Сюжетний танець: «Зірочка»

«ЗІРОЧКА»

Танець виконують дванадцять дівчат. До початку танцю вони вишиковуються по шість одна за одною і стають так: одна група біля лівих куліс, а друга — біля правих. Руки схрещують на грудях.
І фігура (32 такти)
На 1—4-й такти дівчата, які стоять за першою і останньою кулісами, «буковинським перемінним кроком» ідуть у напрямку до центру сцени.
На 5—8-й такти дівчата першої пари беруть одна одну за талію і, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», йдуть у напрямку до правого заднього кута сцени. В цей час дві другі дівчини «буковинським перемінним кроком» ідуть із-за куліс у напрямку до центру сцени так, як зазначено пунктиром на схемі 167.

На 9—12-й такти друга пара дівчат «кроком з перехрещуванням ніг» іде у напрямку до лівого заднього кута сцени. Одночасно третя пара «буковинським перемінним кроком» рухається у напрямку до центру сцени. Дві перші дівчини, не змінюючи кроку, продовжують кружляти на місці в правому задньому куті сцени.
На 13—16-й такти третя пара «кроком з перехрещуванням ніг» кружляє в напрямку до лівого переднього кута сцени. В цей час четверта пара «буковинським перемінним кроком» іде із-за куліс в напрямку до центру сцени. Інші дівчата, що знаходяться на сцені, продовжують кружляти, виконуючи на своїх місцях «крок з перехрещуванням ніг».
На 11—20-й такти четверта пара, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», кружляє у напрямку до правого переднього кута сцени, а п'ята пара виходить з-за куліс «буковинським перемінним кроком» і рухається в напрямку до центру сцени. Інші дівчата, що знаходяться на сцені, продовжують кружляти на своїх попередніх місцях.
На 21—24-й такти п'ята пара, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», кружляє у напрямку до середніх правих куліс, а шоста пара виходить з-за куліс «буковинським перемінним кроком» і йде в напрямку до центру сцени. Інші дівчата продовжують кружляти на своїх місцях.

На 25—32-й такти всі пари дівчат продовжують кружляти тим же «кроком з перехрещуванням ніг», а шоста пара, також кружляючи, йде в напрямку до середніх куліс. На кінець останнього такту пари зупиняються і стають обличчям до середини сцени так, як зазначено на схемі 168.
II фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти пари, тримаючись за схрещені перед собою руки, виконують «крок з підстрибуванням» на одній нозі, починаючи його з правої ноги. Перша, друга, третя й четверта пари відступають назад, а п'ята і шоста йдуть уперед так, як зазначено пунктиром на схемі 169.

На 3—4-й такти перша, друга, третя і четверта пари, виконуючи попередній рух, йдуть уперед, а п'ята і шоста — відступають назад на свої попередні місця (див. пунктир на схемі 170).

На 5—6-й, 9—10-й і 13—14-й такти повторюються рухи 1—2-го, а на 7—8-й, 11—12-й і 15—16-й такти — рухи 3—4-го тактів.
III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, які стояли в парах праворуч, «буковинським перемінним кроком» ідуть до середини сцени і на кінець 4-го такту кладуть одна одній руки на плечі, утворюючи внутрішнє коло. Дівчата, які стояли в парах ліворуч, тим же рухом сходяться, беруться за руки і утворюють зовнішнє коло.
На 5—16-й такти дівчата внутрішнього кола «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки, а дівчата зовнішнього кола, виконуючи той же рух,— проти. Дівчата внутрішнього кола проходять по колу тричі, а дівчата зовнішнього — двічі (див. схему 171).

IV фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти дівчата зовнішнього кола роз'єднують руки, повертаються через ліве плече на 180° і знову беруться за руки. Дівчата внутрішнього кола опускають руки, повертаються на 90° ліворуч, з'єднують праві руки в центрі кола, утворюючи «зірку», а лівими руками тримаються за з'єднані руки дівчат зовнішнього кола.
На 3—16-й такти всі виконавці «буковинським перемінним кроком» йдуть за рухом годинникової стрілки.
V фігура (16 тактів)
На 1-й такт всі дівчата роз'єднують руки. Танцюристки внутрішнього кола повертаються до дівчат зовнішнього кола і навпаки, дівчата зовнішнього кола до дівчат внутрішнього кола. Потім попарно беруть одна одну за талію.
На 2—16-й такти «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, кружляють на місці.
Перша і друга пари розривають коло і на кінець 16-го такту утворюють півколо так, як зазначено на схемі 172.

VI фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти дівчата першої, п'ятої і третьої пари з'єднують зігнуті в ліктях руки (кисті рук знаходяться на рівні плечей). Так само з'єднують руки дівчата другої, четвертої і шостої пари. Вільні руки крайні дівчата кладуть собі на талію.
Перша, п'ята і третя пари «кроком з стрибком і перехрещуванням ногк ззаду», який починають з лівої ноги, йдуть ліворуч, а друга, шоста і четверта, виконуючи той же рух з правої ноги,— праворуч.
На З—4-й такти перша, п'ята і третя пари попереднім рухом, який починають з правої ноги, йдуть праворуч, а друга, четверта і шоста тим же рухом, який починають з лівої ноги,— ліворуч.
На 5—6-й, 9—10-й і 13—14-й такти повторюють усе те, що вони робили на 1—2-й такти, а на 7—8-й, 11—12-й, 15—16-й — рухи 3—4-го тактів у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 173.

VII фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти дівчата роз'єднують руки і тримаються лише попарно. Дівчата третьої пари, які стоять праворуч, з'єднують праву руку з лівою рукою дівчат четвертої пари, що стоять ліворуч, утворюючи лінію, і йдуть «буковинським перемінним кроком» у напрямку до авансцени.
Дівчата п'ятої і шостої пари тим же кроком переходять на місце третьої і четвертої пар, а дівчата першої і другої — на місце п'ятої і шостої.
На 3—4-й такти дівчата третьої і четвертої пари продовжують йти в напрямку до авансцени. Дівчата п'ятої і шостої пари виконують те ж саме, що дівчата третьої і четвертої пари на 1—2-й такти, і утворюють другу лінію. Дівчата першої і другої пари йдуть на місце п'ятої і шостої пари.
На 5—6-й такти дівчата третьої і четвертої пари (перша лінія) продовжують рухатись, не змінюючи кроку, вперед, а дівчата першої та другої пари виконують те ж саме, що дівчата третьої і четвертої пари на 1—2-й такти, утворюючи третю лінію.
На 7—8-й такти всі виконавці (три лінії) тим же кроком йдуть уперед, як зазначено пунктиром на схемі 174.

VIII фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти дівчата першої та третьої лінії, «кроком з стрибком і перехрещуванням ноги ззаду», який починають з правої ноги, йдуть праворуч, а дівчата другої лінії, починаючи той же рух з лівої ноги,— ліворуч.
На З—4-й такти дівчата першої й третьої лінії, а також дівчата другої лінії виконують усе те, що вони робили на 1—2-й такти, але йдуть у протилежну сторону.

На 5—6-й такти повторюють рухи 1—2-го тактів, а на 7—8-й — рухи З—4-го тактів, в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 175.
IX фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти дівчата, четвертої, шостої і другої пари повертаються через ліве плече на 180°, як зазначено на схемі 176. Потім танцюристки, що знаходяться всередині, в центрі сцени, з'єднують праві руки, а лівими беруть крайніх дівчат за праві руки. Лівими руками дівчата, що стоять скраю, притримують стрічки, утворюючи велику «зірку».
На 3—16-й такти всі виконавиці, зберігаючи інтервали і форму «зірки», «буковинським перемінним кроком» йдуть за рухом годинникової стрілки (див. пунктир на схемі 177).

X фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти танцюристки, що знаходяться в центрі «зірки», роз'єднують руки і заводять крайніх дівчат у центр «зірки», а самі відходять спиною на їхні місця так, як зазначено пунктиром на схемі 178.

На 3—4-й такти, зберігаючи форму «зірки», дівчата «буковинським перемінним кроком» йдуть проти руху годинникової стрілки.
На 5—6-й такти дівчата піднімають з'єднані руки вгору, під якими дівчата зовнішнього кола роблять оберт через ліве плече так, як зазначено пунктиром на схемі 179.

На 7—8-й такти виконавиці, не змінюючи кроку, продовжують йти проти руху годинникової стрілки.
На 9—10-й, 13—14-й такти вони повторюють усе те, що робили на 5— 6-й такти.
На 11—12-й, 15—16-й такти повторюють рухи 3—4-го тактів. В цій фігурі танцюристки проходять півтора кола.
XI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата вишиковуються попарно, кладуть одна одній руки на талію і, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», розходяться так: перша і друга пари в правий задній кут сцени, п'ята і третя — в лівий задній кут сцени, четверта і шоста йдуть посередині в глибину сцени.
На кінець 16-го такту дівчата роз'єднують руки, повертаються по чотири обличчям одна до одної, протягують одна одній праві руки і з'єднують їх. Ліві руки вони кладуть собі на талію.
XII фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти дівчата кожної четвірки, виконуючи «крок з стрибком і перехрещуванням ноги позаду», який починають з правої ноги, йдуть праворуч.
На З—4-й такти четвірки повторюють усе те, що вони робили на попередні 2 такти, але рух починають з лівої ноги і йдуть ліворуч, як зазначено пунктиром на схемі 180.

На 5—6-й такти вони повторюють рухи 1—2-го тактів.
На 7—8-й такти четвірки виконують усе те, що вони робили на 3—4-й такти.
XIII фігура (8 тактів)
На 1—8 -й такти дівчата беруться руками за плечі, утворюючи три кола і «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони утворюють велике коло.
XIV фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти дівчата беруться за руки і «буковинським перемінним кроком» йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, так, як зазначено пунктиром на схемі 181.

На 3—4-й такти дівчата роз'єднують руки, обертаються на 360° і знову з'єднують руки.
На 5—6-й, 9—10-й, 13—14-й такти вони повторюють рухи 1—2-го тактів, а на 7—8-й, 11—12-й, 15—16-й такти — рухи 3—4-го тактів. Виконавиці проходять повне коло.
XV фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти всі дівчата тримаються за руки і «буковинським кроком з підстрибуванням», який починають з правої ноги, сходяться до центру кола, поступово піднімаючи з'єднані руки вгору.
На 3—4-й такти всі дівчата, не змінюючи кроку, який починають з лівої ноги, відходять на свої попередні місця, поступово опускаючи руки.
На 5—6-й, 9—10-й, 13—14-й такти повторюють рухи 1—2-го тактів, а на 7—8-й, 11—12-й, 15—16-й — рухи 3—4-го тактів.

XVI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти коло ділиться на дві частини. Дві дівчини, які закінчили попередню фігуру по середині сцени (в її глибині), не змінюючи кроку, який починають з правої ноги, йдуть вперед на авансцену, а за ними решта дівчат по п'ять з кожної сторони (див. пунктир на схемі 16) і залишають сцену так, як зазначено на схемі 182.