Сюжетний танець: «Чабани»

«ЧАБАНИ»

Танець виконують один хлопець-соліст, вісім дівчат і вісім хлопців. І фігура (16 тактів)
Виконується вступна частина мелодії «Верховина».
На 1—8-й такти із-за третьої лівої куліси, граючи на сопілці (або імітуючи гру), виходить соліст — «чабан». Пильно придивляючись, він «простими танцювальними кроками» прямує до першої правої куліси. В цей час за спиною «чабана» з'являється дівчина, яка виходить також із-за третьої лівої куліси. Ховаючись, щоб її не побачив «чабан», вона помахом руки запрошує свою подругу, подруга запрошує іншу дівчину і т. д., поки з різних сторін не з'являться всі дівчата. Перешіптуючись між собою, вони кидають лукаві погляди на «чабана».
На 9—14-й такти «чабан», продовжуючи грати на сопілці, йде по авансцені до лівих куліс, уважно виглядаючи когось. У цей час дівчата, перешіптуючись, сходяться до гурту.

На 15—16-й такти дівчата раптово щільним кільцем оточують «чабана», беруться за руки і на останню чверть 16-го такту присідають, вигуком лякаючи його. Спочатку «чабан» справді лякається, але, побачивши дівчат, радіє їх появі.
Невеличка пауза (схема 289).
II фігура (16 тактів)
Виконується мелодія танцю «Чабани».
На 1—16-й такти дівчата, швидко піднімаючись з присідання, «кривим кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки.
«Чабан» ховає за пояс сопілку і, весело пританцьовуючи, кружляє в колі в сторону, протилежну рухові дівчат.
На кінець 16-го такту дівчата вишиковуються так, щоб дівчина, яка виходить першою на сцену, стояла ліворуч від «чабана» (схема 290).

III фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти «чабан» бере першу дівчину за талію, а вона кладе йому руки на плечі; він робить «присядку» і повертається з нею на 180° проти руху годинникової стрілки. Потім відпускає її, а сам піднімається з «присядки» і, виконуючи «потрійний притуп», завершує повний оберт, щоб зустрітись з другою дівчиною; дівчата в колі продовжують рух. Танцюристки підходять до «чабана» в такому порядку: перша, третя, п'ята, сьома, друга, шоста, четверта, восьма.

На З—16-й такти перша дівчина робить крок правою ногою праворуч і, завершивши повний оберт «потрійним притупом», засунувши руки за пройми кептара, йде «кривим кроком» у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 291. За нею йдуть по черзі всі дівчата (кожна танцюристка починає рух на 2 такти пізніше попередньої). На кінець 16-го такту всі дівчата вишиковуються у півколі, «чабан» залишається на авансцені ліворуч від глядача так, як зазначено на схемі 292.

IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти «чабан», виконуючи крок «дубони», йде по авансцені до восьмої дівчини (як зазначено пунктиром на схемі 292). Одночасно дівчата, стоячи в півколі, на перших 2 такти повертають корпус ліворуч, а на другі 2 такти — праворуч і т. д. На кінець 8-го такту дівчата піднімають руку вгору.

На 9—16-й такти «чабан», виконуючи «крок з обертом і винесенням ноги», йде по колу за рухом годинникової стрілки (схема 293). На кінець 16-го такту «чабан» стає по середині півкола дівчат обличчям до глядача. Одночасно дівчата, кожна самостійно, кружляють, повертаючись на правій нозі. Кожна дівчина кладе руки за пройми кептара.
V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти «чабан» виконує «балансе» праворуч і ліворуч, повторюючи це двічі.
На 5—6-й такти соліст двічі виконує «свердлок».
На 7—8-й такти «чабан» виносить праву ногу ліворуч на 90°, проводить нею перед собою праворуч. Побачивши хлопців, які, виходячи із-за куліс, підкрадаються до дівчат (кожний до своєї пари), чабан вигукує: «Й-ого!» Він приставляє праву ногу до лівої, піднімає праву руку вгору.
Одночасно всі хлопці двома стрибками проскакують між дівчатами і стають кожний проти своєї пари; вони відводять руки в сторони, запрошуючи дівчат до танцю (схема 294).

Дівчата на 1-й такт, стоячи в шостій позиції, трохи згинають ноги в колінах, направляючи коліна праворуч. Руки за проймами кептара.
На 2-й такт дівчата виконують усе те, що на 1-й такт, тільки коліна направляють ліворуч.
На З—4-й такти дівчата двічі роблять «обертас» на місці.
На 5—8-й такти дівчата повторюють рухи 1—4-го тактів.
На 9—16-й такти хлопці, розвівши руки в сторони, «кроком з обертом і винесенням ноги» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. Одночасно дівчата, не міняючи положення рук, на місці виконують оберти на правій нозі праворуч. «Чабан», дістаючи з-за пояса батіг, кружляє в центрі кола хлопців проти руху годинникової стрілки (схема 295).

На кінець 16-го такту хлопці повертаються на свої попередні місця до дівчат і кладуть праві руки дівчатам на талію. Вільні руки, в яких хлопці тримають батоги, підняті високо вгору.
Одночасно з хлопцями дівчата, не міняючи положення рук, повертаються через праве плече на 45° (схема 296).

«Чабан» вибігає на 16-й такт з кола на авансцену і на останню чверть такту ляскає батогом.
VI фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти пари «кривим кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки.
На 3—4-й такти кожна пара, продовжуючи рух у тому ж напрямку, нахиляє корпус уперед і виконує дрібні кроки.

Руки (у дівчини права, а у хлопця ліва) відведені в сторони.
За 16 тактів виконавці, рухаючись по колу, повторюють усе це чотири рази. Одночасно з рухом пар по колу «чабан», швидко беручи батіг у праву руку, вбігає в коло і на місці, повертаючись праворуч, виконує «вихиляс» на праву ногу. На кінець 16-го такту він високо підстрибує, підібгавши під себе ноги. Руки у «чабана» відведені в сторони.
VII фігура (16 тактів)
Соло перших двох пар (четвертої та п'ятої).
На 1—8-й такти дві центральні пари йдуть від задника на авансцену попереднім рухом.
На 9—16-й такти дівчата сольних пар виконують на місці «обертас» з піднятими вгору руками. Одночасно хлопці сольних пар виконують «повзунець», спираючись на праву руку; ліві руки хлопців підняті вгору.
Решта виконавців, по три пари з кожної сторони сцени, одночасно виконують «подвійну дрібушку» з «потрійним притупом». «Чабан» у цей час відходить у глибину сцени поміж двох сольних пар «простим танцювальним бігом» обличчям до глядача. Він залишається в центрі півкола і з піднятою правою рукою, в якій тримає батіг, виконує «вихиляс» на праву ногу на місці, весь час обертаючись праворуч (схема 297).

VIII фігура (16 тактів)
Соло інших двох пар (третьої та шостої).
На 1—2-й такти попередні дві сольні пари «кривим кроком» розходяться одна ліворуч, друга праворуч і приєднуються до решти виконавців.
Центральні дві пари йдуть на авансцену дрібними кроками з нахиленим корпусом, обертаючись навколо себе.
На 3—4-й такти сольні пари, вирівнюючи корпус, просуваються ще далі «кривим кроком».
На 5—8-й такти сольні пари повторюють усе те, що вони виконували на 1—4-й такти.
На 9—16-й такти дівчата сольних пар «чесанкою» обходять хлопців; ліва дівчина ліворуч, права — праворуч.
Хлопці на «присядці» виконують «гайдук-круч».
Решта виконавців (по три пари з кожної сторони сцени) з 1-го по 16-й такти утворюють два кола і «кривим кроком» рухаються в різні сторони: ліве коло, починаючи крок з лівої ноги,— ліворуч, а праве коло — з правої ноги — праворуч. «Чабан» у центрі півкола виконує «дрібушку на місці з потрійним притупом». Руки у нього опущені вниз (схема 298).

IX фігура (16 тактів)
Соло третіх двох пар (другої та сьомої).
На 1—4-й такти дві попередні сольні пари розходяться «кривим кроком»: ліва пара ліворуч, права пара — праворуч і приєднуються до решти виконавців.
Хлопці двох середніх пар беруть обома руками руки дівчат за кисті і, виконуючи назад «кривий крок», який починають з лівої ноги, виводять своїх дівчат спиною на авансцену. Дівчата двох середніх пар йдуть на авансцену обличчям вперед і роблять «кривий крок», починаючи з правої ноги.
На 5—8-й такти сольні пари виконують «низьку погаренку», обертаючись якомога швидше.
Решта виконавців по парах стають обличчям одне до одного, з'єднуючи руки так: дівчина з'єднує праву руку з лівою рукою хлопця, хлопець кладе праву руку дівчині на талію, а дівчина ліву руку — на долоню правої руки хлопця. Одночасно хлопці, які стоять в півколі у парі з дівчатами, на перші 2 такти, виконуючи разом з дівчатами чотири «прості танцювальні біги» на місці, згинають корпус і просовують голови під праві руки дівчат. На наступні 2 такти виконавці повертаються у вихідне положення фігури і, не змінюючи кроку, відхиляють корпус одне від одного. Вони тримаються за руки так: дівчина правою рукою, а хлопець — лівою. Вільні руки широко розведені в сторони. На наступні 4 такти решта учасників виконують «середню погаренку».
На 9—16-й такти виконавці повторюють усе те, що вони робили з 1-го по 8-й такти.
«Чабан» з 1-го по 16-й такти робить «гайдук-круч» у центрі півкола (схема 299).

X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти — соло першої та восьмої пари. На 2 такти попередні сольні пари «кривим кроком» також розходяться кожна в свою сторону і приєднуються до решти виконавців, а четверті пари йдуть по колу «кривим кроком», як зазначено пунктиром на схемі 300.
На 9—16-й такти сольні пари, знаходячись на авансцені обличчям до глядача, виконують «подвійну дрібушку з потрійним притупом», поклавши руки на плечі одне одному.
На 1-й такт одночасно дівчата, що стоять в півколі, трохи присідають, а зведені докупи коліна направляють праворуч, корпус трохи повертають лівим плечем вперед; руки за проймами кептара.

На 2-й такт вони роблять те ж саме, але ліворуч.
На З—4-й такти дівчата виконують «обертас» на місці праворуч.
На 5—16-й такти дівчата повторюють тричі все те, що вони робили на
1— 4-й такти.
В цей час хлопці на перші 2 такти роблять два удари правою ногою (на кожну першу чверть такту) об підлогу, одночасно змахуючи правою рукою, в якій знаходиться батіжок, ліва рука за спиною.
На 3—4-й такти хлопці нахиляються вперед з випадом на праву ногу і б'ють об підлогу батіжком, вистукуючи ритмічний малюнок:
На 5—16-й такти хлопці тричі повторюють усе, що вони робили з 1-го по 4-й такти.
«Чабан» спиною виходить з півкола, «простим танцювальним кроком» іде в правий кут сцени, зупиняється і виграє батіжком.
XI фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти всі виконавці, крім «чабана», який стоїть у правому кутку сцени, виконують один оберт за рухом годинникової стрілки на місці: дівчина на повний зріст, роблячи кроки назад правою ногою, а хлопець на «присядці» з «потрійним притупом», трохи піднімаючись в останньому такті. Лівою рукою хлопець тримає ліву руку танцюристки, праву руку кладе на талію дівчині, яка свою праву руку кладе йому на долоню правої руки.
На 3—8-й такти вони тричі повторюють усе те, що виконували з 1-го по
2- й такти (схема 301).

XII фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти всі виконавці парами повертаються обличчям у напрямку руху, як зазначено пунктиром на схемі 302, і, взявшись за руку (дівчина— лівою, а хлопець — правою), «кривим кроком» йдуть назустріч «чабану». «Чабан» на кожну першу чверть такту стрибає через з'єднані руки кожної пари, просуваючись у ліву сторону сцени. Виконавці по черзі на кожну першу чверть такту трохи присідають, щоб «чабан» легко міг перестрибнути через руки.
XIII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, стоячи в широкому півколі, виконують на місці оберти праворуч на правих ногах, руки високо підняті вгору. Хлопці, взявшись за руки і злегка нахиливши корпус уперед, йдуть «чесанкою» на авансцену, вирівнюючи ряд.

На 5—8-й такти дівчата «танцювальним бігом з потрійним притупом» підбігають до хлопців і залишаються позаду них.
Хлопці на місці виконують «три подвійні дрібушки з потрійним притупом». «Чабан» в цей час причепурюється (схема 303).

XIV фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти дівчата, нахиливши корпус уперед, «кривим кроком» проходять під руками хлопців, які чотири рази виконують «свердлок». Кожна дівчина проходить з правого боку хлопця.
На З—4-й такти дівчата, повернувшись спиною до глядача, йдуть на свої попередні місця, але проходять повз хлопців з лівого боку.
Хлопці, присівши трохи на лівій нозі, витягують праву ногу ліворуч на 90° і проводять нею зліва направо, немовби зачиняючи ворота після того, як пройшли дівчата.
На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів (схема 304).

XV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата, прийшовши на свої місця, витягують уперед обидві руки долонями вниз і виконують «чесанку», спрямовуючи погляд на свого хлопця.
Одночасно хлопці на 1—2-й такти, стрибнувши вгору, підгинають під себе ноги. Під час виконання стрибків вони, піднявши догори руки, опускаються з стрибка у «присядку».
На 3—8-й такти хлопці виконують «повзунець», спираючись на праву руку, а ліву тримають вгорі з батіжком. На останній такт піднімаються з «присядки». «Чабан» «чесанкою» просувається з лівої сторони сцени на праву перед лінією хлопців, права рука з батогом піднята над головою, а ліва віднесена широко в сторону (схема 305).

XVI фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата повертаються через праве плече і бігом відходять у глибину сцени. Руки вільні.
Хлопці «кроком з обертом і винесенням ноги» йдуть за дівчатами.
На 5—8-й такти хлопці, підхопивши своїх дівчат правою рукою за талію і відвівши ліву руку в сторону (у дівчат праві руки розведені в сторони, а ліві знаходяться на правому плечі у хлопця), нахиляють корпус уперед і парами обертаються на місці, дрібно переступаючи ногами.
На останню чверть 8-го такту всі, акцентуючи, ударяють правою ногою об підлогу, випрямляють корпус, піднімаючи руки: хлопці — ліву, а дівчата — праву, і стають правим плечем до глядача.

«Чабан», весь час виконуючи «крок з обертом і винесенням ноги», проходить по авансцені справа наліво (схема 306).
XVII фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти всі пари «кривим кроком» прямують до третьої правої куліси. Хлопець першої пари (див. схему 307) перестрибує з правого боку своєї дівчини на лівий, подає їй ліву руку, відводячи праву широко в сторону. Дівчина подає хлопцеві праву руку, а лівою немовби закривається від нього, лукаво поглядаючи на хлопця.

Починаючи л 3-го по 16-й такти, хлопець першої пари виконує «кривий крок» назад і виводить дівчину зі сцени за першу ліву кулісу.
Дівчина в цей час виконує «чесанку».
Всі інші пари повторюють рухи першої пари, але друга пара починає з 3-го такту, третя — з 5-го, четверта — з 7-го і т. д.
Останнім іде «чабан» кроком «дубони», розмахуючи батогом.