Сюжетний танець: «Хортичанка»

«ХОРТИЧАНКА»

Перед початком танцю вісімнадцять виконавців вишиковуються на сцені біля третьої правої куліси (схема 308).

Програються 24 такти музичного супроводу.
На 1—4-й такти здалеку чути музику, яка поступово наближається.
На 5—24-й такти виконавці пара за парою виходять на сцену. Дівчина першої пари, прямуючи спиною до центру сцени, на 5—12-й такти виконує «тинок» праворуч і ліворуч. Руки на талії. Потім з центру сцени на 13— 20-й такти «перемінним кроком» вона робить два оберти, просуваючись уперед, до авансцени. Під час обертів руки дівчини опущені вниз і трохи відведені від корпусу. На 21—24-й такти вона спиною відходить до першої лівої куліси, виконуючи «вірьовочку». Руки схрещені на грудях.
Хлопець першої пари в цей час виконує «присядку з винесенням ноги вперед» і просувається за дівчиною. Руки його широко розведені в сторони. На 21—24-й такти, виконуючи «бокову присядку» з підніманням лівої ноги в сторону, він просувається за дівчиною до першої лівої куліси.
Дівчина і хлопець другої пари, одвертаючись одне від одного, рухаються до другої лівої куліси, а дівчина і хлопець восьмої пари, кружляючи «перемінним кроком»,— до першої правої куліси.
Третя пара, як і восьма, прямує за другою парою до другої лівої куліси.
Дівчата четвертої і п'ятої пар обіймають одна одну ззаду за талію і «перемінним кроком» відходячи назад, просуваються в глибину сцени вздовж задника до третьої лівої куліси, а хлопці четвертої і п'ятої пар, виконуючи «мітелочку», рухаються за своїми дівчатами. На 24-й такт, роблячи «потрійний притуп», вони стають у пари з дівчатами.
Музиканти, граючи, простими кроками йдуть у глибину сцени до центру задника (попереду бубнар, за ним баяніст і скрипаль).
Шоста і сьома пари, взявшись за руки ззаду на таліях, виконуючи «тинок», просуваються до другої правої куліси (схема 308).
На 24-й такт всі танцюристи і музиканти, вишикувавшись у півколо, виконують «потрійний притуп» і стають парами обличчям одне до одного, плечем до центру кола (схема 309).

Музиканти раптово перестають грати. Танцюристи здивовано дивляться на них.
На середину сцени виходить бубнар. Вигляд у нього серйозний. Він ніби запитує: «Чи не досить вам танцювати?» Подивився праворуч, але дівчата, посміхаючись, вклоняються йому і просять продовжувати гру. Хлопці незадоволено розводять руками. Бубнар дивиться ліворуч — дівчата схвально кивають головою, а хлопці благально дивляться на нього. Бубнар ствердно киває головою і вдаряє тричі в бубон. Всі радіють і стають парами обличчям одне до одного (схема 309).
І фігура (32 такти)
Виконується перша і друга частини танцювальної мелодії. На 1—3-й такти дівчата і хлопці парами беруть одне одного під праві, зігнуті в ліктях руки, а ліві кладуть собі на талію. Корпуси виконавців трохи відхилені один від одного ліворуч. У такому положенні танцюристи «перемінним кроком» двічі кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. На кінець 3-го такту вони зупиняються у вихідному положенні.
На 4-й такт пари виконують «потрійний притуп», роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію, ледь зігнувши кисті в кулаки.
На 5—8-й такти виконавці, взявшись під ліві руки, знову «перемінним кроком» кружляють на місці, але проти руху годинникової стрілки. На 8-й такт, роблячи «потрійний притуп», вони повертаються у вихідне положення. Руки роз'єднують і стають у положення польки (праві руки кладуть одне одному на талію на лівому боці, а лівою рукою підтримують під лікті праву руку партнера).
На 9—15-й такти, відхиливши корпуси, танцюристи кружляють у парах, виконуючи «перемінний крок» і просуваючись пара за парою по колу, як зазначено пунктиром на схемі 310.

На 16-й такт усі виконують «потрійний притуп» і, роз'єднавши руки, стають у коло пара за парою проти руху годинникової стрілки. При цьому дівчина знаходиться праворуч від хлопця. Праві руки танцюристів з'єднані у дівчини над головою, ліві руки — на талії.
На 11—28-й такти виконавці «перемінним кроком» йдуть по колу, як зазначено пунктиром на схемі 311. При цьому дівчата кружляють під з'єднаними руками праворуч (на кожний музичний такт один оберт). Голови виконавців повернені одна до одної, корпус хлопця повернений в півоберта праворуч.

На останню чверть 28-го такту танцюристи роз'єднують праві руки і кладуть їх собі на талію.
На 29—32-й такти дівчата, продовжуючи кружляти «перемінним кроком», обходять навколо хлопців (схема 312). На перші 2 такти вони розводять руки, а на наступні такти кладуть їх собі на талію.
Одночасно хлопці виконують на місці «переступання з ударом каблуками об підлогу». Бубнар, граючи, походжає в центрі сцени.

II фігура (16 тактів)
Виконується третя частина музичного супроводу.
На 1—12-й такти, дівчата «бігунцем» двічі проходять по великому колу проти руху годинникової стрілки, тримаючи у витягнутих вперед руках (на рівні очей) одну або кілька натягнутих кольорових стрічок. На 12-й такт вони зупиняються і, виконуючи «потрійний притуп», повертаються обличчям до своїх хлопців (схема 313).

На 1—3-й такти одночасно хлопці, виконуючи «просту присядку», просуваються до центру сцени. Руки вони тримають на талії.
На 4-й такт вони виконують «потрійний притуп» і кладуть руки один одному на плечі, утворюючи коло.
На 5—11-й такти хлопці «перемінним кроком» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки (схема 313).
На 12-й такт вони знову виконують «потрійний притуп», роз'єднують руки і, поклавши їх собі на талію, одночасно повертаються кругом (через ліве плече) і стають обличчям до дівчат.
Бубнар у цей час весело грає в центрі кола.

На 13—15-й такти дівчата «перемінним кроком» відходять назад у півколо (схема 314). Руки їх розведені в сторони.
Одночасно хлопці, виконуючи «просту присядку», просуваються кожен за своєю дівчиною. Руки їх теж розведені в сторони.
Бубнар поступово спиною відходить у глибину сцени до музикантів.
На 16-й такт всі виконують «потрійний притуп» і стають парами обличчям до центру сцени (схема 315).

Кожен хлопець праву руку кладе дівчині ззаду на талію, а ліву руку з'єднує з лівою рукою дівчини, простягнутого в сторону, на рівні його грудей.
III фігура (32 такти)
Програється перша і друга частини музичного супроводу.
На 1—3-й такти пари, виконуючи «перемінний крок», просуваються до центру сцени і утворюють коло (схема 316).

На 4-й такт усі виконавці роз'єднують руки — хлопці зупиняються обличчям до центру кола, а дівчата «простими танцювальними кроками» заходять кожна справа в коло і стають обличчям до хлопців (спиною до центру кола). Руки опущені вниз (схема 316).
На 5—6-й такти дівчина і хлопець вклоняються одне одному. При цьому дівчина правою рукою притримує на грудях намисто.

На 7—8-й такти хлопці круговим поворотом у стрибку розширюють зовнішнє коло (схема 317) і стають у півоберта лівим плечем до дівчат. Одночасно дівчата, виконуючи «припадання», двічі кружляють на місці і повертаються обличчям до хлопців. Руки в них розведені в сторони, після виконання поворотів вони кладуть їх на талію.
На 9—16-й такти дівчата «кроком з ударом каблуком» обходять навколо хлопців зліва і на 16-й такт, повернувшись у вихідне положення обличчям до партнера, виконують «потрійний притуп», руки кладуть собі на талію.
Хлопці, пританцьовуючи на місці, повертають корпус спочатку ліворуч, а потім праворуч (на 2 такти) і спостерігають за дівчатами.
На 17—22-й такти дівчата, знаходячись в колі (спиною до центру), ледь нахиливши корпус вперед (до хлопця), плещуть у долоні.
Одночасно хлопці виконують «тинок» у високому стрибку і підходять кожен до своєї дівчини.
На 23-й такт хлопці роблять один раз «присядку з винесенням ноги вперед», руки широко розводять в сторони. Дівчата продовжують плескати в долоні.
На першу чверть 24-го такту хлопці перескакують на праву, простягнуту вперед ногу, а на другу чверть такту — стопу лівої ноги, ударяючи, ставлять на підлогу. Кисті рук, зігнуті в кулак, кладуть на талію.
На 25—31-й такти дівчата стають у пари з хлопцями і беруться з ними під руки (округлену праву руку дівчина з'єднує з округленою лівою рукою хлопця, кисть якої знаходиться спереду на поясі). Вільні руки виконавців покладені на талію. Голови повернуті одна до одної.
В такому положенні танцюристи «простими танцювальними кроками» розходяться парами від центру сцени, як зазначено на схемі 318, і утворюють велике коло.

На 32-й такт хлопці зупиняються і стають обличчям за рухом годинникової стрілки, а дівчата, звільнивши свої праві руки і поклавши їх на талію, трьома «простими танцювальними кроками» проходять і стають обличчям до хлопців, як зазначено на схемі 319. На останню чверть такту всі двічі плещуть у долоні, ніби просячи, щоб музиканти швидше грали.

IV фігура (16 тактів)
Програється у швидкому темпі третя частина музичного супроводу.
На 1—3-й такти танцюристи, взявшись парами під праві руки, «перемінним кроком» кружляють один раз на місці за рухом годинникової стрілки і зупиняються у вихідному положенні.
На 4-й такт, виконуючи «потрійний притуп», дівчина кожної пари просувається до хлопця другої пари і стає ліворуч від нього. Хлопець кожної пари в свою чергу виконує «потрійний притуп» і залишається на місці.
На 5—7-й такти, взявшись під ліві руки, танцюристи «перемінним кроком» кружляють півтора кола на місці і зупиняються (дівчина обличчям за рухом, а хлопець проти руху годинникової стрілки).

На 8-й такт дівчата і хлопці повторюють рухи 4-го такту, але тепер дівчина стає праворуч від хлопця.
На 9—11-й такти, знову взявшись під праві руки, танцюристи «перемінним кроком» кружляють двічі по маленькому колу і зупиняються у вихідному положенні.
На 12-й такт дівчата і хлопці виконують на місці одне проти одного «потрійний притуп». Потім роз'єднують праві руки і одразу ж беруться під ліві округлені руки.
На 13—15-й такти виконавці, кружляючи парами «перемінним кроком», розходяться до лівих і правих куліс, як зазначено на схемі 320, і зупиняються: хлопець — обличчям до центру сцени, а дівчина — спиною.

На 16-й такт усі виконують «потрійний притуп», роз'єднують руки, і дівчата повертаються на 180°, ставши поряд з хлопцями обличчям до центру кола. Ліві, опущені руки, вони з'єднують з правими руками хлопців. Вільні руки кладуть собі на талію (схема 321).

V фігура (32 такти)
Програється перша і друга частина музичного супроводу.
На 1—2-й такти танцюристи першої і другої пари «перемінним кроком» ідуть до центру сцени. Зустрівшись на середині сцени, пари вітають одна одну легким поклоном (схема 321).
На 3—4-й такти, не роз'єднуючи рук, виконавці «перемінним кроком» обходять справа пару, що знаходиться навпроти. Помінявшись місцями, пари повертаються на 180° і зупиняються: дівчина першої пари обличчям до хлопця п'ятої пари, а дівчина п'ятої пари — напроти хлопця першої пари. На кінець 4-го такту виконавці роз'єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.

На 5—8-й такти ці танцюристи «перемінним кроком», пара крізь пару, як зазначено на схемі 322, повертаються на свої місця. На 8-й такт вони виконують «потрійний притуп», роблять оберт і стають обличчям до центру сцени (схема 322). Опущені вниз руки знову з'єднують.
Під час танцю першої і п'ятої пар решта виконавців пританцьовують (хлопець ледь притупує правою ногою, а дівчина — лівою), одночасно на перші 4 такти повертають корпус одне до одного, а з'єднані руки трохи піднімають у сторону. На наступні 4 такти, відвертаючись, повертають корпус в іншу сторону, а з'єднані руки опускають вниз. Вільні руки залишаються на талії.

На 9—16-й такти дівчата і хлопці четвертої і восьмої пар роблять усе те, що виконувала перша й п'ята пари. Решта виконавців продовжують пританцьовувати на місці.
На 17—19-й такти тепер уже друга й третя, шоста і сьома йдуть назустріч одна одній і міняються місцями (схема 323). Шоста і сьома пари, зустрівшись на середині сцени, підвівши вгору з'єднані праві руки, пропускають другу і третю пари у «ворота».
На 20-й такт дівчата і хлопці, не роз'єднуючи опущених вниз рук, повертаються на місці в парі і зупиняються обличчям одне до одного (плечем до центру сцени), як зазначено на схемі 324. Потім роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію.

На 21—22-й такт дівчата і хлопці, виконуючи «перемінний крок», круговими поворотами міняються місцями і стають обличчям одне до одного (схема 324).
На 23-й такт хлопці цих пар виконують «просту присядку». Руки розводять у сторони. Дівчина в цей час «припаданням» кружляє на місці праворуч. Опущені вниз руки трохи відведені в сторони.
На 24-й такт, роблячи «потрійний притуп», пари стають обличчям до центру сцени. Хлопці правою, опущеною вниз рукою беруть дівчат за ліву руку. Вільні руки виконавців знаходяться на талії.
На 25—32-й такти друга, третя, шоста і сьома пари повторюють рухи 17—24-го тактів, повертаючись на свої попередні місця, але тепер крізь «ворота» проходять шоста і сьома пари. Решта виконавців, тримаючи руки на талії, пританцьовують на місці (ледь притупують ногою і повертають корпуси праворуч і ліворуч).
V той же час на 28—29-й такти дівчина восьмої пари з дівчиною п'ятої пари та дівчина четвертої пари з дівчиною першої пари поглядають на буб-наря, підходять одна до одної і про щось змовляються.
Потім на 30-й такт змовниці біжать у глибину сцени до музикантів і на останні 2 такти просять бубнаря потанцювати, але той продовжує грати, заперечливо хитаючи головою.
VI фігура (32 такти)
Програється третя і перша частини музичного супроводу.
На 1—4-й такти дівчата п'ятої і восьмої пар підхоплюють бубнаря під ліву руку, а дівчата першої і четвертої пар — під праву і тягнуть його на авансцену. Бубнар упирається, не хоче виходити на середину сцени, але підходять ще чотири дівчини (другої, третьої, шостої і сьомої пар), беруть його ззаду за талію і силоміць виводять на сцену, потім біжать у півколо, створене всіма виконавцями (схема 325).

На 5-й такт (перша чверть) бубнар зніяковіло дивиться на глядачів, а на другу чверть знизує плечима і розводить руками.
На 6—7-й такти він намагається втекти з кола і робить два швидких кроки до лівих куліс, але йому назустріч (7-й такт) виходить група хлопців та дівчат і заступає дорогу.

На 8—9-й такти бубнар повертається кругом і біжить до правих куліс, але й тут зустрічає перешкоду — йому назустріч знову виходить група хлопців і дівчат.
На 10—11-й такти бубнар біжить у глибину сцени (до центру задника), але йому назустріч, заступаючи дорогу, виходять музиканти і, голосно граючи, запрошують до танцю.
На 12-й такт, повернувшись кругом, бубнар стає обличчям до глядача і, махнувши правою рукою, сильно притупує лівою ногою об підлогу, мовляв, добре, потанцюю.
На 13—14-й такти, ледь присівши на обох ногах за другою позицією, бубнар, виконуючи вісім невеликих стрибків, просувається до авансцени.
На 15—18-й такти бубнар (обличчям до глядача) виконує на авансцені «вихиляс», ударяючи бубном по носку чобота.
Під час танцю бубнаря всі присутні на сцені легко сплескують, весело і схвально дивляться на соліста. Музиканти, граючи, виходять на середину сцени.

На 19—32-й такти бубнар завзято вибиває в бубон, «простим танцювальним кроком» йде по півколу сцени (проти руху годинникової стрілки), розширюючи його, і зупиняється біля музикантів (схема 326).
Дівчата і хлопці всіх пар, поклавши собі руки на талію, виконуючи «тинок», півколом відходять спиною і зупиняються парами обличчям до центру сцени.
VII фігура (24 такти)
Програється друга і третя частини музичного супроводу.
На 1—4-й такти всі пари (обличчям до центру сцени) беруться лівими, простягненими в сторони — вперед руками, а праві піднімають до рівня плечей. Хлопець виконує «присядку», а дівчина «перемінним кроком» робить повний на місці оберт проти руху годинникової стрілки.
На 5—7-й такти виконуються рухи 1—4-го тактів у швидкому темпі.
На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», танцюристи стають обличчям одне до одного (попарно).

На 9—24-й такти всі пари «перемінним кроком» кружляють двічі по колу проти руху годинникової стрілки (схема 327). На 24-й такт вони виконують «потрійний притуп». Перша і друга пари зупиняються поряд з музикантами (біля другої правої куліси), а інші пари знаходяться в положенні, як зазначено на схемі 328.

В цей час музиканти, починаючи з 16-го такту, йдуть від центру сцени по півколу до правих куліс (схема 327) і стають обличчям до лівих куліс (схема 328).
VIII фігура (24 такти)
Програється перша і друга частини музичного супроводу.
На 1—24-й такти музиканти, продовжуючи грати, виходять у третю ліву кулісу, а за ними, як зазначено на схемі 328, танцюючи, виходять всі інші виконавці. Дівчата першої і другої пар, роблячи «вірьовочку», просуваються спиною вперед. Руки їх розведені в сторони. Хлопці першої і другої пар, виконуючи «присядку», просуваються за своїми дівчатами.
Дівчина третьої пари завзято відбиває каблуками «дрібушки», повертаючись при цьому трохи нахиленим корпусом то праворуч, то ліворуч (поворот на кожні 2 такти). Опущені руки вона переводить за рухом корпусу: при повороті праворуч права рука поступово піднімається до рівня грудей, а при повороті ліворуч вона плавно опускається вниз, а ліва піднімається до рівня грудей і т. д.
Хлопці третьої і четвертої пар і між ними дівчина четвертої пари, притримуючи одне одного ззаду за талію (вільні руки хлопців знаходяться на талії) і виконуючи «тинок», просуваються за дівчиною, яка танцює попереду.
Дівчина і хлопець п'ятої пари, стоячи обличчям одне до одного, правими руками підтримують одне одного за талію, а ліві руки розводять трохи вище рівня плечей. Кружляючи «перемінним кроком», вони просуваються за трійкою танцюристів.
Дівчата шостої і сьомої пар, ледь нахиливши корпуси і простягнувши руки вперед до хлопців, «перемінним кроком» ідуть спиною вперед за парою, що танцює попереду, і немовби кличуть за собою своїх партнерів.
Хлопці шостої і сьомої пар, виконуючи «мітелочку», просуваються за дівчатами. Руки у них розведені в сторони і трохи простягнені вперед до дівчат.
Дівчина восьмої пари, виконуючи «вихиляс», круговим поворотом прямує за хлопцями. Хлопець восьмої пари «повзунком» стрімко просувається за дівчиною. Руки то розводить у сторони (через кожні 4 такти), то знову зводить, схрещуючи їх на грудях.
Виконавці поступово виходять за куліси, і музика стихає.