Сюжетний танець: «Горлиця» (Перша)

«ГОРЛИЦЯ» (ПЕРША)

Масовий танець. Усі виконавці парами шикуються в коло так: дівчата стають спиною за рухом танцю, а хлопці обличчям. Права рука дівчини і ліва хлопця з'єднані і відведені в сторону нижче рівня плечей; ліва рука дівчини знаходиться на правому плечі хлопця, а права рука хлопця — на талії дівчини.
I фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці, починаючи рух з правої, а дівчата — з лівої ноги, «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки". На останню чверть 8-го такту всі танцюристи роз'єднують ругтЛ кладуть їх собі на талію.
На 9—16-й такти виконавці на місці переносять ногу навхрест з «потрійним притупом».
II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів І фігури.
На 9—10-й такти хлопці роблять один крок уперед правою ногою, а ліву приставляють до неї. Потім тричі притупують, починаючи з правої ноги.
Одночасно дівчата, починаючи крок з лівої ноги, відступають. Зробивши крок назад, вони приставляють праву ногу до лівої. Потім тричі притупують, починаючи з лівої ноги.

На 11—12-й такти виконують те, що робили на 9—10-й такти, тільки рухаються в протилежному напрямку, починаючи крок з іншої ноги.
На 13—15-й такти дівчата кружляють на місці за рухом годинникової стрілки, виконуючи «припадання» з правої ноги.
На іЬ-й такт роблять «потрійний притуп», який починають з лівої ноги. Одночасно хлопці роблять з правої ноги крок уперед і на обох ногах повертаються проти руху годинникової стрілки на 180°. Потім приставляють праву ногу до лівої, виконуючи «потрійний притуп». Цей рух повторюється двічі. Таким чином, на кінець останнього такту виконавці стають у вихідне положення І фігури (обличчям одне до одного).
ІЇІ фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів І фігури. На 9—16-й такти всі танцюристи на місці виконують «колупалочку» з «потрійним притупом», починаючи рух з правої ноги.
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів І фігури. На останню чверть 8-го такту танцюристи роз'єднують руки і міняють їх положення: з'єднують праві руки і піднімають їх над головою в третю позицію, а ліві руки кладуть собі на талію.
На 9—16-й такти, йдучи по колу за рухом годинникової стрілки, хлопець виконує «малий тинок», а дівчина «перемінним кроком» кружляє за рухом годинникової стрілки. Рух починають з правої ноги.
Потім танець повторюють спочатку.