Сюжетний танець: «Раковецький кручений»

«РАКОВЕЦЬКИЙ КРУЧЕНИЙ»

Танець виконують шістнадцять танцюристів (вісім дівчат і вісім хлопців).
Перед початком танцю дівчата одна за одною шикуються за третьою правою кулісою, а хлопці — за третьою лівою кулісою. У дівчат руки на талії, у хлопців — ззаду на талії долонями догори. Танець починають хлопці.

І фігура (36 тактів)
Тричі виконується музичний супровід (24 такти).
На 1—12 такти з третьої лівої куліси хлопці, виконуючи один з варіантів «перемінного кроку», який починають з правої ноги, йдуть по колу один за одним за рухом годинникової стрілки (схема 156).
На 13—24-й такти з третьої правої куліси тим же кроком, який починають з лівої ноги, одна за одною виходять дівчата (схема 157).
На кінець 24-го такту (на першу чверть) хлопці повертаються на лівій ступні через ліве плече в протилежний бік, а на другу чверть всією ступнею правої ноги роблять притуп.

На 25—36-й такти на третю музичну фразу хлопці продовжують тим же рухом йти по колу в одному напрямку з дівчатами.
На першу чверть третьої музичної фрази хлопці повертаються через ліве плече і стають спиною до центру кола, на другу чверть знову роблять притуп правою ногою. Дівчата на третю музичну фразу, не змінюючи кроку і продовжуючи йти по колу, утворюють пари з хлопцями. Перша дівчина — з першим, друга — з восьмим, третя — з сьомим, четверта — з шостим, п'ята — з п'ятим, шоста — з четвертим, сьома — з третім, восьма — з другим хлопцем.
На останній такт третьої музичної фрази дівчата роблять два притупи правою і лівою ногами і стають проти хлопців обличчям до центру кола так, як зазначено на схемі 158.

II фігура (12 тактів)
Виконується четверта фраза музичного супроводу.
На 1—12-й такти виконавці міняють положення рук: хлопець праву руку кладе дівчині на талію, а ліву — на плече. Дівчина обидві руки кладе хлопцеві на плечі. Так вони парами виконують оберти, роблячи «припадання». На кінець останнього такту повертаються обличчям до центру кола і кладуть руки одне одному на плечі, утворюючи одне загальне коло.
III фігура (36 тактів)
Тричі виконується музичний супровід (наступні 24 такти). На 1—12-й такти, зберігаючи коло, дівчата і хлопці, виконуючи «варіант кроку з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки.
На 13—24-й такти на другу музичну фразу (13-й такт) виконавці роз'єднують руки і утворюють три кола, які розташовуються на сцені, як зазначено на схемі 159. Коло, яке знаходиться в центрі сцени, утворюють дві пари виконавців.

На 14-й такт усі танцюристи роблять такий рух: на затакт «і» праву ногу піднімають на 45° і згинають у коліні: на «раз» ліву ногу ставлять на півпальці, а праву навхрест попереду лівої;
на «і» ліву ногу відокремлюють від підлоги; на «два» ставлять її навхрест попереду правої;
на «і» праву ногу відокремлюють від підлоги. При цьому русі, який повторюється двічі, корпус і голова весь час повертаються за ногою. На 15-й такт повторити рухи 14-го такту.

На «раз» 16-го такту праву ногу піднімають на 45°, коліно невиворітно згинають;
на «два» праву ногу приставляють до лівої за шостою позицією. На 17-й такт дівчата на «раз» роблять невеличкий крок праворуч правою ногою;
на «і» приставляють ліву ногу до правої;
на «два-і» виконують те ж, що й на «раз-і». Руки знімають з плечей хлопців і беруть одна одну за кисті рук, звужуючи коло. Одночасно хлопці на «раз» роблять повне присідання на обох ногах;
на «два» піднімаються з присідання. Вони знімають руки з плечей дівчат і беруть їх за лікті. Цей рух повторюється двічі (18—19-й такти).
На 20-й такт всі виконують «припадання».
На 21-й такт, роблячи «припадання», танцюристи утворюють загальне півколо.
На 22-й такт на «раз» ставлять праву ногу навхрест попереду лівої, вагу тіла залишають на правій нозі;
на «і» ліву ногу приставляють до правої ноги за третьою позицією; на «два» присідають на праву ногу;
на «і» підскакують на правій нозі, а ліву залишають у повітрі. Цей рух повторюють двічі.
На 23-й такт на «раз» праву ногу ставлять навхрест попереду лівої, вагу корпусу залишають на правій нозі;
на «і» підскакують на правій нозі, ліву залишають у повітрі; на «два-і» — те ж, що й на «раз-і».
На 24-й такт на «раз» ступнею правої ноги ковзають по підлозі ззаду наперед (флік) і піднімають праву ногу на 45°. Коліно згинають; на «і» підскакують на лівій нозі;
на «два» приставляють праву ногу до лівої за шостою позицією; на «і» — пауза.
На 25—36-й такти третьої музичної фрази виконавці роз'єднують руки і утворюють загальне півколо обличчям до глядача, продовжуючи виконувати попередній рух (схема 160).

IV фігура (24 такти)
Двічі виконується музичний супровід (перші 24 такти).
На 1—12-й такти дівчата знімають руки з плечей хлопців, і, починаючи з лівої ноги, йдуть одна за одною по внутрішньому колу ліворуч, виконуючи «варіант перемінного кроку». Дійшовши до авансцени, повертаються на середину сцени і утворюють коло. Одночасно те ж саме виконують хлопці, починаючи з правої ноги. Попереднім «перемінним кроком» вони йдуть один за одним по зовнішньому колу праворуч. Дійшовши до авансцени, повертають на середину сцени і утворюють коло.
На 12-й такт виконавці притупують спочатку правою, потім лівою ногою за шостою позицією, стають обличчям до центру кола і беруться за руки, схрещені перед собою з тими дівчатами, що стоять не поряд з ними, а через одну. Хлопці роблять те ж саме, тільки виконують притуп спочатку лівою, а потім правою ногою теж за шостою позицією (схема 161).

На 13—24-й такти на другу музичну фразу дівчата йдуть у колі за рухом годинникової стрілки, а хлопці проти руху годинникової стрілки, виконуючи припадання з перехрещуванням ніг, яке дівчата починають з правої, а хлопці — з лівої ноги (13—20-й такти). На 21-й такт виконавці роз'єднують руки і утворюють дві діагоналі, хлопці — обличчям до дівчат, залишаючи руки схрещеними перед собою (схема 162).

V фігура (24 такти)
Двічі виконується музичний супровід (наступні 24 такти). На 1—10-й такти танцюристи виконують такий рух:
на «раз» 1-го такту дівчата ставлять ліву ногу навхрест попереду правої. Права нога трохи піднята;
на «і» праву ногу, яка стоїть позаду, ставлять на підлогу, а ліву трохи піднімають;
на «два» ліву ногу опускають на підлогу позаду правої, праву — трохи піднімають;
на «і» праву ногу опускають на підлогу, ліву — трохи піднімають. На 2-й такт виконують усе те, що на 1-й, тільки рух починають з лівої ноги.
На «раз» 3-го такту праву ногу ставлять навхрест попереду лівої; на «і» ліву ногу трохи піднімають над підлогою. Вага тіла переноситься на праву ногу;
на «два» ліву ногу ставлять навхрест попереду правої; на «і» знову трохи піднімають праву ногу.
На «раз» 4-го такту ступнею правої ноги ковзають по підлозі ззаду наперед (флік) за шостою позицією;
на «і» праву ногу піднімають на 45°, коліно зігнуте;
на «два» праву ногу ставлять на підлогу поряд з лівою за шостою позицією;

на «і» — пауза.
На 5—8-й такти повторюють рухи 1—4-го тактів.
На «раз» 9-го такту припадають уперед на праву ногу за шостою позицією, ліва — позаду в повітрі;
на «і» — підстрибують на правій нозі;
на «два» — припадають уперед на ліву ногу, права — в повітрі;
на «і» підстрибують на лівій нозі.
На 10-й такт виконується «потрійний притуп».
На 11—12-й такти обличчям до глядача дівчата роблять «доріжку» ліворуч, ліва нога попереду.
Хлопці виконують усе те, що й дівчата, тільки починають рух з іншої ноги.
На 11—12-й такти виконавці повертаються обличчям до глядача, дівчата — ліворуч, хлопці — праворуч. Кожна дівчина кладе витягнуту руку на плече танцюристки, що стоїть попереду, праву руку — на талію. Те ж саме роблять хлопці, але з іншої руки (схема 163).
На 13—24-й такти (4 такти другої музичної фрази) дівчата, дотримуючись діагоналі, йдз'ть праворуч одна за одною обличчям до глядача. Кожна тримає ліву витягнуту руку на плечі танцюристки, що стоїть попереду. Починаючи рух з лівої ноги, яка трохи попереду (третя позиція), при кожному кроці злегка присідають на неї (припадання). Дівчина, яка йде до середини сцени і зустрічається з хлопцем, опускає витягнуту руку, пропускає в інтервал хлопця і знову кладе руку на плече виконавиці, що стоїть попереду. На 4-й такт міняють ногу (права нога попереду) і йдуть ліворуч (на 5—7-й такти). На 8-й такт дівчата опускають руки і повертаються праворуч, обличчям до хлопців, схрещуючи руки перед собою через одну і, починаючи з правої ноги, на 9—12-й такти виконують такий рух: дівчата йдуть праворуч «доріжкою». На 13—16-й такти, змінивши ногу, тим же рухом ідуть ліворуч. На 17-й такт на «раз» праву ногу ставлять навхрест попереду лівої;
на «і» ліву ногу приставляють до правої позаду неї;
на «два» переступають на праву ногу і залишають на ній вагу корпусу;
на «і» ліву ногу піднімають позаду правої.
На 18-й такт повторюється рух 17-го такту, тільки з іншої ноги. На 19-й такт на «раз» праву ногу ставлять навхрест попереду лівої, вага корпусу — на правій нозі;
на «і» ліву ногу трохи піднімають;
на «два-і» виконується те ж саме, тільки з іншої ноги.

На «раз» 20-го такту ступнею правої ноги ковзають по підлозі ззаду наперед (флік) за шостою позицією;
на «і» праву ногу піднімають вперед на 45°, коліно зігнуте;
на «два» праву ногу приставляють до лівої, за шостою позицією;
на «і» — пауза.
На 21—23-й такти хлопці в цей час виконують усе те, що й дівчата, але рух починають з іншої ноги і в іншу сторону.
На «раз» 24-го такту роблять повне присідання за шостою позицією; на «два» піднімаються з «присядки».
Хлопці йдуть ліворуч один за одним обличчям до глядача, дотримуючись діагоналі, праву витягнуту руку тримають на плечі хлопця, що стоїть попереду, тобто виконують усе те, що й дівчата, але з іншої ноги і в протилежну сторону.
VI фігура (24 такти)
Двічі виконується музичний супровід (перші 24 такти).
На 1—12-й такти, виконуючи «варіант перемінного кроку», який починають з правої ноги, дівчата йдуть праворуч, а хлопці, починаючи рух з лівої ноги,— ліворуч. Виконавці, зберігаючи діагоналі, один за одним просуваються в глибину сцени, де зустрічаються і вже парами йдуть на авансцену (схема 164).

Дійшовши до авансцени, перша пара йде праворуч, друга — ліворуч і т. д. і зустрічаються у великому колі.
На останній такт першої музичної фрази (12-й такт) рух закінчується двома притулами. Перший раз дівчата притупують лівою, а хлопці правою ногою, другий раз навпаки — дівчата правою, а хлопці лівою ногою. Виконуючи притупи, вони стають обличчям одне до одного, дівчата — лівим, а хлопець — правим плечем до центру кола (схема 165).

На 13—24-й такти на початку другої музичної фрази хлопець кладе обидві руки дівчині на талію, а дівчина — йому на плечі.
На «раз» 13-го такту дівчина в такому положенні робить крок лівою ногою ліворуч, а хлопець правою — праворуч, іншу ногу трохи піднімають;
на «і» дівчина напівприсідає на лівій нозі, а хлопець — на правій;
на «два» дівчина робить крок правою ногою праворуч, а хлопець — лівою ногою ліворуч;
на «і» дівчина напівприсідає на правій нозі, а хлопець — на лівій.
На 14-й такт повторюють рухи 13-го такту, але на «і» приставляють ноги за шостою позицією.

На «раз» 15-го такту легко присідають на праву ногу;
на «і» ліву ногу приставляють до правої і піднімаються на півпальці;
на «два-і» — те ж, що й на «раз-і». Виконуючи цей рух, хлопець кладе ліву руку на праве плече дівчини, а праву руку — на її талію. Дівчина кладе обидві руки на плечі хлопцеві. Парами вони повертаються півбоком, правим плечем одне до одного і роблять поворот назад, за себе. На 16—20-й такти вони повторюють рухи 15-го такту. На 21-й такт вони виконують «простий біг» на місці. Виконуючи цей рух, корпус нахиляють уперед і тому рух сприймається як біг на місці і в обертанні. Руки весь час акцентують кожну восьму такту. На 22—24-й такти повторюють рухи 21-го такту.
На останній такт усі стоять у загальному колі, руки кладуть одне одному на плечі, обличчям до центру кола.
VII фігура (36 тактів)
Двічі виконується музичний супровід (останні 36 тактів). На 1—18-й такти (перша музична фраза) виконавці йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.
На «раз» 1-го такту вони ставлять праву ногу навхрест попереду лівої;
на «і» ліву ногу приставляють позаду правої за третьою позицією;
на «два» правою ногою роблять крок ліворуч;
на «і» приставляють ліву ногу до правої за третьою позицією.
На «раз» 2-го такту роблять крок правою ногою ліворуч;
на «і» ліву ногу піднімають позаду на 45°, згинають коліно;
на «два» ліву ногу ставлять навхрест попереду правої;
на «і» праву ногу піднімають позаду на 45° і згинають коліно.
На «раз» 3-го такту ставлять праву ногу на підлогу;
на «і» ліву ногу піднімають позаду на 45°, згинають коліно;
на «два» приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією;
на «і» — пауза.
На 4—6-й такти те ж, що й на 1—3-й такти.
На «раз» 7-го такту ставлять праву ногу навхрест попереду лівої;
на «і» приставляють ліву ногу до правої;
на «два» праву ногу ставлять навхрест попереду лівої;
на «і» роблять підскік на правій нозі.
На 8-й такт повторюють те, що виконували на «два-і» 7-го такту, поперемінно міняючи ноги.
На «раз» 9-го такту приставляють ліву ногу до правої;
на «і» переступають на праву ногу;
на «два» приставляють ліву ногу до правої;
на «і» — пауза.

На 10—12-й такти повторюють рухи 7—9-го тактів. На 13-й такт виконують рух 1-го такту. На 14—18-й такти роблять те ж, що на 13-й такт. На 1—5-й такти другої музичної фрази танцюристи виконують «варіант перемінного кроку», починаючи його з правої ноги. Вони просуваються по колу за рухом годинникової стрілки. На 6-й такт виконавці роблять «по-трійний притуп», під час якого хлопець рівняється з дівчиною, що йде попереду. Хлопці стають ліворуч від дівчат і таким чином попадають у зовнішнє коло, а дівчата — у внутрішнє (схема 166). Дівчина притупує на місці, трохи підстрибуючи.
На 17—18-й такти другої музичної фрази пари, виконуючи «варіант перемінного кроку», йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. Пара, яка знаходиться найближче до правої куліси, заходить за куліси, за нею друга пара і т. д. Так поступово зникають всі виконавці за правою третьою кулісою.