючи два «перемінних кроки», які починають з правої ноги, танцюристи міняються місцями, проходячи під з'єднаними руками (торкаючись лівими плечима), і роблять півоберта праворуч.

На 3-й такт, роз'єднавши руки, виконавці кладуть їх на талію і, стоячи обличчям одне до одного, роблять «потрійний притуп», починаючи його з правої ноги (дівчина стоїть лівим плечем до глядача, хлопець — правим).
На 4—5-й такти дівчина й хлопець, стоячи обличчям одне до одного, один раз сплескують у долоні і притупують.
На 6—8-й такти дівчина і хлопець беруть одне одного руками за талію, ліві руки відводять у сторони і вверх і «перемінним кроком» кружляють на місці, роблячи повний оберт за рухом годинникової стрілки.
На 9-й такт танцюристи, стоячи обличчям одне до одного, виконують «потрійний притуп». Дівчина повертає в сторону глядача ліве плече, а хлопець — праве. Вона схрещує руки на грудях, а хлопець опускає їх на талію.
На 10—11-й такти вони міняються місцями. При цьому танцюристка, зберігаючи положення рук, виконує «перемінний крок», роблячи півоберта праворуч, а хлопець — «присядку», роблячи півоберта ліворуч (схема 287).

На 12-й такт танцюристи, стоячи обличчям одне до одного, виконують на місці «потрійний притуп». Руки опускаються на талію.
На 13—23-й такти хлопець, стоячи обличчям до глядача, виконує на місці «підсічку», а дівчина, виконуючи «крок з притупом», кружляє навколо хлопця проти руху годинникової стрілки. Корпус вона повертає лівим плечем уперед, руки відводить у сторони трохи нижче талії, голову повертає ліворуч і весело дивиться на хлопця. На кінець останнього такту вона повертається на своє попереднє місце.
На 24-й такт вони виконують «потрійний притуп»: дівчина стоїть обличчям до хлопця, а хлопець — обличчям до глядача. Руки кладуть собі на талію.
IV фігура (18 тактів)
Повторюється третя частина музичного супроводу.
На 1—6-й такти виконавці йдуть до середини авансцени: дівчина виконує «припадання» із ковзанням, рухаючись правим плечем до глядача, руки розводить у сторони і тримає в них кінці натягнутих стрічок. Хлопець, стоячи обличчям до глядачів, виконує «повзунок».
На 7—8-й такти дівчина, роблячи «припадання», кружляє на місці, виконуючи два повних оберти праворуч. Праву руку вона відводить праворуч— вверх, лікоть трохи згинає; ліву руку кладе на талію. Хлопець стоїть обличчям до глядача і виконує на місці «повзунець», руки відводить.
На 9-й такт вони, стоячи обличчям одне до одного, кладуть руки на талію і виконують «потрійний притуп».

На 10—11-й такти дівчина і хлопець міняються місцями, виконуючи «голубець» в оберті і з притупом так, як зазначено на схемі 288. На кінець останнього такту вони зупиняються обличчям одне до одного.
На 12-й такт дівчина кружляє на місці, виконуючи повний оберт праворуч. Руки вона опускає вниз і ледь відводить у сторони, тримаючи ними кінці стрічок. Хлопець у цей час виконує «присядку з розтяжкою внизу».
Виконується четверта частина танцювальної мелодії. Темп уповільнюється.
На 13—14-й такти, поклавши руки на талію, танцюристи повертаються на свої місця, виконуючи «перемінний крок». На кінець останнього такту зупиняються обличчям до глядачів (дівчина стає праворуч від хлопця).
На 15—17-й такти хлопець правою рукою бере дівчину ззаду за талію; дівчина ліву руку кладе собі на талію. Вільні руки (дівчина — праву, а хлопець— ліву), зігнуті в лікті, танцюристи відводять за голову, кладучи долоню на потилицю. В цій позі дівчина і хлопець кружляють «перемінним кроком», роблячи на місці два повних оберти проти руху годинникової стрілки.
На 18-й такт вони, весело поглядаючи одне на одного, виконують «потрійний притуп», повернувшись обличчям до глядача. Вільні руки кладуть на талію.