Сюжетний танець: «Гречка»

«ГРЕЧКА»

Виконують дванадцять дівчат. До початку танцю вони одна за одною шикуються за кулісами (біля останньої лівої куліси), тримаючись за руки, опущені вниз. У першої, зедучої дівчини, і у дванадцятої — вільні руки на талії.
На 1—16-й такти всі танцюристки, тримаючись за руки і починаючи рух з правої ноги, виходять «простим танцювальним кроком» із-за останньої лівої куліси обличчям до глядача й роблять повне коло (схема 44).

І фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти, обійшовши коло, всі дівчата прямують уперед до авансцени: на 1-й такт перша, друга і третя дівчини, роз'єднуючи руки, кладуть їх на талію і йдуть вперед двома «простими танцювальними кроками», починаючи рух з правої ноги.
На 2-й такт перша дівчина, повергаючись направо навколо себе, йде праворуч від глядача, друга дівчина, повертаючись теж направо, прямує ліворуч від глядача, а третя йде далі «простим танцювальним кроком» між першою та другою дівчатами.
На кінець 2-го такту перша, друга і третя дівчини знаходяться в одній лінії обличчям до глядача. На кожні наступні 2 такти перша трійка повторює те ж саме, що й на перші 2 такти, і таким чином просувається вперед.
На З—4-й такти друга трійка виконує те, що й перша трійка на перші 2 такти, і на кінець 4-го такту утворюються дві трійки, які стоять одна за одною.
На 5-й і 6-й такти приєднується третя трійка, а на 7-й і 8-й такти — четверта трійка. Отже, всі дівчата на кінець фігури шикуються одна за одною в чотири лінії обличчям до глядача, в кожній по три дівчини.

II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти, стоячи обличчям до глядача, танцюристки по троє беруться за руки, причому у крайніх дівчат вільні руки на талії. Трійки одночасно розходяться в різні сторони на 4 музичних такти (схема 45), йдуть «простим танцювальним кроком», починаючи рух з правої ноги, трохи нахиливши корпус, і на півоберті повернувшись у сторону просування своєї лінії. На перші 2 такти поступово нахиляються, а на наступні 2 — випробовуються.
На 5—8-й такти трійки міняються місцями, прямуючи у протилежні сторони, причому друга і четверта лінії проходять перед першою і третьою (схема 46).

На 9—12-й такти танцюристки міняються місцями.
На 13—16-й такти дівчата знову міняються місцями і повертаються у вихідне положення, як зазначено на схемі 47.

III фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата стоять в лінії по троє (схема 47), обнявши одна одну за талію; у крайніх дівчат вільні руки на талії. «Простим танцювальним кроком» усі трійками утворюють «зірочку».
Трійка першої лінії — друга, третя, перша дівчина, повертаючись ліворуч від глядача, приходить на місце восьмої, дев ятої, сьомої дівчини. П'ята, шоста, четверта дівчина йдуть праворуч від глядача і приходять на місце одинадцятої, дванадцятої, десятої танцюристки. Дві трійки, що стоять у другій лінії, прямують кроком вперед і на кінець 6-го такту приходять на місце двох трійок першої лінії. На 7-й і 8-й такти всі дівчата трійками повертаються на місці, не роз'єднуючи рук. Трійка першої лінії (восьма, дев'ята, сьома дівчина), що знаходиться ліворуч від глядача, повертається на місці проти руху годинникової стрілки, а трійка, що знаходиться праворуч (одинадцята, дванадцята, десята дівчина) — за рухом годинникової стрілки. Трійка другої лінії, що стоїть ліворуч, повертається за рухом годинникової стрілки, а та, що праворуч,— проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту дівчата утворюють «зірочку», причому сьома, одинадцята, п'ята та перша дівчина з'єднують ліві руки в центрі сцени (схема 48).

На 8-й такт дівчата в двох трійках, які знаходилися праворуч від глядача, роз'єднують руки, кладуть їх на талію і повертаються праворуч на 180°;
на останню чверть 8-го такту знову кладуть руки одна одній на талію.
IV фігура (8 тактів)
Чотири трійки, утворивши «зірочку», одночасно «перемінним кроком», не порушуючи ліній, починаючи з третьої трійки (сьома, восьма і дев'ята дівчина) на 1-й такт нахиляють корпус і на 2-й такт — випростовують; коли перша лінія випростовує корпус, то на 3-й такт троє, що стоять за нею, нахиляють корпус і на 4-й такт випростовують його. Так триває доти, поки цей рух не виконають усі чотири трійки. На кінець 8-го такту повертаються у вихідне положення IV фігури.
V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти сьома, одинадцята, п'ята і перша дівчина роз'єднують ліві руки, кладуть їх на талію; трійки просуваються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 48, і приходять у вихідне положення (схема 49).

На 9—12-й такти всі трійки, не порушуючи ліній, одночасно прямують на глядача, і на кінець 12-го такту перша лінія (дві трійки) приходять на авансцену, а друга — до центру сцени.
На 13—16-й такти дві трійки першої лінії розходяться в різні сторони і йдуть у глибину сцени, причому трійка, яка стоїть праворуч від глядача, прямує направо, а та, що ліворуч, наліво, як зазначено пунктиром на схемі 49. На кінець 16-го такту приходять у вихідне положення (схема 50).
Одночасно дві лінії другої трійки прямують вперед і приходять обличчям до глядача на місце двох трійок першої лінії, на авансцену.

VI фігура (24 такти)
Дві трійки, що стоять у глибині сцени обличчям одна до одної на перші 8 тактів просуваються на авансцену, виконуючи рух «жнива», і на кінець 8-го такту приходять на авансцену. Дві трійки, що стоять на авансцені, прямують трохи вперед, розходяться праворуч і ліворуч і на кінець 8-го такту приходять на місце двох перших трійок—у глибину сцени (схема 51).

На 9—16-й такти дві трійки, що стоять у глибині сцени, прямуючи вперед, виконують рух «жнива», а трійки, що стоять на авансцені,— рух «загрібання», просуваючись у глибину сцени позаду трійок, що йдуть «перемінним кроком».
На 17—24-й такти повторюються рухи, які виконувалися з 9-го до 16-го такту, причому рух «жнива» роблять трійки, що йдуть на авансцену, а трійки, які йдуть у глибину сцени, виконують рух «загрібання» і на кінець 24-го такту повертаються у вихідне положення.
VII фігура (32 такти)
На 1—8-й такти всі танцюристки по троє беруться за руки, у крайніх — руки на талії, і всі одночасно «перемінним кроком» прямують до центру сцени. На кінець 8-го такту дівчата утворюють два кола — внутрішнє і зовнішнє.
Дві трійки, що стоять на авансцені праворуч і ліворуч, йдуть до центру протягом 7 тактів і на 8-й такт повертаються через праве плече, стають спиною до центру кола і, з'єднуючи руки, піднімають їх вгору.
Одночасно дві трійки, що стоять у глибині сцени, прямують вперед і утворюють зовнішнє коло обличчям до центру (схема 52).

На 9—16-й такти дівчата внутрішнього і зовнішнього кіл йдуть у різні сторони, як зазначено пунктиром на схемі 52. На 8-й такт дівчата, що стоять у внутрішньому колі, не роз'єднуючи піднятих рук, роблять крок уперед, а дівчата зовнішнього кола, роз'єднавши руки, проходять під руками дівчат внутрішнього кола, піднімають руки і з'єднують їх за спинами дівчат, які знаходяться в зовнішньому колі. Таким чином, на кінець 8-го такту утворюється одне коло, причому виконавиці стоять так: одна обличчям до центру кола, а друга — спиною до нього, третя — обличчям, четверта — спиною і т. д. (схема 53).

На 17—24-й такти дівчата йдуть «перемінним кроком» проти руху годинникової стрілки, як зазначено пунктиром на схемі 53. Це триває 7 тактів, а на 8-й ті, що стоять обличчям до центру кола, входять у коло, повертаються через праве плече, піднімають руки, з'єднуючи їх, і йдуть по внутрішньому колу за рухом годинникової стрілки. Дівчата зовнішнього кола, не роз'єднуючи рук, продовжують йти проти руху годинникової стрілки і на кінець 24-го такту займають положення, як зазначено на схемі 54.

На 25—32-й такти дівчата у зовнішньому колі (перша і третя) роз єд-нують руки і кладуть їх на талію. Перша дівчина зовнішнього кола веде дівчат у глибину сцени, у напрямку до третьої правої куліси.
Перша дівчина внутрішнього кола йде слідом за останньою дівчиною зовнішнього кола.
На кінець 32-го такту танцюристки приходять у глибину сцени і стають обличчям до глядача, двома лініями по шість чоловік.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата першої лінії «перемінним кроком» прямують на авансцену, обличчям до глядача (схема 55).

На авансцені перша лінія дівчат виконує рух «жнива», прямуючи праворуч від глядача. Одночасно дівчата другої лінії, які були в глибині сцени, йдуть вперед і на кінець 8-го такту приходять на місце дівчат першої лінії.
На 9—16-й такти дівчата другої лінії виконують рух «жнива», йдучи праворуч від глядача, а дівчата першої лінії — рух «загрібання», проходячи поруч позаду дівчат другої лінії. Всі виконавці на кінець 16-го такту утворюють чотири маленьких кола, по троє в кожному. Дівчата стоять обличчям до центру, руки кладуть одна одній на талію, за спину.
IX фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата в чотирьох маленьких колах продовжують іти проти руху годинникової стрілки, не порушуючи кіл. Кола поступово зближуються одне з одним — перша трійка з другою і третя з четвертою. На 4-й такт дівчата кожної трійки в центрі роз'єднують руки і утворюють два кола.
На 5—8-й такти дівчата двох кіл йдуть проти руху годинникової стрілки, поступово сходячись до центру сцени, і на 8-й такт утворюють одне загальне коло.
На 9—72-й такти виконавиці продовжують 3 такти йти по колу проти руху годинникової стрілки. На 12-й такт дівчата через одну, починаючи з першої, ведучої (всі непарні номери), з'єднують ліві руки в центрі, утворюючи «зірочку». Парні номери беруться за руки і утворюють зовнішнє коло обличчям до центру.

На 13—15-й такти дівчата (непарні номери) кладуть праві руки на з'єднані руки дівчат парних номерів і продовжують іти в тому ж напрямку (схема 56).
На 16-й такт стають по двоє (парний номер і непарний), руки кладуть одна одній на талію, вільні руки — собі на талію (схема 57).

X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконавиці продовжують іти проти руху годинникової стрілки і пара за парою приходять на кінець 8-го такту в глибину сцени. Заводять перша і шоста дівчини.
На 9—16-й такти, повернувшись на авансцену, пари одна за одною розходяться (як зазначено пунктиром на схемі 57) і утворюють дві лінії, причому дівчата, що стоять за першою танцюристкою, йдуть праворуч, а дівчата, що стоять за шостою, ліворуч.
XI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти всі танцюристки виконують рух «загрібання», міняючись місцями, причому дівчата, які стоять ліворуч від глядача, проходять попереду дівчат, що стоять праворуч (схема 58).

XII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти всі дівчата, повернувшись обличчям до центру, сходяться в коло, з'єднуючи руки і нахиляючи корпус.
На 5—8-й такти виконавиці відходять спиною назад, поступово піднімаючи руки; на кінець останнього такту руки в усіх з'єднані і підняті вгору.
XIII фігура (24 такти)
На 1—24-й такти двоє дівчат, що стоять у колі в глибині сцени обличчям до глядача, «перемінним кроком» прямують уперед, ведучи за собою виконавиць своїх рядів, проходять під піднятими і з'єднаними руками двох дівчат, що стоять на авансцені спиною до глядача, і розводять танцюристок, що стоять в лініях, праворуч і ліворуч (схема 59).

Дійшовши до центру в глибині сцени, дівчата, зустрічаючись, обнімають одна одну за талію, вільні руки кладуть собі на талію і прямують парами вперед. Дійшовши до середини сцени, розходяться парами через одну праворуч і ліворуч.


Опис рухів

Перший рух — «жнива».
Вихідне положення — ноги в третій позиції, корпус нахилений вперед, голова звернена в сторону руху виконавиці.

На «раз-і» зробити невеликий крок лівою ногою ліворуч, одночасно кистю лівої руки провести зліва направо, немовби загрібаючи гречку, кисть стиснути в кулак;
на «два-і» зробити крок правою ногою ліворуч і поставити її у третю позицію, попереду лівої ноги, трохи присідаючи; вага корпусу рівномірно розподіляється на обидві ноги.
Одночасно права рука справа наліво проходить під лівою рукою, немовби підрізаючи гречку серпом.
На наступний такт повторюється те, що й на 1-й, і т. д. Таким чином, танцюристи, виконуючи рух «жнива», просуваються вперед до глядача.
Те ж саме виконується з правої ноги.
Другий рух — «загрібання».
Вихідне положення — ноги у третій позиції, корпус прямий, кисть правої руки піднята до рівня плеча, рука зігнута в лікті, ліва рука опущена вниз, немовби тримають граблі.
На «раз» зробити правою ногою крок праворуч, одночасно виконуючи рух руками, немовби загрібаючи граблями;
на «і» ліву ногу поставити у третю позицію, попереду правої. Одночасно руки повернути у вихідне положення;
на «два-і» — те, що й на «раз-і». Рух у другу сторону виконують, починаючи крок з лівої ноги.