Сюжетний танець: «Ковалі»

«КОВАЛІ»

Танець виконують три хлопці. Вони стають один за одним за останньою правою кулісою, утворюючи одну лінію. Першим стоїть той виконавець, якого називають «ковалем». Решту виконавців називають «підручними». Всі кладуть собі руки на талію.
I фігура (16 тактів)
На 2 такти іде музичний вступ.
На 1—16-й такти танцюристи «перемінним кроком», який починають з правої ноги, виходять на сцену і йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 10.

На кінець 16-го такту розташовуються в центрі сцени так: «коваль» стає правим плечем до глядача. Поряд з ним стає перший «підручний». Ліворуч від «коваля» стає другий «підручний». Всі вони разом утворюють трикутник (схема 11) і, з'єднуючи ліві руки, утворюють уявне ковадло.

II фігура (8 тактів)
На «раз» 1-го такту «коваль» легенько б'є правою рукою по уявленому ковадлу;
на «два» перший підручний, широко змахуючи правою рукою і описуючи нею коло, сильно ляскає по ковадлу.
На «раз-два» 2-го такту вони виконують усе те, що робили на «раз-два» 1-го такту, але по ковадлу б'є правою рукою другий підручний. Це вони роблять протягом 8 тактів. Фігуру слід виконувати так, щоб у глядача виникло враження, ніби «коваль» маленьким молоточком показує, де підручному слід з силою ударити великим молотом.
На кінець 8-го такту «коваль» ударяє по ковадлу тильною стороною кисті правої руки (долонею вгору), що означає кінець роботи «підручних».

Всі роз'єднують руки, виносять їх у другу позицію і стають обличчям по колу (схема 12).
III фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти учасники повторюють рухи І фігури, тільки йдуть в протилежному напрямку, виконуючи «тинок», який починають з правої ноги. На кінець 16-го такту з'єднують руки, як і в І фігурі, і всі учасники стають на праве коліно.
II та III фігури весь час повторюються.
IV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти повністю повторюють II фігуру.