Сюжетний танець: «Повзунець»

«ПОВЗУНЕЦЬ»

Танець виконують десять хлопців. Перед початком танцю вони вишиковуються один за одним за першою правою кулісою. Виконується 4 такти музичного вступу.

I фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, знаходячись у глибокому присіданні, виходять один за одним з першої правої куліси. На другу чверть 8-го такту роблять невеличкий стрибок на обох ногах.
На 9—-14-й такти, вигукнувши: «Пішли, хлопці!» — і не змінюючи кроку та зберігаючи лінію, виконавці продовжують іти в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 265.
На 15—16-й такти хлопці, залишаючись у глибокому присіданні, повертаються обличчям до глядача і розводять руки в сторони, вигукуючи: «Гоп, гоп, гей!»
II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопці, знаходячись у глибокому присіданні, виконують «низький тинок», який починають з правої ноги. Повернувшись обличчям до глядача, вони просуваються на авансцену (схема 266).

На «раз» 5-го такту хлопці виконують невеличкий стрибок на обох ногах;
на «і» плещуть у долоні.
На «два-і» 5-го та на 6-й такти повторюють рух ще шість разів підряд.
На 7—8-й такти, танцюючи, хлопці вигукують: «Ой крути, Гаврило!» На другу чверть 8-го такту вони знову роблять невеличкий стрибок на обох ногах і одночасно повертаються на 90°: п'ять виконавців ліворуч і п'ять — праворуч (схема 267).

На 9—16-й такти хлопці утворюють коло, сідаючи на підлогу по двоє на кожну другу чверть такту (першими починають п'ятий і шостий хлопці). Дві останні пари хлопців на 16-й такт сідають на підлогу так: четверта пара на першу чверть такту, п'ята — на другу чверть.
III фігура (4 такти)
На 1—2-й такти, сидячи колом на підлозі, хлопці розводять руки в сторони і вигукують: «Ой дуб дуба, дуба, дуба!»
На З—4-й такти вони продовжують речитативом промовляти: «У Степана нема чуба»,— показуючи обома руками на Степана. Степан, який позначений на схемі 268 цифрою 1, знімає з голови шапку і показує лисину.
IV фігура (16 тактів)
На 1-й такт хлопці на «раз» плещуть перед собою в долоні; на «два» ударяють руками по колінах.

На «раз» 2-го такту знову вдаряють руками по колінах; на «два» -— розводять руки в сторони.
На З—4-й такти хлопці по черзі згинають то праву, то ліву ногу. На кінець 4-го такту вони залишають праву ногу прямою, а ліву — зігнутою в коліні.
На 5—7-й такти хлопці, продовжуючи сидіти на підлозі, виконують тричі «тинок», який починають з правої ноги.
На 8-й такт вони долонею правої руки ударяють по коліну правої ноги, спрямовуючи погляд на праву ногу. Руки, округлені в ліктях, відводять трохи ліворуч.
На 9—11-й такти вони повторюють рухи 5—7-го тактів.
На 12-й такт на «раз» хлопці виконують невеличкий стрибок на обох ногах;
на «два» — невеличкий стрибок на півпальці правої ноги.
Ліва рука і нога в цей час відводяться в сторони. Правою рукою вони тримаються за підлогу. На другу чверть учасники танцю повертаються на 90°, спустивши голови вниз, стають один за одним, зберігаючи коло (схема 268).
На 13—16-й такти хлопці, просуваючись по колу проти руху годинникової стрілки, перестрибують з правої руки і ноги на ліву руку й ногу. Так вони, знаходячись у глибокому присіданні, виконують цей рух вісім разів підряд. На кінець останнього такту танцюристи займають положення, зазначене на схемі 268.
V фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти хлопці виконують підсічку, повернувшись обличчям до центру кола.
На 5—7-й такти вони, знаходячись в глибокому присіданні і підстрибуючи на обох ногах, просуваються по колу проти руху годинникової стрілки. На кожну другу чверть такту плещуть у долоні.
На «раз» 8-го такту вони знову сідають на підлогу обличчям до центру кола;
на «два» — пауза.
VI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти другий, шостий і дев'ятий хлопець, виконуючи «низький тинок», йдуть по колу проти руху годинникової стрілки (схема 269). На останню чверть 8-го такту, не піднімаючись з присідання, вони беруться за руки.

На 9—12-й такти троє хлопців, які знаходяться в колі, не піднімаючись з «присядки», виконують «просту присядку з винесенням ноги назад». Причому робочу ногу вони ставлять на п'ятку, корпус і голову нахиляють униз. На кінець 12-го такту вони роз'єднують руки.
На 13—15-й такти танцюристи тим же рухом повертаються на свої попередні місця.
На 16-й такт солісти на «раз» роблять стрибок на обох ногах; на «два» сідають на підлогу.
Решта виконавців, які сидять у колі, спостерігають за солістами і жваво реагують на їх танець.
VII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти третій і восьмий хлопці, повернувшись спиною до центру кола, виконують на «раз» невеличкий стрибок на обох ногах, а на «два» плещуть у долоні і, просуваючись спиною по колу проти руху годинникової стрілки, повертаються на свої попередні місця. На останню чверть 8-го такту вони стають один до одного обличчям (див. схему 270).

На 9—10-й такти, просуваючись назустріч один одному, вони, не піднімаючись з глибокого присідання, виносять по черзі вперед ноги.
На 11-й такт солісти, відвівши трохи вперед праву ногу, виконують один оберт на місці, а на 12-й такт — «гуцульську присядку».
На 13—15-й такти солісти повторюють рухи 9—10-го тактів.
На 16-й такт вони на «раз» підстрибують на обох ногах;
на «два» сідають на підлогу на свої попередні місця.
Решта виконавців на 1—8-й такти плещуть у долоні на кожну чверть такту. На останні 2 такти п'ятий хлопець виходить з кола (схема 271). Решта виконавців (схема 271) утворюють півколо.

VIII фігура (16 тактів)
На 1-й такт соліст на «раз» ставить ліву ногу попереду правої навхрест;
на «два» виконує «голубці», описуючи ногою коло. На протязі 4 тактів він виконує цей рух чотири рази підряд. Руки трохи підняті вгору.
На 5—8-й такти соліст, виконуючи «вірьовочку», яку починає з лівої ноги, спиною відступає назад (схема 271).
На 9—12-й такти соліст, виставивши вперед праву ногу, на лівій невеличкими стрибками просувається далі по діагоналі.
На 13—16-й такти правою рукою високо піднімає праву ногу і тим же рухом просувається вперед по діагоналі. На останню чверть 16-го такту він сідає на підлогу.

Решта виконавців на перші 8 тактів, сидячи на підлозі, трохи підстрибують на місці усім корпусом. На наступні 8 тактів, розвівши руки в сторони, вони одночасно вигукують: «Ой Миколо, не журися, туди-сюди повернися!»
На останні 2 такти десятий хлопець, виконуючи стрибки на обох ногах, входить у півколо.
IX фігура (16 тактів)
На 1—12-й такти соліст, виконуючи на місці «повзунець», високо піднімає ногу вгору. Руки різко відводить у протилежну сторону.
На 13—16-й такти, виконуючи на «раз» стрибок на обох ногах, на «два» — плескаючи в долоні, соліст повертається тим же шляхом на своє попереднє місце.
Решта виконавців, упираючись обома руками об підлогу, повзуть до центру півкола, поступово звужуючи його. На кінець 8-го такту (на другу чверть) вони плещуть у долоні. На наступні 8 тактів тим же рухом повертаються на свої попередні місця, розширюючи півколо.
X фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти чотири солісти, які сидять на середині півкола, виконуючи «вихиляє», який починають з правої ноги, кладуть один одному руки на плечі і просуваються вперед на авансцену. Вільні руки крайні хлопці кладуть собі на талію.
На 5—8-й такти солісти, зберігаючи лінію і підстрибуючи трохи на робочій нозі, ледь просуваються вперед (схема 272). Під час руху вони по черзі двічі згинають і розгинають трохи підняту вгору ногу, починаючи рух з правої ноги. На кінець останнього такту роз'єднують руки.

На 9—16-й такти виконують «качалочку», схрестивши ноги і зберігаючи лінію.
Інші виконавці, сидячи на місці, кожен по-своєму реагує на танець; дехто піднімає руки вгору і нахиляє їх то праворуч, то ліворуч тощо.
XI фігура (16 тактів)
Соліст, який знаходиться першим ліворуч, на 1-й такт, розвівши руки, виконує один «тинок», а на 2-й — «високий голубець», не піднімаючись з глибокого присідання. Він рухається по авансцені в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 273. Цей рух він виконує на протязі 8 тактів.

На 9—16-й такти, виконуючи дрібними кроками варіант «повзунця» («гусачок»), соліст повертається на своє попереднє місце. Під час виконання руху він правою рукою підтримує підборіддя (вказівний палець випрямлений), а лівою — лікоть правої руки. Решта виконавців підповзають на колінах і утворюють одну лінію.
XII фігура (13 тактів)
На «раз» 1-го такту перший соліст (№ 1 — Степан) падає на обидві руки;
на «два» — пауза.
На 2-й такт на «раз» він виставляє ліву руку вперед і кладе її на підлогу, підповзаючи по-пластунськи вперед; на «два» — знову пауза.
На 3-й і 4-й такти соліст — Степан, підповзаючи, тричі робить рухи руками;
на «і» — пауза.
На 5—6-й такти музична пауза. Соліст у цей час повзе на авансцені по-пластунськи.
На 7-й такт на «раз» — пауза;
на «два» соліст знову падає на праву і ліву руки.
На першу чверть 8-го такту він по черзі падає спочатку на праву, а потім на ліву руки.
На 9—10-й такти в оркестрі знову пауза.
На 11—13-й такти соліст на носках і ліктях у швидкому темпі описує коло на місці.
Решта виконавців стають на коліна і поглядом проводжають соліста. Дехто з них відповзає назад, а дехто підповзає вперед. На обличчях — здивування.
XIII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти соліст виконує «колесо» на ліктях, йдучи по колу за рухом годинникової стрілки (схема 274).

На кінець 16-го такту він повертається на своє попереднє місце.
Решта виконавців довільно відступають: «колобком» (хлопці, що знаходяться в півколі посередині), підстрибуючи чи відповзаючи назад (схема 274).
Примітка. Коли соліст (Степан) виходить, то крайній перший зліва виконавець стає четвертим. Після закінчення Степаном соло, два крайні хлопці відсуваються назад.
На останні 2 такти п'ятий хлопець, розвівши руки в сторони, невеличкими стрибками просувається вперед до центру півкола.

XIV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти п'ятий хлопець виконує на місці «гарбуз». На останню чверть 16-го такту він сідає на підлогу, а до нього в цей час підсідає другий виконавець (схема 275).
Решта виконавців на перші 2 такти здивовано спостерігають за солістом. На другі 2 такти здивування змінюється захопленням. Вони повертаються один до одного і розводять руки в сторони. Далі на кожну першу чверть наступного такту плещуть у долоні.
XV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі виконавці рухаються «повзунцем», не виходячи за межі півкола, яке було до цього. Напрямок просування кожного зазначений пунктиром на схемі 275 (приблизно). На кінець останнього такту вони знову утворюють півколо, але перший соліст (Степан) стає в півколі першим праворуч, а той, що виконував у попередній фігурі «гарбуз», залишається на середині півкола.
XVI фігура (32 такти)
На 1-й такт та на «раз» 2-го такту інший соліст виконує «повзунець», а на «два» падає на праве коліно, ліву ногу при цьому відводить високо вгору. Цей рух соліст виконує на протязі 8 тактів, просуваючись уперед на авансцену.
На наступні 24 такти він виконує дрібний «повзунець», просуваючись по колу в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 276.

Решта виконавців на 2 такти із захопленням спостерігають за солістом. Далі на 2 такти жваво звертаються один до одного. На наступні 2 такти хлопці повільно сідають на підлогу. На інші 2 такти плещуть у долоні на кожну чверть такту.
На 9—12-й такти продовжують плескати в долоні.
На 13—16-й такти одні розводять руками, інші сміються, перекочуючись на спину, дехто низько нахиляє корпус тощо.
На 17—18-й такти всі хлопці зосереджено дивляться в центр півкола. На 19—20-й такти переглядаються між собою.
На 21—22-й такти схрещують перед собою руки і розводять їх в сторони.
На 23—24-й такти плещуть у долоні. Різко змінюється темп музичного супроводу з швидкого на повільний.
На 25—28-й такти роблять чотири кроки вперед, не піднімаючись з присідання.

На 29—30-й такти, поклавши руки на коліна, трохи нагинають уперед корпус і ледь присідають.
На 31—32-й такти вони всі разом поступово стають у лінію, випрямляються і, розвівши руки в сторони, на другу чверть останнього такту ударяють об підлогу правою ногою.
XVII фігура (8 тактів)
Перший соліст — Степан енергійно робить вісім кроків уперед по авансцені. Далі, роблячи півоберта ліворуч, вигукує: «Гей!» — і змахує лівою рукою.
Всі хлопці на «присядці» прямують за солістом «простим танцювальним кроком» і виходять зі сцени (схема 277).