Сюжетний танець: «Бурима»

«БУРИМА»

Масовий парний танець. Усі виконавці шикуються в коло. Партнери у парі стають обличчям одне до одного (дівчина спиною, а хлопець обличчям за рухом годинникової стрілки). Кожна пара з'єднує між собою руки.

I фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти танцюристи «перемінним кроком», який починають з правої ноги, ідуть, не порушуючи кола, за рухом годинникової стрілки.
На 8-й такт, роз'єднавши руки, виконують «потрійний притуп» на місці.
На 9—11-й такти кожен окремо «перемінним кроком» кружляє на місці за рухом годинникової стрілки.
На 12-й такт, з'єднавши руки, всі знову виконують «потрійний притуп».
На 13—15-й такти перші пари відступають назад проти руху годинникової стрілки, а другі пари — за рухом так, як зазначено на схемі 195.
На 16-й такт, виконуючи «потрійний притуп», усі роз'єднують руки, стають у вихідне положення (див. схему 196), і кладуть руки на талію.
II фігура (12 тактів)
На 1—4-й такти всі танцюристи одночасно, починаючи з правої ноги, виконують «тинок».

Не роз'єднуючи рук, пари з чотирикутників знову вишиковуються в коло, повторюючи рухи 13—15-го тактів І фігури, але переміщаються в протилежну сторону.
На 5—8-й такти кожен окремо кружляє на місці за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту пари з'єднують руки.
На 9—10-й такти всі танцюристи одночасно, починаючи крок з правої ноги, роблять три «простих танцювальних кроки» за рухом годинникової стрілки.
На 11—12-й такти пари повертаються у вихідне положення фігури. Потім танець починається спочатку.