Сюжетний танець: «На кузні»

«НА КУЗНІ»

У танці беруть участь п'ять хлопців: три «ковалі», «кінь» та «хазяїн». Перед початком танцю виконавці розміщуються так: «ковалі» вишиковуються у третій лівій кулісі в колону по одному (першим стоїть старший «коваль», за ним другий і третій). «Хазяїн» і «кінь» стоять у третій правій кулісі.
«Ковалі» тримають підняті вгору уявні молоти: ліва рука, стиснута в кулак, зігнута в лікті і піднята перед грудьми; правий кулак піднятий вгору. Після чотиритактного вступу починається танець.
І фігура (16 тактів)
На 1—12-й такти з останньої правої куліси виходять один за одним «ковалі», виконуючи «тинок з винесенням ноги на каблук», який починають з правої ноги. Вони йдуть по колу проти руху годинникової стрілки (схема 13). На останній такт «ковалі» повертаються обличчям до центру сцени і виконують «потрійний притуп», який починають з правої ноги.

На 13—16-й такти «ковалі» рухаються до центру сцени так, як зазначено пунктиром на схемі 14, виконуючи з правої ноги «просту присядку». На останній такт вони роблять «потрійний притуп».

ІІ фігура (16 тактів)
На 1—3-й такти ковалі виконують з правої ноги перескоки з вистукуванням та переступанням і повертаються на попередні місця (схема 15).

На 4-й такт виконавці на місці роблять стрибок, сплескуючи в долоні.
На 5—8-й такти танцюристи просуваються до центру сцени, виконуючи «просту присядку», яку починають з правої ноги.
На останній такт вони роблять «потрійний притуп».
На протязі 5—8-го тактів «ковалі» повинні зійтися впритул, а на кінець 8-го такту з'єднати руки, готуючись до кування: другий і третій піднімають уперед і з'єднують ліві руки, перший приєднує знизу праву руку, вільні руки «ковалів» па таліях.
На 9—/6-й такти, зробивши невеликий випад на ліву ногу, другий і третій «ковалі» немовби кують:
на «раз» третій «коваль» піднімає правий кулак і вдаряє по уявному ковадлу (з'єднані руки);
на «два» те ж саме робить другий «коваль». Під час кожного удару виконавці вигукують: «Гоп!»
Старший «коваль» у цей час повертається лівим плечем то до глядача, то від нього, ніби перевертаючи предмет, що його виковують «ковалі», та милуючись роботою товаришів.
III фігура (16 тактів)
На 1—3-й такти, відступаючи на попередні місця, «ковалі» виконують «просту присядку», яку починають з правої ноги.
На 4-й такт вони на «раз» відштовхуються правою ногою і обертаються на лівій нозі ліворуч на 360° (під час оберту права нога притиснута до лівої) ;
на «два» з акцентом ставлять праву ногу попереду лівої у третю позицію, руки також підносять у третю позицію.
На 5—7-й такти «ковалі» просуваються перескоками з вистукуванням і переступанням до центру сцени. На кінець останнього такту вони підходять впритул один до одного.

На 8-й такт танцюристи виконують «потрійний притуп», починаючи його з правої ноги, і готуються до кування.
На 9—16-й такти повторюються рухи 9—16-го тактів її фігури.
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти «ковалі», виконуючи «тинок», який починають з правої ноги, йдуть проти руху годинникової стрілки по невеличкому колу і вишиковуються на кінець останнього такту по діагоналі (схема 16).
На 9—16-й такти, спершись на плече «хазяїна» і піднявши високо поранену ногу, на сцену, стрибаючи на лівій нозі, виходить «кінь» (їхній шлях зазначений пунктиром на схемі 17). «Хазяїн» іде «простим танцювальним кроком».

На кінець останнього такту всі вишиковуються так, як зазначено на схемі 17.
«Ковалі» весь час весело і з зацікавленням дивляться на пару, що виходить, жваво перемовляються і засукують рукави, чекаючи роботу.
V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти, стрибаючи на місці на лівій нозі, «кінь» повертає ступню правої піднятої вгору ноги з боку на бік, показуючи її «ковалям».
На 9—10-й такти третій «коваль» йде «простим танцювальним кроком». На 11-й такт він піднімає поранену ногу «коня», готуючись приладнати підкову.
На 12-й такт на «раз» третій «коваль» ударяє кулаком по копиту; на «два» «кінь» б'є «коваля» ногою, «коваль» підскакує, падаючи на руки товаришів.
На 13—16-й такти до «коня» підходить другий «коваль». Він повторює все те, що робив третій.
VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти, розташовуючись так, як зазначено на схемі 17, виконавці, стоячи на місці, говорять:

  • Хазяїн: Ой ковалі, ви, ковалі,
  • Підкуйте коня помалу!
  • К о в а л і: Ми б і раді підкувати —
  • Може зуби «пощитати»!
  • Хазяїн: Ну, ковалі, що діять?
  • Як же ногу підкувать?
  • Перший коваль: Якщо будеш ти тримать,
  • Всі ковалі: Будемо її кувать!

VII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хазяїн відповідає «ковалям»: «Буду!» — і прямує до «коня». Третій «коваль» вибігає за куліси, виносить звідти стілець, ставить його в центрі авансцени. «Ковалі» у цей час домовляються, що вони будуть робити.
На 5—6-й такти третій «коваль», не знімаючи фартуха, витирає ним стілець.
На 7—8-й такти він вклоняється «коню», запрошуючи його сісти.
На 9—14-й такти старший «коваль» показує кожному місце для роботи. «Коня» садовить на стілець («кінь» витягнув прямо перед собою праву ногу), «хазяїн» стає позаду стільця, тримаючи «коня» за плечі, другий «коваль» притримує «коня» зліва, третій стає з правого боку, а старший «коваль» зупиняється праворуч від коня, обличчям до глядача.
На 15-й такт старший «коваль» бере лівою рукою праву ногу «коня» і піднімає праву руку для удару.
На 16-й такт на «раз» старший «коваль» ударяє по хворій нозі «коня»;
на «два» «кінь» б'є ногою, і всі виконавці розлітаються, падаючи на підлогу в різні сторони (схема 18).

VIII фігура (16 тактів)
На 1-й такт «кінь» піднімає лівою рукою підковану ногу, розглядаючи її.
На 2-й такт він двічі б'є долонею правої руки по підошві правої ноги, перевіряючи якість роботи.
На 3-й такт «кінь», поставивши обидві ноги на підлогу, встає з стільця.
На 4-й такт він двічі притупує правою ногою, високо піднімаючи коліно. В цей час «хазяїн» і «ковалі» встають, обтрушуючись, з підлоги. Коли «кінь» піднімається з стільця, «хазяїн» виносить стілець за куліси.
На 5—8-й такти «кінь», високо перестрибуючи з ноги на ногу, проходить у центрі сцени невеличке коло, йдучи проти руху годинникової стрілки і тримаючи довільно руки. «Ковалі» в цей час знімають фартухи і непомітно передають їх за куліси.
На кінець останнього такту всі розташовуються, як зазначено на схемі 6.
На 9—11-й такти «ковалі» та «хазяїн» виконують «тинок», прямуючи до «коня», але не підходять до нього впритул.
На 12-й такт «хазяїн» і «ковалі» роблять стрибок, сплескуючи в долоні.
На 13—15-й такти «ковалі» й «хазяїн», виконуючи «вірьовочку», яку починають з правої ноги, відступають на попередні місця.

На 16-й такт, повернувшись на свої місця (схема 18), вони двічі притупують, починаючи з правої ноги.
На 9—16-й такт «кінь» виконує на місці «колупалочку з стрибком», починаючи з правої ноги.
IX фігура (16 тактів)
На 1—6-й такти «ковалі» й «хазяїн» міняються місцями, виконуючи «бокову присядку» (схема 19).
На 7—8-й такти вони виконують «збойку з поворотом корпусу». «Кінь» на протязі 8 тактів в центрі сцени обертається на місці, виконуючи варіант «ножичок».
На 9—14-й такти «ковалі» й «хазяїн» повертаються на попередні місця, виконуючи «бокову присядку». На кінець останнього такту вони підходять до «коня» і стають поряд з ним: старший «коваль» праворуч, другий «коваль» ліворуч.
На 15—16-й такти всі учасники виконують на своїх місцях «збойку з поворотом корпусу».
X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти старший «коваль», «кінь» і другий «коваль» утворюють трійку, з'єднавши перед собою руки навхрест. Вони обертаються на місці проти руху годинникової стрілки (схема 20), виконуючи «тинок», який починають з правої ноги.

Третій «коваль» і «хазяїн» таким же рухом просуваються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 20. На кінець 8-го такту вони замінюють у трійці своїх товаришів.

На 9—15-й такти «хазяїн», «кінь» і третій «коваль» виконують усе те, що робила на попередні 8 тактів перша трійка. В цей час старший і другий «ковалі», не змінюючи руху, йдуть так, як зазначено пунктиром на схемі 21. На кінець 15-го такту всі шикуються на передньому плані сцени обличчям до глядача (схема 22).

На 16-й такт, поклавши руки на талію, танцюристи двічі притупують, починаючи з правої ноги.
XI фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти виконавці, знаходячись на авансцені, повертають корпус, виносячи ноги вперед навхрест.
На 8-й такт усі виконують «потрійний притуп», починаючи його з правої ноги.

На 9—16-й такти, перешикувавшись (схема 23), «ковалі» й «хазяїн» обходять «коня» «бігунцем», починаючи його з правої ноги. «Кінь» у цей час злегка переступає з ноги на ногу, помахуючи долонями біля обличчя, ніби йому жарко, і йде на задній план сцени (схема 23). На кінець останнього такту всі розташовуються так, як зазначено на схемі 24.
XII фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти «кінь», стоячи на місці і повернувшись до першого та третього «ковалів», вклоняється їм, дякуючи за підковану ногу. Права рука у нього притиснута до грудей, а ліва опущена вздовж корпусу.
На З—4-й такти старший і третій «ковалі» відповідають йому поклоном, опустивши руки вздовж корпусу.
На 5—6-й такти кінь, повернувшись, вклоняється другому «ковалеві» та «хазяїну».
На 7—8-й такти другий «коваль» і «хазяїн» відповідають йому поклоном, опустивши руки вздовж корпусу.
На 9—12-й такти «кінь», виконуючи «тинок», який починає з правої ноги, прямує до «хазяїна».
На 13—16-й такти «кінь» бере «хазяїна» за кінець пояса, обмотаного навколо талії, що непомітно висунувся, тягне цей кінець, розмотуючи пояс, і просувається «простим танцювальним кроком» (один крок на кожну вісімку) спиною в напрямку до третього «коваля» (схема 24).
«Хазяїн», піднявши руку вгору, кружляє на одному місці «простими кроками». «Ковалі» на протязі 9—16-го тактів весело спостерігають за витівками «коня».

XIII фігура (24 такти)
На 1—4-й такти «кінь», поклавши пояс на витягнуті перед собою руки (кінці пояса звисають), підходить, виконуючи «тинок», який починає з правої ноги, до старшого «коваля».
На 5—6-й такти «кінь», підійшовши до старшого «коваля», вклоняється, тримаючи руки витягнутими.
На 7-й такт «кінь» подає пояс старшому «ковалеві».
На 8-й такт він повертається спиною до старшого «коваля», пропонуючи запрягти себе.
Решта виконавців на всі 8 тактів весело спостерігають за ними.
На 9—10-й такти старший «коваль» запрягає «коня»: середину пояса накидає йому на плечі, а кінці протягує під пахвами. В цей час до них підбігають інші виконавці.

На 11—16-й такти всі від'їжджають, рухаючись у такому порядку: першими їдуть старший «коваль», який поганяє «коня», розмахуючи правою рукою над головою; позаду трійкою йдуть інші виконавці (схема 25).
«Ковалі» кладуть руки «хазяїну» на плечі, а той обнімає їх руками за талії. Вільними руками «ковалі» розмахують над головами.
Всі йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 25.
На 17—24-й такти (повторення 9—16-го тактів музики) учасники виконують усе те, що вони робили на 11—16-й такти.
«Ковалі» й «хазяїн» на 11—24-й такти виконують «тинок», починаючи його з правої ноги. Так вони виходять зі сцени в останню ліву кулісу.