Сюжетний танець: «Субота»

«СУБОТА»

В танці беруть участь шість виконавців (чотири дівчини і два хлопці). Справа і зліва від глядача вони утворюють дві трійки, які стають обличчям до центру сцени (схема 197). В трійках між двома дівчатами стає хлопець і бере їх під руки. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію.

І фігура (8 тактів)
На 1—3-й такти виконавці, які стоять у трійках, починаючи з правої
ноги, праворуч виконують «малий тинок». Вони просуваються до центру,
як зазначено пунктиром на схемі 197.
На 4-й такт усі одночасно роблять «потрійний притуп». _____
1 Після кожної наступної фігури трійки повторюють І танцювальну фігуру.

На 5—8-й такти трійки, виконуючи «вірьовочку», яку починають з правої ноги, відступають і на кінець останнього такту приходять у вихідне положення І фігури.
II фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти трійки виконують на місці «колупалочку» з «потрійним притупом», яку починають з правої ноги.
На З—4-й такти трійки повторюють рухи 1—2-го тактів, тільки рух починають з лівої ноги. На останню чверть 4-го такту танцюристи роз'єднують руки. Дівчата кладуть їх собі на талію, а хлопці розводять у сторони. Руки знаходяться нижче рівня плечей.
На 5—8-й такти дівчата, виконуючи «просту доріжку» (ті, що стоять праворуч від хлопців, починають рух з правої ноги, а ті, що ліворуч,— з лівої), просуваються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 198. Одночасно хлопці, виконуючи «низький тинок», ідуть назустріч один одному, як зазначено пунктиром на схемі 198. На кінець 8-го такту хлопці, піднімаючись з «присядки», кладуть руки на талію.

Повторюється мелодія.
На 1—4-й такти дівчата, починаючи крок з іншої ноги, виконують «просту доріжку» в протилежну сторону, повертаючись на свої попередні місця.
Одночасно хлопці, роблять «вірьовочку», яку починають з правої ноги, на кінець 4-го такту повертаються у вихідне положення II фігури.
На 5—8-й такти хлопці, повертаючись на півоборота праворуч, беруться під праві руки з дівчатами, які знаходились праворуч від них. Вільні руки кладуть собі на талію. Так вони «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки і на кінець 8-го такту виконують «потрійний притуп».
Одночасно дівчата, які стоять зліва від хлопців, роблять на місці «малий тинок» з «потрійним притупом».
III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопці, роблячи «бокову присядку», прямують до центру сцени. Дівчата, поклавши руки собі на талію, одночасно кружляють на місці за рухом годинникової стрілки, виконуючи «припадання», яке починають з правої ноги.
На кінець 4-го такту вони роблять «потрійний притуп».
На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів, тільки в протилежну сторону. На кінець 8-го такту всі приходять у вихідне положення III фігури.

Повторюється мелодія.
На 1—4-й такти танцюристи роблять «ворота» в трійці. На 5—8-й такти міняються місцями в трійках.
IV фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти трійки, з'єднуючи в центрі ліві руки, утворюють дві малі «зірки» і йдуть «перемінним кроком» проти руху годинникової стрілки. Вільні руки кладуть собі на талію.
На 5—8-й такти, помінявши руки, «перемінним кроком» ідуть за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту опускають руки.
V фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів І фігури. На 5—8-й такти трійки «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, сходяться, утворюючи півколо (схема 199), і вклоняються.