Сюжетний танець: «Комільник»

«КОМІЛЬНИК»

Танець виконують шість танцюристів.
Перед початком танцю виконавці стоять за кулісами: по одному в двох перших, двох других і в двох третіх кулісах (схема 183). Програється 8 тактів музичного вступу.

I фігура (12 тактів)
Програється 4 такти музичного вступу.
На 1—2-й такти всі танцюристи «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, йдуть до центру сцени, утворюючи коло (на кожний такт по два кроки). Руки — на талії.
На З—4-й такти кроком з пристукуванням виконавці продовжують сходитися до центру сцени. Наприкінці 4-го такту вони повертаються праворуч на 90° (схема 184).

На 1—7-й такти виконавці переміщуються по колу «бігунцем» проти руху годинникової стрілки.
На 8-й такт вони виконують «потрійний притуп» і повертаються через праве плече на 90°. Зберігаючи дистанцію, стають спиною до центру кола.
II фігура (16 тактів)
Програється друга частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти, виконуючи «стрибок з ударом по халяві», танцюристи один раз через праве плече обертаються на місці.

На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», корпус трохи нахиляють вперед і зупиняються спиною до центру сцени. Програється третя частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти хлопці, виконуючи «присядку з ударом по халяві», переміщуються по колу за рухом годинникової стрілки. Ліва рука весь час відведена в сторону і знаходиться на рівні плеча, права — на талії.
На 8-й такт, закінчуючи рух, хлопці повертаються через праве плече обличчям до центру кола, виконуючи «потрійний притуп».
її І фігура (20 тактів)
Програється музичний вступ, 4 такти.
На 1—3-й такти хлопці переміщаються до центру сцени, зберігаючи коло, і виконують «варіант простого танцювального кроку», ніби пробуючи, чи тверда земля під ногами (схема 184).
На 4-й такт, виконуючи «потрійний притуп», хлопці повертаються через ліве плече й зупиняються спиною до центру сцени.
Програється перша частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти хлопці, виконуючи «стрибок з відставлянням та перехрещуванням ніг», рухаються від центру кола. Руки розведені в сторони на рівні плечей.
На 8-й такт танцюристи виконують «потрійний притуп». Перший, третій і п'ятий хлопці повертаються через ліве плече на 90°, а другий, шостий і четвертий — через праве, зупиняючись обличчям один до одного, і кладуть руки на талію (схема 185).

Програється друга частина музики, 8 тактів.
На 1—3-й такти перший, третій і п'ятий хлопці відходять спиною по колу, переміщаючись за рухом годинникової стрілки, виконуючи «вірьовочку» з переступанням. Руки — на талії. Другий, шостий і четвертий хлопці рухаються за першим, третім і п'ятим, виконуючи «присядку з ударом по халяві».
На 4-й такт усі танцюристи роблять «потрійний притуп».
На 5—7-й такти другий, шостий і четвертий хлопці виконують «вірьовочку» з переступанням, переміщуються спиною проти руху годинникової стрілки, а перший, третій і п'ятий ідуть за ними, виконуючи «присядку з ударом по халяві».
На 8-й такт всі виконують «потрійний притуп». Перший, третій і п'ятий хлопці повертаються на 90° через праве плече, а другий, шостий і четвертий — через ліве, зупиняючись спиною до центру сцени.

IV фігура (12 тактів)
Програється третя частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти всі танцюристи, виконуючи «стрибок із згинанням ноги в коліні», переміщаються по маленькому колу так, як зазначено пунктиром на схемі 186. На 1-й і 2-й такти всі рухаються праворуч по колу, на З—4-й такти всі розходяться від центру кола. На 5-й і 6-й такти хлопці рухаються ліворуч по колу. На 7-й такт усі сходяться до центру кола.
На 8-й такт хлопці виконують «потрійний притуп».
Програється вступ, 4 такти.
На 1—3-й такти хлопці сходяться до центру сцени, виконуючи «варіант простого кроку».
На 4-й такт вони роблять «потрійний притуп» і повертаються через ліве плече на 180°. Руки знаходяться на талії.
V фігура (24 такти)
Програється перша частина музики, 8 тактів.
На 1—8-й такти хлопці, виконуючи «стрибок» із згинанням ноги в коліні», розходяться від центру кола у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 187. Руки розведені в сторони на рівні плечей.

Програється друга частина музики, 8 тактів.
На 1—6-й такти, поклавши праву руку долонею на потилицю, ліву — на талію і повернувши корпус трохи ліворуч, хлопці виконують «повзунець» в оберті через ліве плече на 270°. Закінчуючи рух, вони зупиняються обличчям за рухом годинникової стрілки.
На 7-й такт хлопці виконують «просту присядку». Руки розведені в сторони на рівні плечей.
На 8-й такт, піднімаючись із «присядки», вони виконують «потрійний притуп». Руки кладуть на талію.
Програється третя частина музики, 8 тактів.
На 1—8-й такти, переміщаючись за рухом годинникової стрілки, всі хлопці двічі виконують «дрібушку з потрійним притупом». На кінець 8-го такту другий, третій і шостий хлопці повертаються через ліве плече на 180°.
VI фігура (32 такти)
Програється музичний вступ, 4 такти.
На 1—3-й такти виконавці трійками один за одним розходяться «простими танцювальними кроками» в різні сторони, роблячи шість кроків. Перший, четвертий і п'ятий хлопці йдуть ліворуч, починаючи крок з лівої ноги по півколу, а другий, третій і шостий — праворуч.  Руки вільно опущені вниз. На кінець 3-го такту хлопці зустрічаються в глибині сцени, біля третіх куліс і стають в одну лінію (схема 188).

На 4-й такт вони виконують «потрійний притуп», повертаючись обличчям до глядача, перший, четвертий і п'ятий — через ліве плече, а другий, четвертий і шостий — через праве.
Програється перша частина музики, 8 тактів.
На 1—8-й такти, виконуючи стрибки із згинанням ноги в коліні» з обох ніг і зберігаючи лінію, всі просуваються вперед до авансцени. Руки розведені. Програється друга частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти перший, четвертий і п'ятий хлопці, виконуючи «присядку з ударом по халяві», переміщуються по лінії авансцени до лівих куліс, пропускаючи вперед другого, третього і шостого хлопців, які, повторюючи той самий рух, але з іншої ноги, ідуть до правих куліс.
На 8-й такт усі виконують «потрійний притуп».
Програється третя частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти хлопці відходять спиною, виконуючи «вірьовочку», яку починають з правої ноги.
На 8-й такт усі роблять «потрійний притуп». Програється вступ, 4 такти.
На 1-й такт шостий, другий і четвертий хлопці виконують такий рух: на «раз» стрибають на праву ногу, ліву, трохи зігнуту в коліні, піднімають;
на «два» ударяють лівою ногою об підлогу поряд з правою. Руки розведені в сторони. Вони ніби викликають третього, першого і п'ятого хлопців на танець і повертаються ліворуч на 90°.
На 2-й такт третій, перший і п'ятий хлопці, повторюючи попередній рух з правої ноги, повертаються обличчям до другого, четвертого і шостого хлопців (схема 189).

На 3-й такт шостий, другий і четвертий хлопець повторюють виклик, виконуючи попередній рух.
На 4-й такт третій і п'ятий хлопці, відповідаючи на виклик, роблять той же рух, а перший хлопець, виконуючи три маленьких кроки, вибігає вперед до центру сцени.
VII фігура (24 такти)
Програється перша й друга частина музики, 16 тактів.
На 1—12-й такти перший хлопець, розвівши руки в сторони, виконує «повзз'нець». Решта танцюристів плещуть у долоні.

На 13—16-й такти перший хлопець виконує «просту присядку» і, закінчуючи її, відходить трохи назад.
Програється третя частина музики, 8 тактів.
На 1—8-й такти п'ятий і шостий хлопці міняються місцями так, як зазначено пунктиром на схемі 190. Вони виконують «простий крок з ударом ногою об підлогу». П'ятий хлопець робить його з правої ноги, а шостий — з лівої.
Решта виконавців продовжують плескати в долоні.
VIII фігура (12 тактів)
Програється музичний вступ, 4 такти.
На 1—4-й такти другий і четвертий хлопці, виконуючи «просту присядку» із стрибком з перехрещуванням ніг, рухаються до перших куліс, як зазначено пунктиром на схемі 191. Другий хлопець виконує те ж саме з лівої ноги і переміщується до першої лівої куліси. Шостий, третій, перший і п'ятий хлопці на місці двічі виконують «дрібушку».

Програється перша частина музики, 8 тактів.
На 1—8-й такти, роблячи «присядку з ударом по халяві», другий хлопець, ударяючи по правій нозі, переміщується по лінії авансцени до першої лівої куліси, а четвертий хлопець, ударяючи по лівій нозі, переміщується до першої правої куліси. Решта хлопців виконують на місці «стрибок з ударом по халяві» (схема 192).

IX фігура (16 тактів)
Програється друга частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти другий і четвертий хлопці, помінявшись місцями, в центрі сцени виконують «присядку з ударом по халяві». Другий хлопець повертається через ліве плече на 360°, а четвертий хлопець — через праве. На 1—4-й такти шостий і третій хлопці, виконуючи «дрібушку» з ударом ноги об підлогу, повертаються на 90° праворуч. Руки в них розведені в сторони на рівні плечей. На кінець 4-го такту третій і шостий хлопці стоять обличчям до першого і п'ятого.
На 5—7-й такти шостий і третій хлопці повертаються також праворуч на 90°, а перший і п'ятий — ліворуч.
На 8-й такт всі виконують «потрійний притуп» і зупиняються обличчям до глядача.
Програється третя частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти другий і четвертий хлопці, виконуючи «вірьовочку» з переступанням, відходять у глибину сцени (схема 193). Руки у них на талії.

Одночасно перший і п'ятий хлопці міняються місцями з третім і шостим, виконуючи «присядку з ударом по халяві». Перший і п'ятий хлопці ударяють по халяві лівого чобота, а третій і шостий — правого.
На 8-й такт усі танцюристи виконують «потрійний притуп» і стають в одну лінію обличчям до глядача.
X фігура (12 тактів)
Програється музичний вступ, 4 такти.
На 1—4-й такти, хлопці, зберігаючи лінію  й  виконуючи «дрібушку» з ударом ноги об підлогу, рухаються до авансцени. Руки в них на талії.
Програється перша частина музики, 8 тактів.
На 1—8-й такти, продовжуючи переміщуватись до авансцени, хлопці виконують «стрибок із згинанням ноги в коліні». Руки в них на талії.
XI фігура (16 тактів)
Програється друга частина музики, 8 тактів.
На 1—7-й такти хлопці виконують на авансцені «присядку з ударом по халяві».
На 8-й такт, роблячи «потрійний притуп», хлопці повертаються ліворуч на 90°.

Програється третя частина музики, 8 тактів.
На 1—8-й такти, хлопці «бігунцем» переміщаються праворуч, як зазначено пунктиром на схемі 194, і йдуть в останню ліву кулісу. Руки — на талії.