Сюжетний танець: «Льон»

«Льон»

Танець виконують дівчата. Вони утворюють два   ряди, які стоять вздовж правих і лівих куліс, обличчя звернені до центру. Програється чотири такти вступу.
I фігура (16 тактів)
Виконується музичний супровід (цифра № 1).
На 1—4-й такти дві дівчини, які стоять біля лівих куліс, поклавши руки на талію, «перемінним кроком» ідуть до ряду, який стоїть біля правих куліс.
На 5—8-й такти вони ведуть за собою з цього ряду ще двох дівчат, які також кладуть руки на талію і йдуть за ними «перемінним кроком».
На 9—12-й такти всі дівчата, що стояли біля лівих куліс, поклавши руки на талію, «перемінним кроком» ідуть на середину сцени і вишиковуються трійками.

На 13—16-й такти те ж саме виконують дівчата, які стояли біля правих куліс. Усі трійки вишиковуються одна за одною на авансцені (схема 60). На останній такт усі дівчата опускають руки і стають так, як зазначено на схемі 61.
II фігура (24 такти)
Виконується музичний супровід (цифри № 2-—4).
На 1—8-й такти танцюристки трійки, яка знаходиться ліворуч від глядача, по одній дівчині, починаючи з тієї, що стоїть крайньою в глибині сцени, ідуть одна за одною, як зазначено пунктиром на схемі 61. Тим же шляхом вони повертаються на свої попередні місця. Решта дівчат трійками стоять на місці. На кінець останнього такту дівчата утворюють два кола.

На 9—16-й такти танцюристки, поклавши руки на плечі і виконуючи «доріжку», ідуть по колу за рухом годинникової стрілки.
На 17—24-й такти, змінивши ногу дівчата ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони утворюють загальне коло, поклавши одна одній руки на талію.
III фігура (24 такти)
Виконується музичний супровід (цифра № 5).
На 1—8-й такти виконавиці «доріжкою», яку починають з правої ноги, ідуть по колу за рухом годинникової стрілки.
На 9—12-й такти, змінивши ногу, танцюристки «доріжкою» йдуть проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту утворюють велику «зірку», з'єднавши ліві руки.
На 13—16-й такти дівчата, що утворили «зірку», «перемінним кроком» ідуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту, змінюючи руки, повертаються на 180°.
На 17—24-й такти виконавиці «перемінним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки.
IV фігура (16 тактів)
Виконується музичний супровід (цифра № 1).
На 1—8-й такти всі виконавиці великою «зіркою» продовжують йти по колу, утворюючи «ворота», крізь які проходять, повернувшись на 360 , ті дівчата, що стоять останніми в ряду великої «зірки». Вони під час руху міняються місцями так: перша стає другою і, навпаки, друга стає першою. На кінець останнього такту всі розташовуються широкими рядами по три в кожному і присідають. Правою рукою доторкаються до підлоги, а ліву опускають вздовж корпусу.
На 9—16-й такти дівчата повільно піднімаються і розмотують зелену стрічку, яку тримали змотаною в правій руці.
V фігура (24 такти)
Виконується музичний супровід (цифри № 2-4).
На 1—8-й такти дівчата, зберігаючи ряди і розвівши в сторони руки з розмотаною стрічкою, виконують «доріжку», яку починають з правої ноги, обертаються навколо себе. На останню чверть 8-го такту танцюристки повертаються на попередні місця і зупиняються.
На 9—16-й такти остання в рядах трійка дрібними «простими танцювальними кроками» пробігає між рядами. На кінець 16-го такту вона повертається на 180° так, як зазначено на схемі 62.

На 17—24-й такти ця трійка повертається на попереднє місце. На кінець 24-го такту всі дівчата повертаються до глядача і трохи нахиляються вперед.
VI фігура (24 такти)
Виконується музичний супровід (цифра № 5).
На 1—8-й такти виконавиці дрібними «простими танцювальними кроками» йдуть на глядача, одночасно швидко колихають стрічками зі сторони в сторону і на кожну другу чверть такту начебто виривають із землі бур'ян. На кінець останнього такту випрямлюються на весь зріст.
На 9—16-й такти дівчата із стрічками йдуть по колу за рухом годинникової стрілки, поступово з'єднують руки і утворюють вивернуте коло. На кінець останнього такту в одному місці вони роз'єднують руки.
На 17—24-й такти дівчата, виконуючи «доріжку», яку починають з лівої ноги, півколом ідуть проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту знову нахиляються й опускають стрічки.
VII фігура (16 тактів)
Виконується музичний супровід (цифра № 1).
На 1—8-й такти, рухаючись по діагоналі сцени на глядача, дівчата правими руками захоплюють в жменю льон і, допомагаючи лівими, начебто виривають його. Розмотана стрічка зображує вирваний льон.
На 9—16-й такти вони випрямляються на весь зріст і «простим танцювальним кроком» йдуть на свої попередні місця. При цьому дівчата беруть стрічку лівими руками, а правими відводять її в сторону від себе, показуючи глядачеві вирваний льон.
VIII фігура (16 тактів)
Виконується музичний супровід (цифра № 1).
На 1—8-й такти, відходячи в глибину сцени, дівчата розводять руки (друга позиція) і утворюють півколо. На кінець останнього такту знову трохи нахиляються вперед.
На 9—16-й такти, виконуючи «доріжку», вони розподіляються на дві групи, які йдуть назустріч одна одній (схема 63). Одночасно вони беруть стрічку в обидві руки і на кожний широкий крок начебто збирають льон у сніпки. Так вони утворюють коло. На кінець останнього такту знову випрямляються на весь зріст.
IX фігура (24 такти)
На 1—8-й такти кожна дівчина, поклавши собі руки на талію і виконуючи «доріжку», повертається на 360°.

На 9—16-й такти вони виконують те ж саме, але рухаються в протилежному напрямку, причому в обох випадках танцюристки на останню чверть 9-го та 16-го тактів відводять стрічки в сторону.
На 17—24-й такти, утворивши півколо, дівчата на місці опускають праву руку вниз, а ліву піднімають вгору. Так вони на кожну наступну чверть б'ють стрічкою об ліву руку (тіпають льон). На кінець останнього такту виконавиці кладуть руки собі на талію. Стоячи на місці в такому положенні, дівчата співають пісню про льон.
X фігура (24 такти)
Виконується музичний супровід (цифра № 6).
На 1—12-й такти, виконуючи на місці «доріжку», дівчата піднімають вгору ліву руку з стрічкою, а правою начебто гладять по ній (чешуть льон).
На 13—24-й такти, зберігаючи півколо, вони «витрушують» льон, знову його «чешуть» і нарешті льон-стрічки затикають собі за пояс. На кінець останнього такту зупиняються і вклоняються глядачеві.