Сюжетний танець: «Катерина»

«КАТЕРИНА»

Танець виконують вісім дівчат, які розподіляються на дві четвірки. І фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти із-за останньої правої куліси «перемінним кроком» виходять дві дівчини, які тримають одна одну за талію. Вільні руки вони кладуть собі на талію. Одночасно  із-за  лівої  куліси  виходять «перемінним кроком» ще дві дівчини, які так само тримають одна одну за талію, а вільні руки кладуть собі на талію. Обидві пари йдуть назустріч одна одній і, зійшовшись на середині сцени, злегка вклоняються (схема 72).

Кожна пара «перемінним кроком» проходить на іншу сторону сцени; прийшовши, повертається обличчям до центру. Потім пари тим самим кроком сходяться в центрі і, з'єднавши руки, підносять їх угору (схема 73).

II фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, взявшись за руки і утворивши коло, «перемінним кроком» ідуть за рухом годинникової стрілки. Голови танцюристок трохи схилені до лівого плеча.
На 5—8-й такти вони повертаються і «перемінним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки. Голови їх трохи схилені до правого плеча.
III фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, з'єднуючи праві руки так, щоб вони були покладені на зап'ястя одна одній, а ліві відводячи в сторони, утворюють «зірку». «Перемінним кроком» вони йдуть за рухом годинникової стрілки.
На 5—8-й такти змінивши руки, вони «перемінним кроком» — «зірочкою» йдуть проти руху годинникової стрілки.
IV фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата роз'єднують руки і йдуть до центру так: друга пара, виконуючи «припадання», розходиться в сторони, а перша пара «перемінним кроком» іде до авансцени.
На 5—8-й такти дівчата, утворюючи одну лінію, беруться за руки, Підносять їх вгору і обличчям до глядача «перемінним кроком» ідуть вперед до авансцени (схема 74).

V фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти танцюристки виконують на авансцени «колупалочку» з «потрійним притупом», починаючи її з правої ноги.
На 5—8-й такти дівчата, виконуючи «припадання», розходяться і шикуються у дві лінії (схема 75).

VI фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, виконуючи «вірьовочку», відходять назад у глибину сцени і шикуються в одну лінію обличчям до глядача.
На 5—8-й такти танцюристки, виконуючи «припадання», міняються місцями: дівчата, які стоять усередині, йдуть на місця тих, які стоять скраю, проходячи попереду них.

VII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти із-за правої другої куліси «перемінним кроком» виходять одна за одною ще чотири дівчини. Дійшовши до середини сцени, вони повертаються обличчям до глядача і йдуть до авансцени. Під час руху дівчата кладуть ліві руки собі на талію, а праві повільно розводять у сторони і знов кладуть на талію.
На 5—8-й такти, дійшовши до середини сцени і повернувшись обличчям до глядача, дівчата по черзі розводять руки в сторони то праворуч, то ліворуч. У цей час дівчата першої четвірки, які стоять у глибині сцени, пле-щуть у долоні на кожну сильну частку такту (схема 76).

VIII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти, стоячи на авансцені, дівчата другої четвірки виконують «вихиляс» у повороті. Одночасно дівчата першої четвірки плещуть двічі у долоні, потім кладуть праві руки на потилицю (немов підтримують вінок), і кружляють на місці.
На 5—8-й такти всі дівчата беруться за руки, підносять їх вгору і міняються місцями; перша четвірка йде на місце другої, проходячи під піднесеними руками дівчат другої четвірки. Друга четвірка йде на місце першої так, як зазначено пунктиром на схемі 77.

IX фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти, помінявшись місцями, дівчата першої четвірки виконують усе те, що робила друга четвірка, а другої, навпаки, те, що перша.
На 5—8-й такти друга четвірка повертається спиною до глядача, дівчата беруться за руки, підносять їх вгору і йдуть «перемінним кроком».
Перша четвірка так само підносить руки вгору і «перемінним кроком» йде праворуч. Наприкінці останнього такту танцюристки повертаються обличчям до центру через ліве плече і стають так, як зазначено на схемі 78.

X фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти, повернувшись обличчям до центру і утворивши дві лінії, дівчата з'єднують руки і підносять їх вгору. Обидві четвірки «перемінним кроком» йдуть до центру і міняються місцями, причому дівчата першої четвірки тримаються за руки парами і проходять у «ворота» другої четвірки. Наприкінці останнього такту виконавці повертаються обличчям до центру через ліве плече.
На 5—8-й такти повторюється те, що робилося протягом перших 4-х тактів, тільки у «ворота» проходять дівчата другої четвірки в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 79.

XI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата другої четвірки повертаються обличчям до глядача, утворюють «пліт» і йдуть проти руху годинникової стрілки до дівчат першої четвірки, які повертаються спиною до глядача. Дві четвірки сходяться «перемінним кроком», зигзагами виходять за куліси в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 80.