Сюжетний танець: «Микола»

«МИКОЛА»

На галявині зібрались дівчата і хлопці. Серед них Микола, жартівник і вигадник. Починаються веселі жарти, всі з захватом танцюють.
У танці беруть участь п'ять хлопців (серед них Микола) і вісім дівчат. Перед початком танцю вони вишиковуються в колону по три виконавці за останньою лівою кулісою. В кожній трійці один хлопець і дві дівчини. Хлопець стає поміж дівчатами. Правою рукою він бере праву руку дівчини, яка стоїть від нього праворуч, а лівою — ліву руку дівчини, яка стоїть ліворуч, і з'єднує їх перед собою. Вільні руки дівчата також з'єднують перед собою. Микола стає перед колоною.
Вступ (16 тактів)
1—4-й такти — на сцені нікого немає.
На 5—8-й такти з'являється Микола. Він оббігає сцену, оглядаючи галявину.

На 9—16-й такти Микола плеще в долоні, вигукує: «Тут будемо танцювати!»— і біжить до останньої лівої куліси. Прикладає руки до рота, начебто кличе друзів. На останній такт, запрошуючи їх, махає рукою.
I фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти виконавці трійками, «кроком з підскоком і пробіжкою», рухаються за Миколою в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 103. Попереду трійок, поклавши руки на талію і виконуючи «тинок», біжить Микола. В глибині сцени колона виконавців повертається обличчям до глядача і прямує на авансцену в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 104.

На 8-й такт всі виконавці одночасно роз'єднують руки, кладуть їх собі на талію і на місці виконують «потрійний притуп».
На 9—16-й такти дівчата, кружляючи і виконуючи «припадання», відходять по чотири до лівих і правих куліс (схема 105).

На останній такт дівчата, роблячи «потрійний притуп», повертаються обличчям до хлопців. Хлопці в цей час роблять на місці «присядку» і «вихиляє». На останні 2 такти вони відходять до правих і лівих куліс (по двоє в різні сторони), а Микола біжить до центру сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 105. Всі учасники (хлопці) виконують «присядку з обертом» (двоє з правої ноги, а двоє з лівої, Микола з будь-якої).
II фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти хлопці присідають на ліву ногу, а праву витягують уперед; вони беруть дівчат за руки так: ту дівчину, яка стоїть ліворуч від них, лівою рукою за ліву руку, а дівчину, яка стоїть праворуч, правою рукою також за ліву руку. Вільні руки дівчата відводять у сторони. Виконуючи «перемінний крок», вони рухаються по колу проти руху годинникової стрілки. Хлопець повертається на місці в тому ж напрямку на подушечці лівої ноги, не відриваючи її від підлоги; права нога весь час витягнута вперед.
На 8-й такт трійки виконують «потрійний притуп», роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію. При цьому хлопці піднімаються і стають обличчям до центру сцени, а дівчата повертаються спиною до центру сцени.
Одночасно (на 1—8-й такти) Микола в центрі сцени робить «присядку з розтяжкою внизу».
На 9—11-й такти дівчата, то розводячи руки в сторони, то кладучи їх собі на талію (положення рук міняється на кожний музичний такт), виконують «тинок» і біжать до центру сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 106.

На 12-й такт дівчата, виконуючи «потрійний притуп», вишиковуються навколо Миколи так, як зазначено на схемі 107.

На 9—11-й такти Микола продовжує виконувати «присядку з розтяжкою внизу». Решта хлопців, стоячи на місці, плещуть у долоні.
На 13—16-й такти дівчата на місці виконують «чобіток». Микола, залицяючись і виконуючи «тинок», біжить по півколу, кладучи то одну, то другу руку собі на потилицю. Решта хлопців весело перемовляються між собою, жартівливо заохочуючи Миколу.
III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, розплівши вплетені у вінки стрічки і виконуючи «вірьовочку», відходять до лівих і правих куліс. Микола хоче затримати одну з дівчат. Він повертає голову то праворуч, то ліворуч, підшукуючи кращу пару для танців, але, побачивши, що всі гарні, губиться: не знає, за якою йти. Решта хлопців на перші 2 такти залишаються на своїх місцях, на 3-й такт підбігають до Миколи, на 4-й плещуть у долоні над його головою. Микола, скрикнувши від несподіванки, присідає і, затуливши вуха руками, опускає голову.
На 5—8-й такти дівчата, виконуючи «малий тинок», підбігають до Миколи, а хлопці «простим танцювальним кроком» відходять від нього на свої попередні місця.
На 9—12-й такти дівчата, повернувшись лівим плечем до Миколи, виконують «вихиляс з потрійним притупом». Микола, зрадівши, що дівчата знову оточили його, залицяється до них, виконуючи «просту присядку з винесенням ноги вперед». Решта хлопців залишаються на своїх попередніх місцях.
На 13—16-й такти дівчата, виконуючи «вірьовочку», відходять до лівих і правих куліс. При цьому вони підтримують руками кінці стрічок, піднімають їх над головою, потім розводять у сторони; на останній такт гучно плещуть у долоні. В цей час Микола повторює «просту присядку з винесенням ноги вперед». Решта хлопців підбігають до Миколи і стають біля нього півколом (схема 108).

На 15-й такт замахуються правою рукою, начебто готуються завдати удару. Микола, ніби злякавшись, присідає і закриває голову руками. Але ніхто його не б'є. Хлопці кладуть собі руки на потилицю і продовжують танцювати.
На 16-й такт дівчата гучно плещуть у долоні. На кінець цього такту хлопці беруться за руки, утворюючи коло.

IV фігура (16 тактів)
На 1—6-й такти хлопці, виконуючи «бокову присядку», ідуть по колу за рухом годинникової стрілки. Микола, залишившись у центрі кола, робить «присядку з обертом» на одній нозі. В цей час дівчата підбігають до хлопців, беруться за руки і утворюють зовнішнє коло. Так вони «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки (схема 109).
На 7—8-й такти дівчата і хлопці роз'єднують коло зі сторони авансцени і «простими танцювальними кроками» відходять назад, вишиковуючись у півколо. В цей час одна дівчина, поклавши руки на талію, підбігає до Миколи, тупає правою ногою і задирливо підводить голову, ніби запрошуючи Миколу позмагатися з нею в танці. Микола продовжує виконувати «присядку з обертом» на одній нозі.
На 9—12-й такти дівчина-солістка, розвівши руки в сторони і виконуючи «малий тинок», відходить до правих куліс, а потім рухається вздовж авансцени — до лівих куліс. Микола, виконуючи «повзунець», іде за дівчиною. Решта виконавців, стоячи на місці, плещуть у долоні.
На 13—-14-й такти дівчина-солістка і Микола, виконуючи «потрійний притуп», швидко міняються місцями, стають обличчям одне до одного (Микола спиною до лівих куліс), плещуть у долоні і вдаряють ногами об підлогу. Решта танцюристів, стоячи на місці, плещуть у долоні. В цей час два хлопці підбігають до солістів.
На 15—16-й такти один з хлопців підхоплює під руку дівчину-солістку і, виконуючи парний круговий оберт, відводить її в глибину сцени. Микола хоче бігти за дівчиною, але другий хлопець, що вибіг до центру сцени, затримує Миколу, кладе руки йому на плечі і відвертає його увагу якоюсь цікавою розповіддю. Решта виконавців плещуть у долоні і весело сміються, задоволені жартівливою витівкою свого товариша.
V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дві дівчини, обнявши одна одну за талію і виконуючи «малий тинок», підбігають до Миколи. Потім, притупнувши ногою об підлогу, повертаються обличчям до глядача, стають до Миколи лівим плечем і дивляться, усміхаючись, на нього.
Микола, вже забувши про першу дівчину, хоче з ними танцювати, але його товариш, продовжуючи щось розповідати, відвертає увагу Миколи і заважає йому. Решта учасників плещуть у долоні, весело розмовляючи.
На 5—7-й такти ті ж самі дві дівчини, не міняючи положення і виконуючи «припадання», яке починають з правої ноги, відходять до правих куліс, не зводячи очей з Миколи і ніби закликаючи його до себе. Микола, вирвавшись від настирливого товариша і виконуючи «присядку з просуванням вперед», іде за дівчатами. Решта виконавців плещуть у долоні.
На 8-й такт дівчата-солістки, роблячи «потрійний притуп», підбігають до Миколи, беруть його під руки, а вільні руки кладуть собі на талію і повертаються обличчям до глядача.
На 9—12-й такти всі троє, не міняючи положення, кружляють за рухом годинникової стрілки, просуваючись до центру сцени. При цьому дівчата роблять «перемінні кроки» — та, що стоїть праворуч від Миколи,— вперед, а та, що стоїть ліворуч від нього,— назад. Микола виконує високу «присядку», витягуючи по черзі ноги навхрест одну перед другою. Решта виконавців плещуть у долоні, перемовляються між собою, придумуючи нову витівку. На кінець 12-го такту двоє хлопців підбігають до Миколи і беруть під руки дівчат-солісток, які роз'єднують руки з руками Миколи.
На 13—16-й такти двоє в парі праворуч від Миколи беруть одне одного під праві руки, а вільні руки кладуть собі на талію. Так вони «перемінним кроком», кружляючи, відходять до правих куліс. Друга пара, взявшись під ліві руки (вільні руки також кладуть собі на талію), виконує те саме, що й перша пара, тільки рухається в протилежну сторону. Микола розгублено дивиться то на одну, то на другу пару, які відходять від нього. Решта учасників плещуть у долоні і вишиковуються трійками в півколо (схема 110).

VI фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти всі трійки виконують на місці «ворота» в трійці. В цей час Микола, побачивши, що всі танцюють, а його залишили самого, скидає шапку і махає нею, закликаючи дівчат і хлопців підійти до нього.
На 5—8-й такти дівчата і хлопці, звужуючи півколо, «простими танцювальними кроками» підходять до Миколи. Микола повільно одягає шапку, розводить руки в сторони, потім поступово опускає їх і, не поспішаючи, присідає. Всі нахиляються до нього, не розуміючи, що він задумав (мелодія виконується тихо).
На 9-й такт Микола голосно скрикує, виконуючи «розтяжку» в повітрі, і опускається в глибоке присідання. Інші учасники від несподіванки скрикують: «Ах!», зі сміхом випрямляються і починають жваво перемовлятись.
На 10—14-й такти Микола, помахуючи шапкою над головою і виконуючи «мітелочку», йде до лівих куліс, а потім, описуючи півколо в глибині сцени, прямує до правих куліс. Решта виконавців, швидко вишиковуючись у трійки, кроком з підстрибуванням і пробіжкою весело йдуть за Миколою.
На 15—16-й такти Микола, а за ним і всі танцюристи вибігають за праві куліси.