Сюжетний танець: «Лісоруби» (другі)

«ЛІСОРУБИ» (ДРУГІ)

Танець виконують вісім хлопців. До початку танцю вони вишиковуються один за одним по чотири в останніх правій і лівій кулісах. У кожного в правій руці топірець, повернений лезом вниз. Руки опущені.
I фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти чотири хлопці з останньої правої куліси один за одним «човгунцем» йдуть у напрямку до лівих куліс, біля яких утворюють коло. Вони стають обличчям до центру кола. Чотири хлопці з останньої лівої куліси йдуть у напрямку до правих куліс, де також утворюють коло (схема 34).

II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавці кладуть ліві руки на спину і виконують в напрямку до центру кола випади: то з'єднують, то роз'єднують підняті топірці в центрі кола.
III фігура (8 тактів)
На першу чверть 1-го такту виконавці піднімають над головою топірці: ліва рука біля леза, а права на кінці топорища. Далі, виконуючи «колупа-лочку», яку починають з правої ноги, розривають обидва кола і утворюють дві лінії вздовж правих і лівих куліс так, як зазначено пунктиром на схемі 35.

На кінець 8-го такту один з виконавців вигукує: «Наточи!»
IV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти «лісоруби», опускаючи руки з топірцями вниз, стають на праве коліно і, приклавши лезо до підлоги, виконують круговий рух лезом, ніби нагострюючи його.
V фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти хлопці, які знаходяться на краю кожної лінії, виконують на місці «присядку», а чотири хлопці «човгунцем» сходяться до центру сцени. Положення рук і топірців таке ж, як на початку танцю. Дійшовши до центру, виконавці витягують вперед праві руки, топірці тримають вертикально до підлоги лезом догори (схема 36).

На 5—8-й такти чотири хлопці продовжують на місцях виконувати «присядку», а хлопці в центрі, не роз'єднуючи рук, повертаються обличчям за рухом годинникової стрілки і «човгунцем» обходять повне коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 37.

VI фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти хлопці, які виконували «присядку», «човгунцем» сходяться до центру сцени і з'єднують у центрі підняті топірці, як у V фігурі. Чотири хлопці, які були в центрі, тим же кроком йдуть на свої попередні місця.
На 5—8-й такти хлопці, прийшовши на свої місця, повертаються обличчям до центру сцени і на місці виконують «присядку». «Лісоруби», які зійшлися в центрі, повернувшись обличчям ліворуч, «човгунцем» обходять повне коло.

VII фігура (8 тактів)
На 1—6-й такти виконавці, які робили «присядку», танцюють «колупа-лочку», а хлопці, що були в центрі, цим же рухом розривають коло і спиною відходять у напрямку до задника сцени, як зазначено пунктиром на схемі 38, і утворюють вздовж нього лінію (схема 39).

На 7—8-й такти хлопці поступово опускають руки вниз. Вони беруть топірці по середині топорища в праву руку. На кінець 8-го такту один з виконавців командує: «Рубай!»
VIII фігура (8 тактів)
«Лісоруби» правою рукою тримають топірці по середині топорища, а лівою — за його кінець. Топорище кладуть на праве плече.
На «раз» 1-го такту роблять випад правою ногою вперед на всю ступню. Коліно зігнуте, корпус нахилений уперед. Ліва нога відривається від підлоги і, ледь зігнута в коліні, відводиться назад, за праву. Топірцем робиться рух униз, імітуючи рубання дерева;
на «і» опускаються на півпальці лівої ноги, праву ногу відривають від підлоги. Одночасно випрямляється корпус і відхиляється назад, ніби хлопець готується до наступного удару топірцем. Рука з топірцем піднімається вгору над правим плечем;
на «два-і» — те ж, що й на «раз-і».
На 8 тактів це роблять кілька разів підряд.

IX фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти хлопці тримають топірець у правій руці і, виконуючи «човгунець», займають положення, зазначене на схемі 40.
X фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти «лісоруби» виконують випади.
XI фігура (8 тактів)
На 1—7-й такти другий і сьомий хлопці виконують на місці «трясунку», імітуючи смереку. Перший і четвертий, п'ятий і восьмий «лісоруби» беруть топірці обома руками за кінець топорища. Лезо одного топірця зачіплюють за лезо другого, утворюючи «пилку». Корпус нахилений вперед. На кожну чверть такту виконавці по черзі тягнуть «пилку» до себе, імітуючи процес спилювання дерева. Третій і шостий хлопці стоять відповідно за другим і сьомим і виконують усе те, що робилося у VIII фігурі. На кінець 7-го такту один з виконавців вигукує: «Вважай, паде!»
На 8-й такт другий і сьомий хлопці, витягнувши перед собою руки, падають на підлогу (зрубане дерево). Перший і четвертий, п'ятий і сьомий «лісоруби» роз'єднують свої топірці. Шостий хлопець стає поряд з восьмим, а п'ятий — з шостим вздовж правих куліс. Третій хлопець стає поряд з четвертим, а четвертий — з третім вздовж лівих куліс (схема 41).

XII фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти другий і сьомий хлопці продовжують лежати. Решта «лісорубів» начебто обрубують гілки з дерева, як у VIII фігурі.
XIII фігура (8 тактів)
На 1—7-й такти хлопці, які обрубували гілки, беруть топірці в обидві руки: лівою по середині топорища, правою — за лезо і виконують «присядку». Топорище звернене вниз. Танцюристи рухаються в напрямку до середини сцени і топірцями неначе перекочують зрубане дерево. В цей час другий і сьомий хлопці перекочуються в напрямку до середини сцени так, щоб на 6-й такт вони опинилися поряд.
На 7-й такт один з виконавців вигукує: «Гей, взяли!»
На 8-й такт другий і сьомий хлопці піднімаються, а решта звичайним кроком сходяться і утворюють на авансцені одну лінію, стаючи обличчям до глядача.
XIV фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти «лісоруби» беруть топірці обома руками (правою біля леза, а лівою за кінець топорища), потім нахиляються, кладуть їх на підлогу.

На 5—8-й такти вони піднімають топірці, повертаються обличчям до правих куліс, кладуть з'єднані топірці на праве плече, тримаючи їх обома руками.
XV фігура (16 тактів)
На 1—14-й такти хлопці «човгунцем», зберігаючи положення топірців XIV фігури, йдуть у напрямку до правих куліс і задника сцени так, як зазначено на схемі 42.
На 15-й такт, ставши паралельно до задника сцени, один виконавець вигукує: «Додолу!»
На 16-й такт хлопці ніби скидають з правих плечей зрубане дерево в напрямку до задника сцени. Всі танцюристи вигукують: «Ге-гов!»
XVI фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти всі виконавці проходять «човгунцем» біля лівих куліс і займають положення, зазначене на схемі 43.

На 5—16-й такти хлопці, що знаходяться ближче до глядачів, тримають топірці правою рукою по середині топорища, лівою за лезо. Кінець топорища опущений донизу біля правої ноги перпендикулярно до підлоги. Інші хлопці тримають топірці лівою рукою по середині топорища, а правою за лезо. Кінець топорища опущений донизу біля лівої ноги перпендикулярно до підлоги. Ноги в колінах трохи зігнуті. «Лісоруби», виконуючи тупотіння (вид гуцульської «дрібушки»), йдуть до правих куліс. Топірцями імітують веслування і, не змінюючи попереднього руху, виходять за праві куліси (схема 43).