Сюжетний танець: «Косарі»

«КОСАРІ»

Масовик танець, який може виконувати багато танцюристів (чоловіків). Вони заздалегідь розподіляються на окремі групки (по п'ять або шість виконавців). Кожний перший з групи «косар», а другий — ведучий.
Перед початком танцю виконавці шикуються один за одним.
I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі одночасно, починаючи рух з правої ноги, звичайним кроком ідуть за рухом годинникової стрілки, утворюючи коло (можливий варіант — півколо). На кінець 16-го такту всі «косарі» повертаються через праве плече на 180° і стають обличчям до ведучих.

II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти «косар», відступаючи по колу, виконує «вірьовочку». Руки відведені трохи в сторони. Решта учасників груп ідуть за своїми ведучими звичайним кроком по лінії просування «косаря».
На 9—16-й такти «косарі» на місці виконують «просту присядку» або «малий тинок». Одночасно решта виконавців ідуть за ведучими в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 26.
Кожен з виконавців, проходячи біля «косаря», на першу чверть наступного такту змахує правою рукою, описуючи в повітрі невеличке коло, начебто косить. На кінець 16-го такту всі стають у вихідне положення танцю.