Сюжетний танець: «Льон»

«ЛЬОН»

У танці може брати участь будь-яка кількість дівчат, що вишиковуються на сцені так, як зазначено на схемі 227. Вони стають у третю позицію, корпус випрямляють, руки схрещують на грудях. У правій руці кожної з виконавиць змотана жовта стрічка.

І фігура (30 тактів)
На 1—4-й такти (заспів) з центру півкола виконавиць виходить солістка. На кожну вісімку тактів вона невеликими кроками рухається вперед на авансцену.
На 5—10-й такти (приспів) з півкола невеликими кроками виходять по три дівчини (разом шість). Вони утворюють із солісткою невелике півколо і відводять праві руки праворуч. Лівими руками вони начебто підтримують кошик. Роблячи крок лівою ногою, вони змахують правою рукою, зображаючи сіяння льону. Всі інші дівчата, співаючи, повертають корпус на кожний такт то праворуч, то ліворуч.
На 11—-13-й такти виконавиці кладуть собі руки на талію і на місці виконують «дрібушки».
На 14—16-й такти всі семеро дівчат, які знаходяться попереду півкола, присідають і розпускають стрічки, нахиляючи корпус вперед та опускаючи праву руку. Одночасно решта дівчат, також розпускаючи стрічки, відводять праві руки вгору праворуч, а лівими руками на рівні грудей тримають другий кінець стрічок.
На 11—19-й такти семеро дівчат, які знаходяться на авансцені, вирівнюють корпус, піднімають праві руки до рівня грудей, показуючи ними, який має вирости льон. Решта виконавиць відводять ліві руки вгору ліворуч, а правими руками підтримують стрічку, залишаючи нижній кінець на рівні грудей.
На 20—22-й такти ті ж самі семеро дівчат, які знаходяться на авансцені, нахиляють корпус уперед, прикладаючи праву руку до грудей. Решта виконавиць повторюють рухи 14—16-го тактів.
На 23—25-й такти ті ж самі семеро дівчат, вирівнюючи корпус, кладуть праву руку на талію. Решта виконавиць повторюють рухи 17—19-го тактів і на кінець 19-го такту кладуть руки на талію.
На 26—28-й такти всі на місці виконують три «малих тинки», починаючи рух з правої ноги.
На 29—30-й такти виконавиці на кожну чверть такту, починаючи з лівої ноги, роблять три притупи. На другу чверть 30-го такту — пауза.
її фігура (30 тактів)
На 1—4-й такти від виконавиць, які стоять півколом на авансцені, з обох боків відходять дві дівчини. Невеликими кроками, починаючи з правої ноги, вони йдуть назустріч одна одній, заспівуючи другу строфу (заспівувати може й одна з дівчат).
На 5—10-й такти (приспів) з семи дівчат дві виконавиці, які стоять у центрі півкола, нахиляючись, правими руками ніби захоплюють жмуток льону. Потім вони беруть його лівою рукою нижче правої і висмикують із землі, ледь підводячи корпус. Цей рух вони повторюють тричі. Решта (п'ять) дівчат на перші 3 такти виконують три «доріжки» праворуч, починаючи рух з правої ноги. На другі 3 такти вони повертаються на свої попередні місця, виконуючи «доріжку» ліворуч і починаючи рух з лівої ноги.
Ті ж дівчата, які стоять півколом у глибині сцени, на кожний такт повертають корпус то праворуч, то ліворуч, залишаючи руки на талії.
На 11—13-й такти всі виконують «дрібушки», пристукуючи каблучками.
На 14—19-й такти семеро дівчат, які стоять на авансцені, виконують усе те, що робили решта дівчат (ті, що стоять півколом у глибині сцени) на 14—19-й такти І фігури.

Решта виконавиць на перші 3 такти поступово нахиляють корпус і голову праворуч, на другі 3 такти — ліворуч.
На 20—30-й такти танцюристки повторюють рухи 20—30-го тактів І фігури.
III фігура (ЗО тактів)
На 1—4-й такти (заспів) з семи дівчат, які стоять на авансцені, виходить одна дівчина. Співаючи, вона іде дрібними кроками вперед.
На 5—10-й такти (приспів) усі дівчата, не змінюючи положення, простягають уперед ліву руку з відкритою кистю. На першу чверть кожного такту змахують правими руками, в яких тримають жовті стрічки. На кожні дві вісімки кожного такту двічі ударяють цими стрічками об долоню лівої руки, зображаючи тіпання льону. Корпус відповідно до руху руки то випрямляється, то трохи нахиляється, погляд спрямований на кисть правої руки. На останню чверть 10-го такту дівчата кладуть руки собі на талію, корпус вирівнюють.
На 11—13-й такти виконавиці пристукують чобітками.
На 14—19-й такти шість дівчат, які стоять півколом на авансцені, розділившись на трійки, утворюють дві «зірки». Дівчата лівої «зірки» з'єднують праві руки і «перемінним кроком», починаючи з лівої ноги, ідуть за рухом годинникової стрілки; дівчата правої «зірки», починаючи «перемінний крок» з правої ноги, ідуть проти руху годинникової стрілки. Вільні руки, якими тримають стрічки, дівчата відводять в сторони трохи нижче плеча. На кінець 19-го такту дівчата, які утворили «зірки», міняють руки, повертаючись на 180° в протилежні сторони і беручи стрічки в інші руки.
На 20—25-й такти дівчата лівої і правої «зірок» «перемінним кроком», який починають відповідно з інших ніг, ідуть у протилежні сторони.
Одночасно з ними на перші 3 такти дівчина, яка заспівувала, виконує один «голубець» праворуч, один — ліворуч і «потрійний притуп». Після цього вона починає кружляти на місці, широко розкинувши руки в сторони.
Решта виконавиць, які стоять півколом у глибині сцени, повторюють рухи 14—25-го тактів І фігури.
На 26—28-й такти дівчата обох «зірок» роз'єднують руки, разом із заспівувачкою опускають їх вздовж корпусу і, виконуючи «малий тинок», повертаються на попередні місця. Решта дівчат виконують «малий тинок» на місці.
На 29—30-й такти всі виконавиці роблять три притупи, починаючи з лівої ноги.
На першу чверть останнього такту дівчата, які стоять півколом у глибині сцени, схрещують руки на грудях. Дівчата, які стоять півколом на авансцені, кладуть їх собі на талію.
IV фігура (ЗО тактів)
На 1—4-й такти з середини півкола на авансцені дрібними кроками виходить наступна заспівувачка. Співаючи, вона протягом 4 тактів рухається вперед.

На 5—10-й такти дівчата відводять ліві руки, якими тримають стрічки, вперед ліворуч і залишають їх у цьому положенні. Праві руки на кожну першу чверть кожного такту підносять до кисті лівих рук; на другу чверть кожного такту проводять ними по стрічках вниз до правого боку талії, зображаючи прядіння льону. На кінець 10-го такту виконавиці кладуть руки собі на талію.
На 11—13-й такти дівчата пристукують чобітками (виконують «дрібушку»).
На 14—19-й такти семеро дівчат, які стоять півколом на авансцені, повторюють рухи 14—19-го тактів І фігури. Решта учасниць на 3 такти повертають корпус праворуч і на 3 такти — ліворуч. На кінець 19-го такту вони схрещують руки на грудях.
На 20—25-й такти семеро дівчат повторюють рухи 20—25-го тактів І фігури. Решта виконавиць стоять на місці і спостерігають, як танцюють семеро дівчат.
На 26—28-й такти семеро дівчат, виконуючи «малий тинок», відступають на свої попередні місця. Решта учасниць, виконуючи «малий тинок» на місці, розступаються, звільняючи місця для семи дівчат і не порушуючи півкола.
На 29—30-й такти всі танцюристки виконують три притупи об підлогу, починаючи рух з лівої ноги.
V фігура (26 тактів)
Мелодію приспіву продовжують виконувати на будь-якому інструменті.
На «раз» 5-го такту перша солістка робить крок правою ногою праворуч. Одночасно ліву ногу вона відриває від підлоги і згинає її трохи в коліні. Корпус тримає прямо, руки розводить в сторони;
на «і» ступнею лівої ноги ковзає по підлозі вперед;
на «два» — легкий стрибок на правій нозі праворуч;
на «і» ковзає підошвою лівої ноги по підлозі назад.
На 6-й такт повторює рухи 5-го такту, тільки починає з іншої ноги, просуваючись по колу праворуч.
На «раз» 7-го такту стрибає на обидві ноги, зігнуті в колінах;
на «два» стрибає вперед на ліву ногу, зігнуту в коліні. Одночасно праву ногу відриває від підлоги стопою праворуч і коліно притуляє до коліна лівої ноги. Змахуючи руками, розводить їх в сторони і кладе собі на талію.
На 8—16-й такти тричі повторює рухи 5—8-го тактів.
На 17—28-й такти дівчина виконує «дрібушки», йдучи по колу за рухом годинникової стрілки.
На 29—30-й такти вона пританцьовує, виконуючи «дрібушки», перед дівчиною, яка стоїть у півколі ліворуч, запрошуючи її до танцю. Після виходу другої солістки перша стає на її місце.
VI фігура (26 тактів)
На 5-й такт друга солістка, розвівши руки в сторони, виконує «голубець» ліворуч.

На 6-й такт вона робить те ж саме праворуч.
На 7-й такт, нахиляючи корпус трохи вперед і кладучи руки на талію, вона виконує «потрійний притуп».
На 8—16-й такти друга солістка повторює рухи 5—7-го тактів, продовжуючи йти по колу проти руху годинникової стрілки.
На 17—30-й такти солістка «тропаком» підходить до третьої солістки, яка стоїть у півколі праворуч, запрошуючи її до танцю. Потім сама стає на її місце.
VII фігура (26 тактів)
На «раз» 5-го такту третя солістка робить невеличкий стрибок на пів-пальці обох ніг, тримаючи разом трохи зігнуті коліна;
на «і», відштовхнувшись від підлоги, вона підстрибує вгору, ударяє внутрішніми сторонами стоп і опускається на півпальці правої ноги;
на «два» ставить на півпальці ліву ногу поряд з правою;
на «і» ставить праву ногу на каблук попереду себе.
На «раз» 6-го такту дівчина переступає на місці лівою ногою;
на «і» приставляє праву ногу до лівої;
на «два» ставить перед собою ліву ногу на каблук;
на «і» переступає на місці правою ногою.
На 7-й такт виконує «потрійний притуп».
На 8—16-й такти тричі повторюють рухи 5—7-го тактів.
На 17—30-й такти солістка завзято виконує «дрібушки» в центрі сцени, запрошуючи своїх подруг до танцю.
VIII фігура (26 тактів)
На 5—16-й такти з півкола виконавиць виходять шість дівчат і рухаються у напрямку до центру сцени. Вони утворюють коло так, щоб третя солістка стояла в його центрі. Дівчата беруться за руки і «перемінним кроком», який починають з правої ноги, швидко ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. Солістка у центрі кола виконує «вихиляс».
На 17—22-й такти, розподілившись по двоє і повернувшись одна до одної обличчям, пари виконують «до-за-до» (міняються місцями, проходячи одна біля одної спинами). Солістка в центрі кола виконує «обертас».
На 27—28-й такти семеро дівчат кружляють на місці праворуч на правій нозі, відштовхуючись лівою.
На 29—30-й такти всі танцюристки роблять три притупи об підлогу, починаючи рух з лівої ноги. На останній притуп вони піднімають праві руки, якими тримають стрічки. Ліві руки опущені.

 • На полях широких я сіяла льон.
 • Ой сіяла, сіяла льон.
 • Приспів.
 • Я сіяла, приговорювала,
 • Чоботами я пристукувала:
 • — Ой удайся, удайся, мій льон,
 • Ой удайся, мій синенький,
 • Ой вернися, дружок миленький;
 • Ой вернися ти додомоньку,
 • Слобони мою головоньку,
 • Льон, мій льон!
 • На полях широких, ой, я брала льон!
 • Ой брала я, брала льон!
 • Приспів.
 • На полях широких я тіпала льон!
 • Тіпала, тіпала я льон!
 • Приспів.
 • На полях широких, ой, пряла я льон!
 • Ой пряла я, пряла я льон!
 • Приспів.