Сюжетний танець: «Крючок»

«КРЮЧОК»

У танці беруть участь 2 виконавці (дівчина і хлопець). До початку танцю вони стоять поряд (дівчина праворуч від хлопця) за останньою правою кулісою. При цьому дівчина кладе руки за пройми кептара, а хлопець, начебто обнімаючи її, за спиною дівчини тримає за кінці топірець.

I фігура (16 тактів)
На 1-й такт танцюристи виконують два «простих танцювальних кроки», які починають з правої ноги.
На 2-й такт рухаються «перемінним кроком» у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 217. Так вони йдуть протягом 16-ти тактів.
На кінець останнього такту дівчина і хлопець повертаються одне до одного обличчям, і дівчина кладе хлопцеві руки на плечі, а хлопець, тримаючи правою рукою топірець майже за кінець топорища лезом вгору, кладе руки дівчині на талію.
II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пара в центрі сцени виконує «середню погаренку», починаючи крок з правої ноги і кружляючи на місці за рухом годинникової стрілки.

На кінець 8-го такту вони зупиняються і стають у шосту позицію, обличчям до глядача. Одночасно хлопець перекладає топірець з правої в ліву руку.
На 9—15-й такти пара повторює рухи 1—7-го тактів, тільки крок починає з лівої ноги, повертаючись на місці проти руху годинникової стрілки.
На 16-й такт, виконуючи «потрійний притуп», вони стають обличчям до глядача, одночасно роз'єднуючи руки. Потім дівчина кладе їх за пройми кептара, а хлопець перекладає топірець у праву руку і піднімає її над головою. Ліву руку він відводить у сторону на рівні плеча.
III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти обидва виконавці розходяться від центру сцени так: дівчина до лівих куліс, а хлопець до правих куліс, так, як зазначено пунктиром на схемі 218.
На «раз» 1-го такту хлопець робить крок правою ногою ліворуч навхрест лівої, ставлячи її попереду. Одночасно ліву ногу згинає в коліні і відриває від підлоги. Корпус трохи нахиляє в сторону правої ноги;
на «і» робить легенький стрибок на правій нозі, а ліва залишається в попередньому положенні. Корпус ще більше нахиляється праворуч;
на «два» ставить ліву ногу позад правої на підлогу. Одночасно праву ногу відриває від підлоги і виносить її вперед праворуч, готуючись до того, щоб описати нею коло. Корпус різко випрямляє, а погляд спрямовує перед собою;
на «і» робить легенький стрибок на лівій нозі. Одночасно закінчує описувати коло правою ногою праворуч.
Дівчина робить усе те, що й хлопець, але починає крок з лівої ноги, рухаючись в протилежну сторону.
На 2-й такт дівчина і хлопець виконують чотири притупи по черзі то лівою, то правою ногою; дівчина починає з лівої, а хлопець з правої.
На «раз» 3-го такту хлопець ставить праву ногу позаду лівої, а ліву ногу відриває від підлоги і залишає її («на купе») попереду правої;
на «і» різко ставить на підлогу ліву ногу попереду правої, а праву ногу відриває від підлоги і залишає позаду лівої («на купе»). Коліно трохи згинає і відводить в сторону;
на «два-і» повторюється все те, що робилося на «раз-і».
На «раз-і-два» 4-го такту виконується все те, що робилось на «раз-і-два» 3-го такту;
на «і» — пауза.

Одночасно дівчина повторює все те, що й хлопець, але починає крок з лівої ноги і рухається в протилежну сторону.
На 5—8-й такти танцюристи повторюють рухи 1—4-го тактів, але рух починають з іншої ноги і пересуваються до центру сцени на свої попередні місця.
На кінець 8-го такту хлопець міняє положення рук; ліву піднімає над головою, а праву з топірцем відводить у сторону на рівні плеча. У дівчини руки залишаються за проймами кептара.
На 9—15-й такти танцюристи, виконуючи той же крок, що і в І фігурі, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 219.
Під час просування в глиб сцени дівчина розводить руки в сторони на рівні грудей, а хлопець обома руками бере за кінці топірець у себе над головою.
На 16-й такт, виконуючи «потрійний притуп», вони стають обличчям до глядача і міняють положення рук так: хлопець тримає руками топорище, а кінець його подає дівчині, яка також бере його обома руками.
IV фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти, виконуючи «крок з підстрибуванням», який починають з правої ноги, танцюристи просуваються на авансцену в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 220.

На 8-й такт вони виконують «потрійний притуп», міняючи положення рук: дівчина, відпустивши кінець топорища, закладає руки за пройми кептара, а хлопець бере топірець за кінці і, проносячи його над головою, кладе собі на плечі.
На 9—12-й такти виконавці розходяться по діагоналі: дівчина до останньої лівої куліси, а хлопець до останньої правої куліси (див. пунктир на схемі 221).

На 9-й такт дівчина виконує «простий танцювальний біг» в оберті, починаючи з правої ноги, а хлопець з лівої.
На 10-й такт, завершуючи оберт на 360 , вони виконують «потрійний притуп».
На 11-й такт танцюристи роблять два «підскоки з обертом», які дівчина починає з лівої ноги, а хлопець з правої.
На 12-й такт вони знову виконують «потрійний притуп», завершуючи оберт на 360°.
На 13—16-й такти виконавці, рухаючись на авансцену в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 221, повторюють рухи 9—12-го тактів.

V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти виконавці «перемінним кроком» ідуть у центр сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 222, і на кінець 4-го такту беруться під праві руки. Вільні руки розводять у сторони на рівні плечей.
На 5—7-й такти дівчина і хлопець кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. '
На 8-й такт вони виконують «потрійний притуп», роз'єднують руки, і хлопець перекидає топірець з лівої в праву руку. Потім вони беруться під ліві руки. Вільні руки відводять в сторони на рівні плечей.
На 9—15-й такти танцюристи «перемінним кроком» кружляють на місці проти руху годинникової стрілки.
На 16-й такт вони роблять «потрійний притуп» і стають обличчям одне до одного.
VI фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти танцюристи просуваються у глибину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 223.

При цьому хлопець на «раз» 1-го такту стрибає на праву ногу праворуч, одночасно виносячи зігнуту в коліні ліву ногу попереду правої;
на «два» він стрибає на ліву ногу ліворуч, одночасно виносячи праву ногу, зігнуту в коліні, попереду лівої.
На «раз» 2-го такту робить крок правою ногою праворуч;
на «і» — крок лівою ногою праворуч позаду правої ноги;
на «два» — знову крок правою ногою праворуч;
на «і» виконує підскік на правій нозі праворуч і виносить ліву ногу, зігнуту в коліні, попереду правої.
Одночасно з хлопцем усе те ж саме повторює дівчина.
На З—4-й такти танцюристи, повторюючи рухи 1—2-го тактів, повертаються на свої попередні місця, тільки крок починають з іншої ноги.
На 5—8-й такти вони повторюють усе те, що виконували з 1-го по 4-й такти.
VII фігура (16 тактів)
На раз 1-го такту виконавці роблять крок одне одному назустріч і стають одне до одного обличчям;
на «два» дівчина кладе руки хлопцеві на плечі, а хлопець бере топірець обома руками за кінці і кладе його на спину дівчини, підтримуючи її.
На 2—7-й такти, повертаючись на місці, вони виконують «велику пога-ренку» за рухом годинникової стрілки.

На 8-й такт роблять «потрійний притуп».
На 9—16-й такти знову виконують «велику погаренку», але кружляють на місці проти руху годинникової стрілки.
На кінець 16-го такту танцюристи зупиняються в шостій позиції і роз'єднують руки. Потім дівчина кладе руки за пройми кептара, хлопець відводить ліву руку в сторону, а праву руку, якою тримає топірець по середині топорища, піднімає вгору над головою.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконавці роблять те, що з 9-го по 16-й такти IV фігури, тільки на останні 4 такти повертаються на свої попередні місця.
На кінець 8-го такту хлопець подає вільний кінець топорища дівчині, яка стоїть поруч.
На 9—15-й такти, тримаючись за кінці топірця обома руками, вони кружляють за рухом годинникової стрілки. При цьому дівчина, яка знаходиться в центрі сцени,
на «раз» підстрибує на лівій нозі і одночасно праву ногу, зігнуту в коліні, ставить на півпальці позаду лівої;
на «два» вона підстрибує на лівій нозі і одночасно праву ногу, випрямлену в коліні, виносить попереду лівої ноги. Далі рух починає з правої ноги і т. д. Хлопець у цей час робить «бокову присядку з підніманням правої ноги в сторону» (схема 224).

На 16-й такт, виконуючи «потрійний притуп», хлопець піднімається з «присядки» і стає обличчям до глядача. Дівчина тримає топірець лівою рукою, а хлопець правою. Вільні руки вони відводять у сторони на рівні плеча.
IX фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти танцюристи тим рухом, який виконувала дівчина у попередній фігурі, відступають у глибину сцени.
На 8-й такт вони роблять «потрійний притуп». Одночасно дівчина випускає з руки топорище і кладе руки за пройми кептара, а хлопець піднімає правою рукою топірець над головою, ліву руку відводить у сторону на рівні плеча.
На 9—16-й такти танцюристи, виконуючи по черзі два «простих танцювальних кроки», які починають з правої ноги, і «перемінний крок» і т. д., ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 225.
На кінець 16-го такту вони зупиняються біля першої лівої куліси і стають у положення, описане у VIII фігурі.

X фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчина «перемінним кроком» відступає спиною за останню праву кулісу в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 226.
Хлопець, тримаючись за топірець і виконуючи «просту присядку», іде слідом за дівчиною.