Сюжетний танець: «На кукурудзяному полі»

«НА КУКУРУДЗЯНОМУ ПОЛІ»

У танці беруть участь вісім дівчат, «ланкова» — солістка і два «трактористи». Дівчата, тримаючись за руки, стають одна за одною за ведучою дівчиною — «ланковою» в останній лівій кулісі.
Виконується 4 такти музичного вступу.
I фігура (24 такти)
На 1—8-й такти (виконується перша частина танцювальної мелодії) дівчата «перемінним кроком» з підскоком, починаючи з правої ноги, просуваються до останньої правої куліси (схема 248).

Виконавиці тримаються за руки, утворюючи «ланцюжок». Перша і остання дівчини кладуть вільні руки на талію.
На 9—16-й такти (виконується друга частина танцювальної мелодії) дівчина-«ланкова» співає першу частівку і водночас швидко просувається до середини сцени «перемінним кроком», який починає з правої ноги. Рухом руки «ланкова» запрошує інших дівчат іти за собою. Дівчата «перемінним кроком» просуваються по колу за рухом годинникової стрілки (схема 248) і оточують «ланкову».
Руки опущені вниз і трохи відведені від корпусу.
На 17—24-й такти дівчата, продовжуючи просуватися по колу, на 17— 18-й такти виконують «тинок», який починають з правої ноги. Руками тримають кінці хустини. На 19-й такт танцюристки виконують «потрійний притуп», а на 20-й такт — «перемінний крок», який починають з правої ноги.
На наступні 4 такти дівчата продовжують йти по колу в тому ж напрямку і повторюють рухи попередніх 17—20-го тактів. Одночасно «ланкова» «перемінним кроком» просувається по колу проти руху годинникової стрілки і повертається на попереднє місце, в центр кола. Руки опущені вниз, трохи відведені від корпусу. На 23—24-й такти «ланкова» в центрі кола виконує рух «каблучки» з «потрійним притупом».
Руки — на талії.
II фігура (8 тактів)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—8-й такти «ланкова» співає другу частівку. Дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, продовжують просуватися парами по колу за рухом годинникової стрілки (схема 249). Руками тримають кінці хустин.

III фігура (8 тактів)
Повторюється перша частина музичного супроводу.
На 1—8-й такти дівчата попарно з'єднують руки так: друга, четверта і шоста подають праві руки, вільними лівими руками притримують спідниці, а третя, п'ята, сьома, навпаки, подають ліві руки, вільні руки з'єднують у центрі і утворюють «зірочку» з «воротами» (схема 250).

Руки відведені в сторони трохи вище рівня плечей.
Дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, просуваються по колу за рухом годинникової стрілки. Одночасно восьма і дев'ята дівчини тим же «перемінним кроком» йдуть по колу проти руху годинникової стрілки і проходять за «ланковою» у «ворота».
На останній такт, виконуючи «потрійний притуп», вони зупиняються і стають обличчям до центру кола. «Ланкова» знаходиться в середині кола.
IV фігура (8 тактів)
Виконується перша частина музичного супроводу. «Ланкова» співає третю частівку.

На 1-й такт дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, просуваються до центру кола, як зазначено пунктиром на схемі 251. Руки опущені вниз і трохи відведені від корпусу.
На 2-й такт танцюристки виконують «потрійний притуп», повертаючись при цьому ліворуч на 180°. У цей час руки кладуть на талію.
На З—4-й такти дівчата повторюють рухи 1—2-го тактів, тільки починають з лівої ноги і, повертаючись на 180°, відступають на свої попередні місця (схема 252).

На 5—8-й такти танцюристки виконують «підскік з обертом». Руки кладуть на талію.
V фігура (16 тактів)
Виконується друга частина музичного супроводу.
На 9—16-й такти дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть по колу парами за рухом годинникової стрілки (схема 249). Руками вони притримують кінці хустин.
Одночасно «ланкова» виконує на місці «тинок», який починає з правої ноги. Руки вона кладе на талію.
На 16-й такт усі дівчата роблять «потрійний притуп».
На 17—24-й такти, продовжуючи просуватися «перемінним кроком» на авансцену, танцюристки утворюють так званий «струмочок» (коридорчик): друга, четверта, шоста і восьма дівчини подають одна одній праві руки, а третя, п'ята, сьома і дев'ята — ліві і з'єднують їх, відвівши в сторони трохи вище рівня плечей. Вільними руками дівчата притримують спідниці. Просуваючись до авансцени, виконавиці роз'єднують руки і розходяться в різні сторони, притримуючи руками спідниці (схема 253).

Одночасно «ланкова» «перемінним кроком», який починає з правої ноги, просувається назад по коридорчику, відступаючи спиною. Вона притримує руками кінці хустини.
На 23—24-й такти з останньої правої куліси виходять хлопці-«тракто-ристи».
VI фігура (16 тактів)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—8-й такти хлопці виконують «дрібушку», яку починають з правої ноги, і просуваються вперед до авансцени (схема 254). Танцюючи, вони показують, як ведуть «трактор». У руках тримають уявні штурвали. Починаючи рух з правої ноги, корпус трохи нахиляють праворуч, а з лівої — ліворуч.

На 8-й такт хлопці виконують «присядку з ударом ступні об підлогу». Руки опущені вниз і трохи відведені в сторони.
«Ланкова», побачивши «трактористів», знизує плечима, дивуючись, чому вони раптом з'явилися.
На 7-й такт одночасно дівчата, що стоять праворуч, виконують «підскік в оберті», який починають з лівої ноги, і просуваються до центру сцени, як зазначено пунктиром на схемі 254.
На 2—4-й такти всі дівчата виконують три «балансе». Танцюристки, що стоять праворуч, починають рух з правої ноги в праву сторону, а дівчата, що стоять ліворуч,— з лівої ноги в ліву сторону. Руками дівчата притримують спідниці.
На 5—8-й такти дівчата повторюють рухи 1—4-го тактів, тільки рух починають з іншої ноги і просуваються у протилежному напрямку на свої попередні місця.
На 9—76-й такти хлопці співають четверту частівку.
На 9—10-й такти вони, співаючи перший рядок частівки, звертаються до дівчат, які стоять ліворуч. Дівчата трохи нахиляють корпус у сторону хлопців, ніби прислухаючись.
На 11—12-й такти хлопці, співаючи другий рядок, звертаються до дівчат, що стоять праворуч. Танцюристки також трохи нахиляють корпус і, стоячи на місці, уважно слухають «трактористів». «Ланкова» підходить до дівчат, що стоять ліворуч і праворуч, жестом підбадьорює їх, потім повертається на своє попереднє місце.
На 13—16-й такти хлопці співають третій і четвертий рядки частівки. Дівчата уважно слухають.
VII фігура (24 такти)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—8-й такти хлопці «перемінним кроком», який починають з правої ноги, просуваються в глибину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 254. Руки на талії.
На 8-й такт вони підходять до «ланкової» і виконують «присядку з ударом ступні об підлогу». Руки відводять у сторони нижче рівня плечей.
На 1—6-й такти «ланкова» одночасно виконує на місці «тинок», який починає з правої ноги. Руки вона тримає внизу трохи відведеними від корпусу.
На 7—8-й такти вона виконує «каблучки» з «потрійним притупом». Руки кладе на талію.
Одночасно дівчата, які стоять праворуч, починаючи з правої ноги, а дівчата, що стоять ліворуч,— з лівої ноги виконують вісім «балансе». На кінець 8-го такту вони повертаються обличчям до центру сцени, руками підтримуючи спідниці.
На 9—16-й такти «ланкова» на 9—10-й такти виконує «вихиляс з потрійним притупом». Руки кладе на талію.
На 11—12-й такти вона «перемінним кроком» просувається вперед до авансцени. Руки опущені вниз і трохи відведені від корпусу.
На 13—14-й такти «ланкова», починаючи з правої ноги праворуч, виконує «балансе», відступаючи спиною до центру сцени. Руками вона притримує спідницю.
На 15—16-й такти вона виконує «дрібушку», яку починає з правої ноги, і підходить до «трактористів».
Одночасно на 9—10-й такти «трактористи» (той, що стоїть праворуч, починає з правої ноги, а той, що стоїть ліворуч,— з лівої) виконують переступання (па-де-бурре). Руки вони кладуть на талію.
На 11—12-й такти один хлопець з правої ноги, а другий з лівої виконують «перемінний крок» і разом з «ланковою» просуваються вперед до авансцени. Руки опущені вниз і трохи відведені від корпусу.
На 13—15-й такти «трактористи», починаючи рух з правої ноги, виконують «дрібушку». Руки кладуть на талію.

На 16-й такт хлопці роблять «потрійний притуп».
Одночасно дівчата, які стоять праворуч, починають з правої ноги, а дівчата, що стоять ліворуч,— з лівої виконують «бокову доріжку»: на 9—10-й такти просуваються в глибину сцени, на 11—12-й такти — до авансцени.
На 13—16-й такти всі дівчата повертаються обличчям до глядача і «перемінним кроком», який починають з правої ноги, просуваються в глибину сцени, де утворюють одну лінію (схема 255).
На 17—24-й такти «трактористи» виконують вісім «присядок з винесенням ноги вперед», починаючи з правої ноги. Руки відведені в сторони, трохи вище рівня плечей.
Одночасно «ланкова» «перемінним кроком» обходить навколо «трактористів» вісімкою так, як зазначено пунктиром на схемі 256.

Руки опущені вниз і трохи відведені від корпусу.
У той же час дівчата, зберігаючи одну лінію (обличчям до глядача), «перемінним кроком», який починають з правої ноги, обертаються четвірками, як зазначено пунктиром на схемі 256. Причому перша четвірка, яка стоїть праворуч, обертається направо, а друга, що стоїть ліворуч, обертається наліво, не роз'єднуючи рук, які вони кладуть одна одній на талію. Крайні дівчата в четвірках вільними руками притримують спідниці.
Продовжуючи виконувати «перемінний крок», дівчата на 20—24-й такти роз'єднують руки і розміщуються так, як зазначено на схемі 257.

VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконується перша частина музичного супроводу, всі співають п'яту частівку. Танцюристи «дрібушкою», яку починають з правої ноги, просуваються по сцені в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 258. Перший хлопець зображує тракториста, що веде трактор, а другий — причіплювача. Руки танцюристи тримають так: хлопці — по першій позиції, «ланкова» і ті дівчата, що стоять парами в першому ряду,— кладуть їх на талію, а решта дівчат — одна одній на плечі.
На 9—16-й такти, продовжуючи виконувати «дрібушку», танцюристи просуваються вперед у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 258.

IX фігура (16 тактів)
Виконується друга частина музичного супроводу.
На 9-й такт дівчата третьої лінії, які стоять праворуч, починаючи з лівої ноги, а ті дівчата, що стоять ліворуч,— з правої виконують один з варіантів підскоку, опускаючись на праве коліно в сторону. Обидві руки вони кладуть на ліве коліно й опускають голови.

Одночасно решта дівчат виконують «дрібушку». На кожний наступний такт дівчата, що стоять у другій і першій лініях, повторюють рухи 9-го-такту.
На 15-й такт «ланкова» і «трактористи» «перемінним кроком» просуваються до правої куліси так, як зазначено пунктиром на схемі 259.
На 16-й такт вони виконують «потрійний притуп», повертаючись при цьому праворуч на 180° обличчям до дівчат, які зображують кукурудзу, посіяну «трактористами». Виконуючи цей рух, «ланкова» і «трактористи»-кладуть руки на талію.
Примітка. Дівчата першої і третьої ліній, що стоять посередині, виконують підскік з опусканням на коліно на місці.
Хлопець, який зображує причіплювача, на кожну чверть 1-го, 3-го і 5-го» тактів, різко відводить руки в сторони, зображуючи процес посіву кукурудзи.
На 17—24-й такти «ланкова» співає шосту частівку. «Трактористи» з гордістю оглядають «поле».
X фігура (24 такти)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—2-й такти «ланкова» і «трактористи» «прополюють поле»:
на затакт «і» трохи присідають на обох ногах;
на «раз» злегка підстрибують на правій нозі праворуч, одночасно ліву ногу, зігнуту в коліні, відкидають назад і ставлять на носок п'ятою догори.. Корпус трохи нахиляють уперед;
на і» роблять легенький підскік на правій нозі, одночасно ліву ногу відривають од підлоги і ставлять на носок на те саме місце;
на «два» злегка підстрибують на правій нозі і перескакують на ліву ногу ліворуч, а праву ногу згинають у коліні, відкидають назад і ставлять її на носок п'ятою догори;
на «і» легко підскакують на лівій нозі, одночасно праву ногу відривають од підлоги і ставлять на носок на те саме місце. Виконавці «тримають»-у руках уявну сапу.
На З—4-й такти «трактористи» «перемінним кроком» просуваються між рядами «посіяної кукурудзи» до лівих куліс, як зазначено пунктиром на схемі 259. У всіх виконавців руки опущені вниз і трохи відведені від корпусу.
На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів. Одночасно дівчата,, які зображують «підгорнену кукурудзу», різко повертаються ліворуч, піднімаючись з правого коліна. Потім опускаються на ліве коліно, випростуючи корпус. Руками дівчата тримаються за кінці хусток. Голови підняті прямо.
Хлопець, який танцює праворуч, забуває «обгорнути» дівчину-«куку-рудзу» першої лінії (в центрі), і вона «в'яне» — нахиляє корпус й опускає голову.
На 9—16-й такти «ланкова» співає сьому частівку. Співаючи, вона з обуренням показує на «тракториста», який довго «обробляє» «кукурудзу», що «росте» з краю «поля» (схема 260).

Другий «тракторист» також обурений вчинком товариша.
Одночасно дівчата, які зображують кукурудзу, стоячи на коліні, на 9— 12-й такти піднімають голови і нахиляють їх то праворуч, то ліворуч, повторюючи цей рух двічі, і двічі знизують плечима.
На 13—16-й такти повторюють рухи 8—12-го тактів. Руками дівчата притримують кінці хусток. «Ланкова» помічає «зів'ялу кукурудзу», робить невеличку паузу і, наче запитуючи, звертається до «трактористів».
На 17-—20-й такти «трактористи», виконуючи «перемінний крок», який починають з правої ноги, підходять до «зів'ялої кукурудзи».
На 21—24-й такти хлопці — один з правого боку, а другий — з лівого, обличчям до «зів'ялої кукурудзи», «прополюють», «підгортають» її.
Одночасно решта дівчат виконують низенькі й маленькі присідання за шостою позицією і поступово піднімаються, ніби виростаючи. Руки поступово відводять в сторони на рівень плечей долонями вниз.
XI фігура (16 тактів)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—8-й такти «ланкова» співає восьму частівку. «Зів'яла кукурудза» піднімає голову і поступово «оживає», виконуючи маленькі присідання за шостою позицією, вона «виростає», тягнеться вгору.
Одночасно «ланкова» і «трактористи», стоячи обличчям до «кукурудзи», яка «росте», також виконують маленькі присідання за шостою позицією, ніби допомагаючи цим рости «кукурудзі».
На 1—2-й такти в цей час решта дівчат, починаючи з правої ноги, виконують «тинок» на місці. На 3-й такт танцюристки виконують «підскік в оберті».
На 4-й такт — «потрійний притуп»,— руками притримуючи спіднищ. На 5—8-й такти повторюють рухи 1—4-го тактів.
На 9—16-й такти «ланкова» і «трактористи» з'єднують руки й оточують «кукурудзу», що «підросла», а дівчина, яка знаходилась у центрі кільця, починаючи з правої ноги, виконує праворуч «припадання» в оберті. Руки «кукурудзи» розведені в сторони трохи вище рівня плечей. Одночасно «ланкова» і «трактористи» «перемінним кроком» просуваються по колу проти руху годинникової стрілки, як зазначено пунктиром на схемі 261. Руки дівчат опущені донизу і трохи відведені від корпусу.

На 16-й такт дівчата зупиняються, утворюючи півколо. Вони виконують «потрійний притуп» і кладуть руки на талію.
Одночасно на 16-й такт «ланкова», «кукурудза» і «трактористи» стають на авансцені в лінію, з'єднують руки і утворюють «ворота». Вільними руками дівчата притримують спідниці. У хлопців вільні руки на талії.
XII фігура (16 тактів)
Виконується друга частина музичного супроводу. На 9—16-й такти «ланкова» співає дев'яту частівку.
На 9—12-й такти, стоячи обличчям до глядача, танцюристи тричі виконують на місці «тинок» з «потрійним притупом». Хлопець, що знаходиться праворуч, і «кукурудза» починають рухи з правої ноги, а хлопець, що знаходиться ліворуч, і «ланкова» — з лівої.
На 13—16-й такти виконавці повторюють рухи 9—12-го тактів.
Одночасно одна дівчина справа, а друга — зліва, починаючи з правої ноги, на 13—14-й такти виконують «перемінний крок з потрійним притупом», проходячи у «ворота», як зазначено пунктиром на схемі 262, і повертаються на свої попередні місця.

На кожні наступні 2 такти одна дівчина справа, а друга — зліва виконують рухи, описані в 13—14-му тактах.
Примітка. На 15—16-й такти дівчина, яка танцює ліворуч першою, повторює ті ж рухи з тією дівчиною, що знаходиться праворуч четвертою.
На 11—24-й такти «кукурудза» і «ланкова» співають десяту частівку. Вони разом з хлопцями стоять обличчям до глядача, зберігаючи «ворота». Одночасно дівчата з правої ноги «перемінним кроком», з'єднавши руки, «ланцюжком» (схема 263) проходять у «ворота», як зазначено пунктиром на цій схемі. Продовжуючи просуватись «перемінним кроком», виконавці утворюють півколо.

XIII фігура (8 тактів)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—2-й такти всі дівчата, починаючи з правої ноги, виконують «тинок» на місці.
На 3-й такт виконують «підскік в оберті».

На 4-й такт — «потрійний притуп».
На 5—8-й такти виконавці, просуваючись «перемінним кроком», стають так, як зазначено на схемі 264, і утворюють «трактор».
Кожна з дівчат першої, другої і третьої ліній кладе руки одна одній на талію. Дівчата першої лінії кладуть вільні руки собі на талію, а дівчата другої і третьої ліній кладуть вільні руки на плечі танцюристкам, які стоять попереду.
Хлопець, який танцює праворуч, стає попереду, тримаючи в руках уявний штурвал. Хлопець, що стоїть позаду, кладе руки на талію дівчині, яка стоїть у третій лінії посередині.
Примітка. Хлопець, що зображує «трактор» (він танцює ліворуч), стає позаду.
XIV фігура (32 такти)
Виконується перша частина музичного супроводу.
На 1—8-й такти танцюристи, починаючи з правої ноги, виконують «дрібушку» і просуваються по сцені, як зазначено пунктиром на схемі 265.

На 9—16-й такти танцюристи, виконуючи «дрібушку», продовжують просуватися вперед по лінії танцю.
На 17—24-й такти вони продовжують виконувати «дрібушку» на місці і співають одинадцяту частівку. На слові «посидимо» всі дівчата піднімають праві руки з качанами кукурудзи.
На 25—32-й такти танцюристи, починаючи з правої ноги, виконують підскоки і, зображаючи «трактор», виходять у другу ліву кулісу, розмахуючи качанами кукурудзи і посилаючи прощальний привіт глядачеві.

 • Ланкова
 • 1. Грай, музико, веселіше,
 • На роботу ланка йде.
 • Кукурудза у нас гарна,
 • Мов під музику росте.
 • Юнаки
 • 2. — Добрий ранок вам, дівчата,
 • Як же справи ваші йдуть?
 • Може, треба прополоти
 • Кукурудзочку отут?
 • Хор
 • 3. Позмагаємося, друзі,
 • Від душі запрошуєм!
 • Ми найкращу кукурудзу
 • З року в рік вирощуєм!
 • Ланкова
 • 4. Ледацюга горбить плечі,
 • І, як лис, хитрує скрізь,
 • Щоб, не злазячи із печі,
 • Увійти у комунізм.
 • Хор
 • 5. Всім таким ми скажем строго:
 • Поспішаєте дарма!
 • Вам сидіти за порогом,
 • В вас майбутнього нема.
 • Кукурудза
 • 6. Позмагаємося, друзі,
 • Від душі запрошую!
 • Я найкраща кукурудза,
 • Ось яка хорошая!
 • Ланкова
 • 7. Кукурудзи насадили,
 • Видимо-невидимо!
 • Ой прийди, прийди, мій милий,
 • В парі тут посидимо.