Сюжетний танець: «Віз»

«ВІЗ»

V танці беруть участь шістнадцять дівчат і вісім хлопців. Кількість учасників може бути й інша: дванадцять дівчат і шість хлопців або вісім дівчат і чотири хлопці. Вони стають за останньою правою кулісою. Дівчата, взявшись за руки, утворюють видовжене півколо — «підкову», зображаючи «віз». Хлопці, що стоять в середині «воза» («підкови») двома рядами, зображають «кучерів» (схема 201).

На 4 такти — музичний вступ.
I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, взявшись за руки і не порушуючи «підкови», плавно виходять на сцену рухом «тинок». Хлопці йдуть тим же рухом, але виконують його енергійніше, на більшому стрибку. У правій, піднятій вгору руці тримають шапку, ліва рука — на талії. Усі рухаються по колу проти руху годинникової стрілки, потім виходять на середину сцени і зупиняються обличчям до глядача (схема 20І). Дівчата роз'єднують руки, хлопці одягають шапки.
II фігура (8 тактів)
Дівчата розводять руки в сторони на рівні талії долонями вгору. Ті, що йдуть з правого боку сцени, тримають ліві руки перед корпусом, праві — трохи позаду, а ті, що йдуть з лівого боку сцени, тримають праві руки перед корпусом, ліві — трохи позаду.
На 1—8-й такти дівчата рухом «тинок» розходяться ліворуч і праворуч двома рядами, по вісім у кожному. Пройшовши повз куліси у глибину сцени, стають там в один ряд обличчям до глядача (схема 202).

Одночасно хлопці, поділившись на два ряди по четверо в кожному, рухом «тинок» також прямують повз куліси у глибину сцени, утворюючи один ряд, і зупиняються перед дівчатами обличчям до них.
III фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти хлопці повертаються лівим плечем до глядача і виконують тричі «присядку з почерговим винесенням ноги навхрест другої», просуваючись до авансцени (схема 203). Праві руки розводять у сторони на рівні плечей, ліві — кладуть на талію, голову повертають ліворуч.

На 4-й такт хлопці закінчують «присядку» з «потрійним притупом», починаючи його з правої ноги. Потім повертаються на 180° ліворуч і стають правим плечем до глядача.
На 5—8-й такти хлопці виконують тричі «бокову присядку» з іншої ноги, просуваючись до авансцени вже правим плечем. Голову повертають праворуч, ліві руки відводять в сторону на рівні плечей, праві кладуть на талію.
На останній такт хлопці закінчують «присядку» з «потрійним притупом», починаючи його з лівої ноги, і зупиняються обличчям до глядача. Руки опускають на талію.
Дівчата під час танцю хлопців, починаючи з 1-го такту, виконують на місці такі рухи: стаючи на кожний такт на півпальці, злегка пересувають каблуки то праворуч, то ліворуч, повертаючи ледве помітно корпус у такт рухам ніг. В руках, піднятих на рівні плечей, тримають кінці стрічок.
IV фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти хлопці в тому ж положенні, обличчям до глядача, виконують «присядку» з поворотом корпусу.
На 5—8-й такти роблять той самий рух, але з іншої ноги.
Дівчата під час танцю хлопців виконують на місці «тинок» і закінчують його «потрійним притупом», повертаючись на чверть кола праворуч.
«Тинок» щоразу починають з правої ноги, а притуп — з лівої. Руки на талії.
Зробивши чотири «тинки» і чотири «потрійні притупи», дівчата закінчують оберт на 360°. На останню чверть 8-го такту зупиняються обличчям до глядача і подають одна одній руки навхрест (праві руки поверх лівих), з'єднуючись у пари: восьма дівчина — з сьомою, шоста — з п'ятою і т. д.
V фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата парами, виконуючи «тинок», просуваються до авансцени і утворюють три ряди. У перший ряд приходять три пари (восьма дівчина з сьомою, перша з другою, сьома з восьмою), у другий — дві пари (четверта дівчина з третьою і третя — з четвертою), у третій — три пари (шоста дівчина з п'ятою, друга — з першою, п'ята — з шостою).
V цей час хлопці, які поділилися на дві групи по чотири чоловіка, рухом «тинок» ідуть до правих і лівих куліс. Руки розведені в сторони (схема 204).

На 5—8-й такти у кожній парі дівчата беруть одна одну під праву руку, а ліву кладуть на талію. Відхиливши злегка корпус ліворуч і дивлячись одна на одну, кружляють на місці рухом «тинок» за годинниковою стрілкою (схема 205). На останню чверть 8-го такту опускають руки і зупиняються (кожна на своєму початковому місці) обличчям одна до одної і боком до глядача.

На другу чверть 8-го такту хлопці зупиняються й повертаються обличчям до дівчат (схема 206).

VI фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти, виконуючи «голубці» з притупом, дівчата розходяться в різні сторони, прямуючи праворуч (схема 206). Починаючи рух, дівчата піднімають ліві руки вище плечей, долонями вгору, праві — кладуть на талію. Під час притупу обидві руки кладуть на талію.
На З—4-й такти дівчата виконують той самий рух ліворуч, починаючи з лівої ноги і змінивши відповідно положення рук.
На 5—6-й такти — виконують той самий рух, але праворуч.
На 7—8-й такти дівчата кожної пари рухом «тинок» з правої ноги міняються місцями, обходячи одна одну з правого боку, руки тримають на талії. Потім «потрійним притупом» з лівої ноги закінчують рух і стають обличчям до глядача.
Хлопці на 1—8-й такти пританцьовують на місці, злегка плещуть у долоні.
VII фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата подають одна одній руки, схрещуючи їх (праві руки зверх лівих). Стоячи на  місці,  виконують  «дрібушки» — спочатку дуже легко, а потім поступово збільшуючи силу притупу. Голову злегка нахиляють на кожний такт то праворуч, то ліворуч.
Хлопці в цей час кладуть руки один одному на плечі і виконують «присядку» (з поворотом корпусу, як у IV фігурі). Ті, що стоять з правого боку сцени, починають рух з правої ноги, а ті, що стоять з лівого боку,— з лівої.
VIII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти, не змінюючи положення рук, дівчата рухом «тинок» розходяться в різні сторони по чотири пари і прямують у глибину сцени. З лівого боку сцени рухаються одна за одною: перша пара першого ряду, потім друга пара другого, за нею третя й четверта пари третього ряду. Праворуч ідуть перша й друга пари першого ряду, потім третя пара другого і четверта пара третього ряду (схема 207).

Хлопці стоять на місці і злегка плещуть у долоні.
На 5—8-й такти обидва ряди дівчат зустрічаються в глибині сцени і прямують тим самим рухом до авансцени. На другу чверть 8-го такту дівчата кожної пари зупиняються і повертаються обличчям одна до одної. Утворюються два «коридори».
У цей час хлопці, поклавши руки на талію і повернувшись спиною до глядача, прямують один за одним у глибину сцени рухом «тинок». На останню чверть 8-го такту вони підходять до останньої пари дівчат (схема 208).

IX фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти хлопці проходять на авансцену між рядами дівчат, виконуючи «присядку з почерговим винесенням ноги навхрест другої вперед» Руки схрещені на грудях.
На 7—3-й такти виконується «присядка з винесенням правої ноги вперед».

На 4-му такті «присядка» закінчується «потрійним притупом». На 5—7-й такти  виконується   «присядка з винесенням лівої ноги вперед».
На 8-му такті «присядка» закінчується «потрійним притупом».
Одночасно дівчата на 1—4-й такти боковим «припаданням» рухаються до авансцени. Руки у них розведені в сторони на рівні талії (схема 209).

На 5—8-й такти дівчата двох рядів беруться за руки (схема 210) і рухом «тинок» утворюють два кола, стаючи спиною до центру (схема 211). В середині кожного кола залишаються четверо хлопців, які з'єднують свої праві руки в центрі кола, а лівими беруться за з'єднані руки дівчат, через одну. Утворюється фігура, що нагадує колеса із спицями (схема 211).

X фігура (16 тактів)
На 1—15-й такти хлопці і дівчата обох кіл, виконуючи «тинок», ідуть за рухом годинникової стрілки, зображаючи колеса, що обертаються. Вони рухаються легко, спокійно.
На 16-й такт кожний хлопець тим самим рухом підходить до двох дівчат, яких тримав за з'єднані руки, і стає між ними. Утворюються трійки. Обличчя хлопців лівого кола залишаються повернутими за рухом годинникової стрілки. Дівчата у кожній трійці повертаються обличчям одна до одної, а хлопці — обличчям до дівчат (схема 212).

Дівчата, які стоять праворуч від глядача, починають рух з правої ноги, а ті, що стоять ліворуч,— з лівої.
XI фігура (16 тактів)
Кожний хлопець бере за руки дівчат своєї трійки: дівчину, що стоїть праворуч від нього, бере правою рукою за ліву руку, а дівчину, що ліворуч,— лівою рукою за праву руку. Вільні руки дівчат відведені в сторони па рівні талії, корпус повернутий до хлопця. Виконавці в трійках дивляться одне на одного.
На 1—8-й такти хлопці рухаються вперед, виконуючи «повзунець» або «мітелочку», а дівчата відступають боком, виконуючи «доріжку». Ліве коло йде за рухом годинникової стрілки, праве — проти її руху.
На 9—16-й такти трійки лівого кола з глибини сцени прямують по діагоналі у правий передній кут, а трійки правого кола — в лівий передній кут. Під час зустрічі в глибині сцени першою проходить трійка з лівого боку, другою — з правого, потім знову трійка з лівого боку, потім з правого і т. д. (схема 213).

На останню чверть 16-го такту хлопці підводяться й стають разом з дівчатами по діагоналі, обличчям до центру (схема 214).
XII фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти дівчата кожної трійки, повернувшись обличчям одна до одної і схрестивши на грудях руки, виконують «вихиляс з потрійним притупом». При цьому дівчина, яка стоїть з правого боку хлопця, починає рух з правої ноги, а та, що з лівого боку,— з лівої.
Хлопці в цей час ідуть на середину сцени «великим тинком», починаючи його з правої ноги.

На З—4-й такти хлопці виконують «присядку», вдаряючи рукою об підлогу. Закінчують присядку «потрійним притупом» і повертаються ліворуч. Дівчата виконують «вихиляс» з іншої ноги.
На 5—8-й такти дівчата кружляють на місці «доріжкою»: ті, що стоять праворуч від хлопця, кружляють в праву сторону, тримаючи правою рукою намисто, ті, що стоять зліва,— в ліву сторону, тримаючи намисто лівою рукою. Вільні руки опущені вниз і злегка відведені в сторони.
Хлопці повертаються на свої місця і знову виконують перед дівчатами своєї трійки, обличчям до них, «присядку», вдаряючи рукою об підлогу.
На 9—16-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів. На останню чверть останнього такту кожний хлопець бере дівчину своєї трійки за талію; дівчина кладе одну руку йому на плече, другу — собі на талію.
XIII фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти трійки, зберігаючи діагональні ряди, кружляють на місці проти руху годинникової стрілки. Дівчата, які стоять праворуч від хлопців, кладуть їм на праве плече ліву руку і просуваються вперед рухом «тинок». Дівчата, які стоять ліворуч, поклавши праву руку на ліве плече хлопця, виконують «вірьовочку», трохи відступаючи назад.
Хлопці роблять поворот на місці і, виконуючи «вірьовочку», разом з дівчатами теж відступають назад.

XIV фігура (16 тактів)
На 1—76-й такти всі трійки одна за одною просуваються «простим танцювальним кроком» по колу проти руху годинникової стрілки (схема 215).
Обійшовши повне коло, дівчата беруться за руки, утворюючи «підкову», а хлопці знаходяться в середині «підкови», як на початку танцю. «Віз» швидко залишає сцену, зникаючи за останньою лівою кулісою (схема 216).

Танець може закінчуватись і інакше. Наприклад, виконавці йдуть зі сцени трійками.