Сюжетний танець: «Гарненька молодичка»

«ГАРНЕНЬКА МОЛОДИЧКА»

Танець виконують вісім дівчат і один хлопець. Вони утворюють два ряди (по 4 виконавці) і стають одна за одною так, як зазначено на схемі 88. Ряди розташовуються за останніми лівими і правими кулісами. Хлопець стає останнім у ряду дівчат, що стоять праворуч від глядача, і кладе руки собі на талію. Він входить на сцену на початку II фігури.

I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, виконуючи «доріжку на носок», виходять на авансцену і повертаються в глибину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 88.
На кінець останнього такту дівчата розташовуються попарно (див. пунктир на схемі 89).

II фігура (32 такти)
На 1—8-й такти хлопець «перемінним кроком» виходить на середину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 89. Дівчата в цей час уважно придивляються до хлопця і перемовляються між собою. На кінець останнього такту він виходить на середину чотирикутника, який утворили пари дівчат, і зупиняється (див. схему 89).
На 9—/6-й такти дівчата, які стоять у парі на авансцені праворуч від глядача, «перемінним кроком» ідуть назустріч тій парі дівчат, яка стояла ліворуч в глибині сцени. В середині чотирикутника пари зустрічаються, і перша з них проходить через «ворота», які утворює друга пара, піднявши з'єднані руки вгору. Пари міняються місцями. На кінець останнього такту вони стають у вихідне положення фігури.
Знову повторюється мелодія.
На 1—8-й такти дівчата, які стоять в парах, виконуючи все те, що вони робили з 9-го по 16-й такти, повертаються на свої попередні місця.
Інші дві пари викон)'ють усе те, що робили перші дві пари, але на 4 такти пізніше (напрям їх руху зазначений пунктиром на схемі 90).
Хлопець, тримаючи руки на талії, весь час на місці виконує «присядку з винесенням ноги вперед».

На 9—16-й такти дівчата, які стоять у парах, беруться за руки і, відхиливши корпус і голову ліворуч, кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. Хлопець у цей час, виконуючи «тинок», намагається заглянути всім дівчатам в обличчя (схема 91). На останній такт дівчата стають у два ряди і роз'єднують руки (схема 92).

III фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти хлопець, виконуючи «перемінний крок», і дівчина, яка стоїть в ряду ліворуч від глядача, беруться під праві руки і повертаються на місці за рухом годинникової стрілки (2 такти).

Потім хлопець, не змінюючи кроку, і дівчина, яка стоїть у ряду праворуч від глядача, беруться під ліві руки і повертаються на місці проти руху годинникової стрілки (також 2 такти) і т. д. Після кожного оберту хлопець виконує «потрійний притуп» і просувається в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 92. Кожна дівчина, з якою кружляє хлопець, після оберту повертається на своє попереднє місце.
На кінець останнього такту дівчата з'єднують руки і утворюють коло, в центрі якого стає хлопець (схема 93).

IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата «перемінним кроком» швидко сходяться до центру кола, виконуючи на останній 4-й такт підкреслено акцентований притуп, начебто лякаючи хлопця.
На 5—8-й такти дівчата відступають на свої попередні місця, повторюючи рухи 1—4-го тактів.
Хлопець у цей час, повертаючись за рухом годинникової стрілки, лукаво оглядає дівчат. На «потрійний притуп» щулиться і, закриваючи обличчя тильною стороною правої руки, підносячи голову трохи вгору, удає, що злякався.
На останню чверть 4-го такту дівчата роз'єднують руки (див. схему 93).
На 9—16-й такти танцюристи виконують усе те, що вони робили з 1-го по 8-й такти, тільки хлопець повертається проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту дівчата роз'єднують руки.
V фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти хлопець по черзі з'єднує руки з кожною дівчиною так: праву кладе їй на талію, а ліву з'єднує з правою, і вони виносять їх в сторону на рівні плечей; ліву руку дівчина кладе хлопцеві на праве плече. В такому положенні вони в парі роблять один оберт на 2 такти. Потім хлопець повторює все це з другою дівчиною і т. д., поки не виконає оберти з усіма дівчатами з кола (схема 94).
Поки хлопець кружляє з першою дівчиною, решта дівчат одна за одною підходять на місце першої дівчини, утворюючи коло, яке весь час рухається.

VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата беруться під ліві руки і кружляють, просуваючись по колу проти руху годинникової стрілки. Хлопець у середині кола виконує «присядку з винесенням ноги вперед» (схема 95).

На останній такт дівчата розташовуються в два ряди по діагоналі так, як зазначено на схемі 96.

VII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопець виконує перед дівчатами «малий тинок», гордовито оглядаючи їх.
На 5—8-й такти дівчата, які стоять у правому ряду, виконуючи «доріжку на носок», ідуть до хлопця, заважаючи йому танцювати.
На 9—16-й такти виконують усе те, що вони робили з 1-го по 8-й такти, тільки тепер заважають хлопцеві танцювати ті дівчата, що знаходяться в лівому ряду. Дівчата, які стояли у правому ряду, в цей час відходять на свої попередні місця.
VIII фігура (32 такти)
На 1—8-й такти дівчата, що стоять першими в рядах у глибині сцени, виконують «тинок», який починають з правої ноги, ідуть вперед у напрямку до хлопця і розходяться в сторони на свої попередні місця (напрям їх руху зазначений пунктиром на схемі 97).

На 9—16-й такти всі дівчата, виконуючи «тинок», ідуть до хлопця, беруть його за руки і повертаються до нього. Потім увесь ряд дівчат згортається і розгортається, виконує «вірьовочку», і дівчата спиною відходять на свої попередні місця.
Знову повторюється мелодія.
На 1—8-й такти всі дівчата, виконуючи «тинок» з «потрійним притулом», ідуть до хлопця і беруть його за руки. Хлопець робить у цей час «присядку з винесенням ноги вперед». Потім дівчата, ставлячи ногу на каблук, спиною відходять на свої попередні місця.
На 9—16-й такти дівчата, які стоять в рядах на авансцені, виконуючи «перемінний крок», з двох сторін підходять до хлопця і беруть його за руки. Потім по черзі проходять під руками хлопця, який у цей час робить «присядку з винесенням ноги вперед». На кінець останнього такту вони повертаються на свої попередні місця.

IX фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата «перемінним кроком» стрімко рухаються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 98. Лівий ряд виконавців у глибині сцени з'єднується з правим в один ряд. Усі танцюристи стають на авансцені правим плечем до глядача (схема 99).

X фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, виконуючи «доріжку на носок», виходять зі сцени в різні сторони в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 100, а хлопець, виконуючи «мітелочку», рухається за дівчатами, ніби переслідуючи їх.