Сюжетний танець: «Опришки»

«ОПРИШКИ»

Танець виконують десять хлопців (можуть брати участь і більше виконавців, але бажано, щоб їх була парна кількість). Вони стають один за одним за першою лівою кулісою, утворюючи одну лінію.
I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти учасники один за одним, виконуючи «крок з підскоком», який починають з лівої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 64.

На кінець останнього такту виконавці утворюють коло, стаючи обличчям до його центру.
II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти, зберігаючи коло, танцюристи сильно нахиляють корпус уперед. Праву руку з топірцем, зігнувши, опускають вниз, ліву руку теж опускають вниз і долоню її щільно притискають до стегна. В такому положенні хлопці виконують «дрібушки» на місці.
На 5—8-й такти виконавці «простими танцювальними кроками» сходяться до центру кола, поступово звужуючи його. Так само поступово випрямляють корпус і повертаються правим плечем до центру кола. На кінець останнього такту виконавці, зійшовшись у центрі, повністю випрямляють корпус. Праві руки з топірцем на рівні плеча витягують до центру кола.
На 9—16-й такти танцюристи, виконуючи «тропака», повертаються на 45° і йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.
III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопці, повертаючись обличчям до центру кола, беруть топірці за обидва кінці, опускають руки нижче рівня плечей і присідають, виносячи ліву ногу в сторону на каблук. Так вони просуваються по колу за рухом годинникової стрілки.
На 5—8-й такти хлопці повторюють рухи 1—4-го тактів, тільки просуваються по колу проти руху годинникової стрілки і виносять праву ногу в сторону на каблук. На кінець 8-го такту хлопці, продовжуючи тримати топірець за обидва кінці, різко піднімають вгору руки і стають на каблук у другу позицію.
На 9—16-й такти виконавці кладуть руки один одному на плечі: праві руки притиснуті до плеча і тримають топірець за топорище знизу, ліві — стиснуті в кулак і лежать на плечі.
Хлопці йдуть за рухом годинникової стрілки, ставлячи праву ногу навхрест попереду лівої («плетінка»).
IV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі виконавці повертаються через праве плече на 180° і стають по колу один за одним. Виконуючи «дрібушки», вони йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, поступово розширюючи його.
V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти, повернувшись обличчям до центру кола, хлопці різко нахиляють корпус вперед, а праву руку з топірцем відводять од корпусу трохи назад і йдуть до центру трьома «простими танцювальними кроками». На кінець 4-го такту танцюристи різко випрямляють корпус, піднімаючи вгору праву руку.

На 5—8-й такти хлопці «простим танцювальним кроком» повертаються на свої попередні місця, відходячи спиною. Корпус зігнутий, права рука з топірцем відведена назад. Крок починають з правої ноги. Наприкінці хлопці повертаються через праве плече і стають один за одним (схеми 65 і 66).

На 9—12-й такти виконавці «ковзним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки і на кінець 12-го такту в глибині сцени вишиковуються в одну лінію, повернувшись обличчям до глядача (схема 67).
На 13—16-й такти, залишаючись у глибині сцени, хлопці роблять «ковзний крок» на місці.
VI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти, продовжуючи стояти на місці, хлопці топірцем імітують рубання. На кінець 8-го такту вони випрямляють корпус.
На 9—16-й такти всі різко піднімають праві руки угору і, тримаючи топірці за нижній кінець топорища, виконують «дрібушки» з подвійними притупами і просуваються вперед у напрямку до авансцени. На кінець 16-го такту хлопці повертаються через праве плече на 45° і стають один за одним лівим плечем до глядача.

VII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти хлопці, виконуючи «крок з підскоком», ідуть за ведучим по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони знову вишиковуються в глибині сцени в одну лінію, стаючи обличчям до глядача.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці, тримаючи топірець за обидва кінці на рівні грудей, роблять «просту присядку». На кінець 8-го такту виконавці піднімаються з «присядки». Праву руку виносять уперед і тримають долонею угору на рівні плеча. На долоню кладуть топірець, кінець топорища притримують лівою рукою біля лівого плеча. Ліва рука зігнута в лікті, лікоть піднятий трохи вгору.
На 9—12-й такти хлопці, просуваючись на авансцену, виконують «дрібушки». На кінець 16-го такту вони розташовуються на сцені по діагоналі так, як зазначено на схемі 68.

IX фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці опускаються на підлогу і лягають горілиць, спираючись на кисть лівої руки і ступні обох ніг. Праву руку, якою тримають топірець за кінець топорища, піднімають високо догори. Всі танцюристи, знаходячись у напівлежачому положенні, ступнями обох ніг на місці вистукують «дрібушки» («повзунець»), спираючись на одну руку. На кінець 8-го такту виконавці встають, положення правої руки не міняють, а ліву опускають вниз, вздовж корпусу.
На 9—16-й такти хлопці, виконуючи «вихиляс», який починають з правої ноги, відходять спиною в глибину сцени і займають положення, яке було в кінці VII фігури.
На кінець 16-го такту вони повертаються на 45°, стаючи лівим плечем до глядача (схема 69).

X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти танцюристи, виконуючи «ковзний крок» і не міняючи положення рук, ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони вишиковуються на авансцені в одну лінію правим плечем до глядача.
На 9—12-й такти хлопці на місці виконують «дрібушки». На 13—16-й такти всі виконавці поступово виходять за першу праву кулісу.