Сюжетний танець: «Веселий вівчар» (Хореографічна картинка)

«ВЕСЕЛИЙ ВІВЧАР»
(Хореографічна картинка)

До початку танцю дівчина і юнак стоять за останньою лівою кулісою. В лівій руці дівчини — глечик, у правій руці юнака — батіг. Виконуються 4 такти музичного вступу.
I фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти виконавиця «простими танцювальними кроками», починаючи рух з правої ноги, вибігає з-за останньої лівої куліси до центру сцени (один рух — на одну восьму такту), як зазначено на схемі 139.

На З—4-й такти, дійшовши до центру сцени, дівчина бачить «річку». Тими ж самими кроками вона продовжує рухатися праворуч до берега «річки» (див. схему 140). На останню восьму 4-го такту дівчина зупиняється біля пенька (приблизно біля першої правої куліси).
На 5—6-й такти вона дивиться на «річку», потім нахиляється, щоб набрати в глечик води.
На 7—8-й такти виконавиця сідає на пеньок і п'є воду.
На 9—12-й такти дівчина, сидячи на пеньку, витирає фартушком мокрі руки. В цей час з-за лівих куліс долинає пісня «Гей, на високій полонині», яку співає «вівчар». Дівчина повертається праворуч і слухає пісню. Наприкінці 10-го такту вона підводиться з пенька і «простими танцювальними кроками» прямує до центру сцени, де зупиняється. Пісня уривається. Дівчина повертається обличчям до глядача, збираючись знову піти до «річки».
На 13—14-й такти з-за останньої лівої куліси з'являється хлопець. Помітивши дівчину, він підкрадається, починаючи рух з правої ноги, до куща (приблизно до першої лівої куліси) й ховається за ним.
На 15—16-й такти хлопець із-за куща стежить за рухами дівчини. Йому хочеться привернути її увагу. Дівчина, почувши шарудіння, повертає голову праворуч і бачить, що за кущами хтось сховався. Вона догадується, що це веселий «вівчар», який тільки-но співав пісню.
II фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти хлопець хльоскає батогом по кущах. Дівчина, наближаючись до нього, здригається від несподіванки й виливає воду на кущ. Вода попадає на «вівчара».
На 3—4-й такти хлопець, сміючись, вибігає з-за куща назустріч дівчині. Дівчина повертається до нього спиною і хоче втекти.

На 5—6-й такти хлопець забігає вперед, як зазначено пунктиром на схемі 141, і, розвівши руки, перетинає шлях, не пускаючи дівчини. Наприкінці 6-го такту він просить глечик, щоб напитися води.
На 7—8-й такти дівчина подає хлопцеві глечика, а сама відвертається.
На 9—10-й такти хлопець підходить до «річки», як зазначено пунктиром на схемі 142, набирає воду і п'є. Дівчина, залишаючись на місці, уважно стежить за його рухами.
На 11—12-й такти хлопець підходить до дівчини, повертає глечик і кивком дякує їй.
На 13—16-й такти дівчина помічає в хлопця за поясом сопілку й просить його заграти. Хлопець починає грати коломийки й пританцьовує, запрошуючи до танцю і дівчину.
III фігура (16 тактів) Музика повторюється спочатку.
На 1—2-й такти хлопець ховає сопілку за пояс, дівчина ставить глечик у сторону й погоджується танцювати.
На 3—4-й такти дівчина кладе руки на плечі хлопцеві. Він обома руками тримає її за талію. Так вони виконують рух «галоп», кружляючи на місці проти руху годинникової стрілки (схема 143).

На 5—8-й такти, не відпускаючи рук, виконавці «галопом» обходять коло, як зазначено пунктиром на схемі 144, і наприкінці 8-го такту зупиняються в центрі сцени обличчям до глядача. Хлопець відпускає дівчину й кладе руки собі на стегна. У дівчини руки вільно опущені вздовж корпусу.
На 9—12-й такти хлопець і дівчина обличчям до глядача виконують «тропітку», пересуваючись до центру авансцени (схема 145).

На 13—16-й такти вони розходяться праворуч і ліворуч від центру авансцени, виконуючи рух «стрибунець». Дівчина пересувається по колу за рухом годинникової стрілки, починаючи з правої ноги. Хлопець, починаючи з лівої ноги, пересувається проти руху годинникової стрілки. Руки у хлопця на стегнах, дівчина тримає руками верхні краї сердака (схема 146).
Обійшовши повне коло, виконавці зустрічаються в центрі сцени, як зазначено пунктиром на схемі 147.
IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопець, повернувшись обличчям до глядача, виконує «присядку» — «м'ячик» з розведеними в сторони руками («присядка» виконується на кожну 1/4 такту).

Одночасно дівчина оббігає навколо хлопця «стрибунцем» і наприкінці 4-го такту повертається на своє попереднє місце (схема 148).
На 5—8-й такти дівчина, повернувшись обличчям до хлопця, виконує «стукалочку», починаючи рух з правої ноги. Хлопець продовжує виконувати «присядку». Наприкінці 8-го такту, підводячись із «присядки», він повертається обличчям до дівчини й теж виконує «стукалочку», починаючи з лівої ноги.
На 9—10-й такти хлопець і дівчина, стоячи обличчям одне до одного, виконують «стукалочку». Права рука хлопця, зігнута в лікті, знаходиться за спиною. У дівчини руки вільно опущені вздовж корпусу.
На 11—16-й такти дівчина розводить руки в сторони трохи нижче рівня плечей і дрібними кроками обертається на місці.
Хлопець пересувається по колу проти руху годинникової стрілки «плетінкою», як зазначено пунктиром на схемі 149. Наприкінці останнього такту, обійшовши повне коло, він повертається на попереднє місце, зупиняючись обличчям до глядача. Під час виконання «плетінки» руки хлопця знаходяться на стегнах.

V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти, взявшись за руки, як зазначено на схемі 150, хлопець і дівчина виконують рух «переступчик». Дівчина починає рух з правої ноги, хлопець — з лівої.
Наприкінці 8-го такту виконавці роз'єднують руки й повертаються обличчям одне до одного.
На 9—12-й такти хлопець кладе руки на талію дівчині, а дівчина з'єднані руки — хлопцеві на шию. Так вони роблять «галопом» повні оберти проти руху годинникової стрілки («галоп» можна замінити швидкими пере-ступами або підскоками). Наприкінці 12-го такту виконавці зупиняються і роз'єднують руки.
На 13—16-й такти хлопець кладе праву руку на талію дівчині, ліву — собі на стегно. Дівчина ліву руку кладе собі на стегно, а правою тримає краї сердака. Виконавці повертають голови одне до одного. В такому положенні вони «стрибунцем» пересуваються по колу проти руху годинникової стрілки.
На 14-й такт дівчина нахиляється й забирає свій глечик. Потім виконавці, продовжуючи рухатися по колу, зникають за останньою лівою кулісою.