Сюжетний танець: «Буковинський парубоцький танець»

«БУКОВИНСЬКИЙ ПАРУБОЦЬКИЙ ТАНЕЦЬ»

У танці беруть участь семеро хлопців, з яких заздалегідь вибирають ватажка. Троє з хлопців стають за лівими кулісами, троє за правими кулісами.
За третьою правою кулісою знаходиться ватажок (схема 122). На 8 тактів виконується музичний вступ. На останні 2 такти на сцені з'являється ватажок.

І фігура (8 тактів)
На «раз-і» 1-го такту ватажок, рухаючись у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 122, робить два підскоки на правій нозі, трохи праворуч, ліва нога, зігнута в коліні, знаходиться позаду правої;
на «два-і» цього ж такту він виконує все те, що робив на «раз-і», тільки починає рух ліворуч з лівої ноги.
На «раз» 2-го такту ватажок робить невеличкий крок правою ногою вперед;
на «і» б'є двічі лівою ногою об підлогу. На другу шістнадцяту, переносячи вагу корпусу на ліву ногу, він виносить праву ногу, зігнуту в коліні, перед собою, відводячи коліно праворуч;

на «два» стає на всю ступню правої ноги, трохи зігнутої в коліні. Одночасно ліву ногу виносить виворітно ліворуч, коліно витягнуте;
на «і», випрямляючи праву ногу в коліні, він різко згинає в коліні перед собою ліву ногу, залишаючи її у виворітному положенні. Протягом усього руху корпус прямий, руки розведені в сторони, кисті рук стиснуті в кулаки.
На наступні 2 такти ватажок робить усе з лівої ноги. На 8 тактів ватажок виконує цей рух чотири рази, роблячи на останній такт «потрійний притуп».
II фігура (8 тактів)
Ватажок рухається по авансцені зліва направо (схема 123). Корпус у нього прямий, повернутий правим плечем до глядача, руки широко розведені в сторони. Голова повернута до глядача.

На «раз» 1-го такту в такому положенні він робить крок уперед лівою ногою;
на «і» виставляє вперед праву ногу на каблук;
на «два» ставить праву ногу на півпальці поряд з лівою ногою;
на «і» робить крок уперед лівою ногою.
На «раз» 2-го такту знову виставляє праву ногу перед собою на каблук; на «і» ставить праву ногу на всю ступню, відриваючи ліву ногу від підлоги;
на «два», різко відштовхнувшись від підлоги лівою ногою, підстрибує вверх. Права нога під час стрибка описує півколо ззаду наперед;
на «і» хлопець, підстрибнувши, стає на праву ногу, ліва нога зігнута в коліні, а стопа її біля кісточки правої ноги.
На 8 тактів рух повторюється чотири рази. На останню чверть 8-го такту замість стрибка ватажок робить по черзі два удари лівою і правою ногами, нахиляючи корпус уперед.

III фігура (4 такти)
Ватажок рухається до центру сцени обличчям до глядача (схема 124), виконуючи «простий танцювальний біг».
На «раз» 1-го такту, поклавши руки за спину, він виконує біг назад лівою ногою;
на «і» — біг назад правою ногою;
на «два» — біг назад лівою ногою;
на «і» він ударяє об підлогу всією ступнею правої ноги, не згинаючи її в коліні. Корпус нахиляє вперед.

На «раз» 2-го такту ватажок вирівнює корпус і, стрибаючи до центру сцени, робить два підскоки на правій нозі. Ліву ногу, виворітно зігнуту в коліні, він тримає позаду правої ноги ступнею біля кісточки правої ноги;
на «два-і» він двічі підстрибує на лівій нозі, просуваючись до центру сцени. Праву ногу, виворітно зігнуту в коліні, він тримає ступнею біля кісточки правої ноги, поперед неї.
На наступні 2 такти рух повторюється з іншої ноги.
IV фігура (4 такти)
Знаходячись у центрі сцени, ватажок на затакт «і» плеще в долоні. На «раз» 1-го такту він ударяє об підлогу лівою ногою, розводячи руки в сторони;
на «і» робить крок правою ногою вперед, залишаючи вагу корпусу на лівій нозі;
на «два» робить крок назад правою ногою, переносячи на неї вагу корпусу;
на «і» приставляє ліву ногу до правої за шостою позицією.
На «раз» 2-го такту ватажок двічі переступає правою і лівою ногами, трохи присідаючи і направляючи коліна праворуч, а корпус залишає повернутим до глядача;
на «і» повторює рух, який він робив на «раз»;
на «два», повернувши коліно до глядача, човгає підошвою правої ноги біля лівої і ставить праву ногу на підлогу. Потім відриває ліву ногу від підлоги;
на «і» ударяє об підлогу лівою ногою.
На наступні 2 такти цей рух повторюється ще раз.
V фігура (8 тактів)
Ватажок, дивлячись то на ліву, то на праву кулісу, на 2 такти співає:
— Гайда, хлопці, всі до мене.
На З—4-й такти він виставляє вперед на каблук ліву ногу і, показуючи на чобіт обома руками, співає:
Файні чоботи у мене.
На 5—8-й такти, змахуючи то правою, то лівою рукою, він запрошує до себе товаришів, які на 8-й такт виходять на сцену, кожний із-за своєї куліси (як зазначено на схемі 125) боком до глядача. Хлопці, що вийшли з-за лівих куліс, повернуті правим плечем до глядача, в піднятій лівій руці тримають шапки, а праві руки розводять у сторони.

Інші хлопці, навпаки, правими тримають шапки, а ліві розводять у сторони.
VI фігура (8 тактів)
Ватажок, задоволений появою друзів, повертається на місці, пританцьовує. Одна рука у нього відведена в сторону, друга піднята вгору. Хлопці рухаються двома рядами до ватажка (схема 126). На «раз» 1-го такту вони ударяють об підлогу лівою ногою; на «і» виносять перед собою на каблук праву ногу; на «два» ступають на праву ногу, відриваючи ліву ногу від підлоги; на «і» ступають на підлогу лівою ногою.

На «раз» 2-го такту вони знов виносять перед собою праву ногу на каблук;
на «і» на першу шістнадцяту легко підстрибують на лівій нозі, на другу шістнадцяту ударяють об підлогу каблуком правої ноги поряд з лівою; на «два» знову легенький підскік на лівій нозі;
на «і» двічі ударяють об підлогу правою ногою, переносячи на неї вагу корпусу.
Одночасно з другим ударом ліва нога, зігнута в коліні, відривається від підлоги. Цей рух виконують хлопці, які вийшли з-за лівих куліс.
Троє хлопців, які знаходяться праворуч від глядача, виконують цей рух з іншої ноги.
На 8 тактів вони повторюють цей рух чотири рази.
VII фігура (2 такти)
Ватажок у центрі і всі хлопці, які рядами наблизились до нього, не міняючи положення, нахиляють корпус уперед, одягаючи шапки на голову. У ватажка руки розведені в сторони.
На «раз» 1-го такту лівий ряд хлопців лівою ногою, а правий ряд хлопців правою ударяють об підлогу;
на «два» — удар об підлогу другою ногою, перша нога трохи піднімається вгору.
На «раз» 2-го такту — пауза;
на «два-і» — два удари об підлогу піднятою ногою. Під час ударів хлопці вигукують: «Гей, о, йо, хо, хо!»
VIII фігура (6 тактів)
Ватажок у центрі і всі хлопці, випрямивши корпус і повернувши обличчя до глядача, кладуть руки за спину і відходять у глибину сцени, де шикуються в одну лінію (якщо сцена мала, можна утворити півколо).

Всі вони з правої ноги виконують на 6 тактів тричі рух III фігури, закінчуючи його «потрійним притупом» (схема 127).
IX фігура (8 тактів)
На 8 тактів усі виконавці, не порушуючи ряду:
на «раз» кладуть один одному руки на плечі і роблять крок правою ногою праворуч. Крайні в ряду хлопці відводять вільні руки в сторони;
на «і», переносячи на праву ногу вагу корпусу, трохи присідають на неї, повертаючи корпус і голову ліворуч. П'ятка лівої ноги відривається від підлоги;
на «два-і» все повторюється, починаючи з другої ноги, в іншу сторону. На перших 4 такти ватажок співає:
І ти гуцул, і я гуцул, Оба носим кептар куций,
На 5—8-й такти хлопці йому відповідають:
Ми у горах родилися, В Черемошах хрестилися.
X фігура (8 тактів)
На «раз» 1-го такту, не міняючи положення, виконавці підстрибують на правих ногах, одночасно виворітно виносять ліву ногу, зігнуту в коліні, перед собою;
на «два» рух повторюється з другої ноги.
На «раз-і-два» 2-го такту виконується рух з винесенням лівої, правої і знову лівої ноги, тільки вдвічі швидше; на «і» — пауза.
Так вони роблять протягом 7 тактів.
На останній 8-й такт хлопці, нагинаючи корпус, виконують «потрійний притуп».
XI фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти виконавці йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, знімаючи руку з плечей і беручи один одного за кисті.
На «раз 1-го такту, залишаючи корпус нахиленим уперед, всі роблять підскік на лівій нозі і одночасно праву ногу переносять позаду лівої на пів-пальці. Коліна обох ніг трохи зігнуті і розведені в сторони;
на «два», відштовхнувшись обома ногами, роблять стрибок у другу не-виворітну позицію. Корпус трохи вирівнюється.
На «раз» 2-го такту, випрямляючи корпус, різко переводять ноги в шосту позицію. Коліна випрямляють;

на «два» виконавці, підстрибуючи на лівій нозі, виносять уперед праву ногу, зігнуту в коліні.
На «раз» 3-го такту опускають на підлогу праву ногу, трохи згинаючи її в коліні і переносячи на неї вагу корпусу;
на «і» виносять уперед ліву ногу на каблук. Корпус трохи відхиляють назад;
на «два» приставляють ліву ногу до правої, переносячи на неї вагу корпусу і починаючи нахиляти його вперед;
на «і», нахиляючи корпус вперед, ставлять праву ногу на півпальці позаду себе.
На «раз» 4-го такту, не випрямляючи корпусу, всі виконавці роблять крок правою ногою праворуч. Коліна зігнуті;
на «і» роблять крок лівою ногою праворуч позаду правої; ноги знаходяться у виворітному положенні;
на «два», починаючи вирівнювати корпус, знову роблять крок правою ногою праворуч;
на «і», вирівнявши корпус і зробивши легкий підскік на правій нозі, виносять уперед ліву ногу, зігнуту в коліні.
За 16 тактів виконавці чотири рази виконують цей рух, ідучи по колу проти руху годинникової стрілки (схема 128). Перший і останній хлопці кола не замикають. У них вільні руки, розведені в сторони.

XII фігура (8 тактів)
Продовжуючи йти по колу проти руху годинникової стрілки, всі виконавці
на «раз» 1-го такту нахиляють корпус і роблять випад на праву ногу праворуч;
на «і» ставлять ліву ногу позаду правої;
на «два», роблячи крок правою ногою праворуч, ще більше нахиляють корпус і згинають коліна, готуючись до великого стрибка;
на «і» рвучко відштовхуються від підлоги лівою ногою попереду правої.
На «раз-і» 2-го такту виконавці підгинають у повітрі виворітно під себе ноги, нахиляючи корпус уперед;
на «дза» зігнутими в колінах ногами стають на підлогу;
на «і», вирівнюючи корпус і розгинаючи коліно лівої ноги, легко ковзають нею праворуч, одночасно згинаючи з коліні праву і виносячи її вперед.
На 8 тактів цей рух виконується чотири рази. На останній 8-й такт усі хлопці, підстрибнувши, стають на  праву  ногу,  залишаючи  ліву, зігнуту в коліні, позаду правої виворітно. Одночасно хлопці кладуть руки один одному на плечі. Йдучи по колу проти руху годинникової стрілки, вони стають у ряд (схема 129).

XIII фігура (8 тактів)
Знаходячись у ряді (або в півколі), всі виконавці
на «раз» 1-го такту роблять «голубець» праворуч, голова повертається в праву сторону;
на «два», тримаючи корпус на лівій нозі, зігнутій трохи в коліні, вони виставляють праву ногу праворуч на каблук;
на «і», дивлячись на глядача, всі роблять глибоку «присядку» («гайдук») — коліна і ступні разом.
На «раз» 2-го такту, залишаючи коліна стуленими, хлопці, трохи піднімаючись, стрибають на півпальці обох ніг в другу невиворітну позицію;
на «і-два» — пауза;
на «і» виконавці зіскакують на ліву ногу, трохи зігнуту в коліні, і заносять праву ногу позаду лівої. Обидві ноги у виворітному положенні.
На наступні 2 такти весь рух виконується з другої ноги в іншу сторону.
На 8 тактів рух виконується чотири рази. На останню чверть такту всі зіскакують на ліву ногу, виносячи праву ногу виворітно перед лівою.
XIV фігура (8 тактів)
Знімаючи руку з плечей, хлопці піднімають праву руку над головою, а ліву згинають перед собою (кисті рук стискаються в кулаки).
На «раз» 1-го такту (перша шістнадцята) вони роблять невеликий крок правою ногою в сторону глядача, повертаючи до нього корпус правим плечем; на другу шістнадцяту приставляють ліву ногу до правої;
на «і» (перша шістнадцята) — знову невеликий крок правою ногою праворуч, ще більше повертаючи корпус у праву сторону; на другу шістнадцяту — ліву ногу виворітно виводять попереду правої ноги з зігнутим коліном;
на «два-і» починають рух в іншу сторону з другої ноги. Положення рук залишається незмінним протягом усіх 8 тактів, а корпус повертається то праворуч, то ліворуч.
XV фігура (8 тактів)
На «раз» 1-го такту (перша одна шістнадцята) всі виконавці, рухаючись у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 130, підскакують на лівій нозі, на другу одну шістнадцяту виносять праву ногу вперед на каблук;

на «і» зіскакують на праву ногу, одночасно ліву ногу відривають від підлоги;
на «два» — невеликий крок уперед лівою ногою.
Потім усе починають спочатку, повторюючи рух на протязі всіх 8 тактів. Руки у всіх розведені в сторони.
XVI фігура (8 тактів)
Знаходячись у півколі, всі (крім ватажка) виконують рух IV фігури, замикаючи коло.
На перші 4 такти ватажок, знаходячись у центрі півкола, співає:
Танцюй, танцюй, веселися Та на мене не сердися.
На інші 4 такти ватажок виконує той же рух, що й всі танцюристи, стаючи в коло.
XVII фігура (8 тактів)
На «раз» 1-го такту всі виконавці, йдучи по колу проти руху годинникової стрілки, кладуть один одному руки на плечі і, стрибаючи на лівій нозі, згинають її в коліні. Одночасно праву ногу згинають у коліні і виворітно стопою притискують під ліве коліно;
на «і» виконавці підстрибують на лівій нозі і одночасно коліно правої ноги переводять у невиворітне положення;
на «два» різко опускають перед собою праву ногу на каблук;
на «і» всі зіскакують на праву ногу і одночасно ліву ногу стопою підводять різко до правого коліна спереду, відводячи коліно лівої ноги ліворуч. Корпус трохи нахиляють уперед.
Так роблять протягом всіх 8 тактів. На останню чверть 8-го такту всі виконавці знімають руки з плечей і, відвівши їх в. сторони та повернувшись праворуч, стають один за одним (схема 131).

XVIII фігура (8 тактів)
Всі хлопці ланцюгом ідуть по колу проти руху годинникової стрілки за ватажком (схема 132) і шикуються по діагоналі.
На «раз-і» 1-го такту виконують два підскоки вперед на лівій нозі, руки розведені в сторони і стиснуті в кулаки. Одночасно правою ногою описують півколо в повітрі ззаду наперед;
на «два-і» всі виконують два підскоки на правій нозі, тримаючи ліву ногу з зігнутим коліном виворітно позаду правої.
Так вони роблять протягом 8 тактів.

XIX фігура (8 тактів)
Ватажок пританцьовує, рухаючись вздовж хлопців, що стоять по діагоналі, співає: Танцюй, танцюй, веселися,
На поганій не женися.
На затакт «і» 1-го такту всі хлопці плещуть у долоні, відриваючи від підлоги ліву ногу;
на «раз» ступають на підлогу лівою ногою, переносячи на неї вагу корпусу;
на «і» знов плещуть у долоні перед собою, роблять легкий підскік на лівій нозі, згинаючи її трохи в коліні, а праву ногу піднімають назад так, щоб коліна були разом.
Це вони роблять протягом 7 тактів.
На останній 8-й такт усі виконавці роблять «потрійний притуп» і повертаються через праве плече на 180°, тобто спиною до глядача (схема 133).

XX фігура (8 тактів)
Ватажок, ведучи всіх за собою, вишиковує їх у ряд у глибині сцени (схема 134). Руки у всіх розведені в сторони.
На «раз» 1-го такту виконавці роблять крок правою ногою праворуч; на «і» — крок лівою ногою праворуч позаду правої ноги; на «два» — знову крок правою ногою праворуч;

на «і» ударяють лівою ногою об підлогу поряд з правою і зразу відривають її від підлоги.
На «раз» 2-го такту підскакують на правій нозі;
на «і» двічі вдаряють об підлогу лівою ногою, переносячи на неї вагу корпусу. За другим ударом одночасно праву ногу відривають від підлоги; на «два» виконують «голубець» праворуч;
на «і» підстрибують на лівій нозі, згинаючи її трохи в коліні. Одночасно праву ногу, згинаючи в коліні виворітно, виносять перед собою. Корпус нахиляється трохи вперед.
Рух виконується на 8 тактів чотири рази. На останню чверть 8-го такту всі повертаються правим плечем до глядача.
XXI фігура (4 такти)
На «раз» 1-го такту всі виконавці, рухаючись цілим рядом на глядача, ступають вперед правою ногою, поклавши руки за спину. Корпус рівний;
на «і» підстрибують, просуваючись уперед на правій нозі. Одночасно ліву ногу відривають від підлоги, залишаючи її позаду правої;

на «два» ставлять ліву ногу на підлогу позаду правої;
на «і», трохи акцентуючи, роблять крок правою ногою вперед.
На «раз» 2-го такту знову підстрибують на правій нозі, просуваючись вперед і відриваючи ліву ногу від підлоги;
на «і» ставлять ліву ногу на підлогу позаду правої;
на «два», акцентуючи, роблять крок вперед правою ногою;
на «і» легко повертаються на півпальцях правої ноги лівим плечем до глядача і рух починають з другої ноги.
Двічі виконавши цей рух на 4 такти, всі виконавці на останню восьму 4-го такту б'ють об підлогу ступнею правої ноги; нахиляючи вперед корпус і повертаючись до глядача, вони з'єднують руки (схема 135).
XXII фігура (4 такти)
Весь ряд хлопців рухається у глибину сцени (схема 136).
На «раз-і-два-і» 1-го такту виконавці, вирівнюючи корпус, чотирма кроками відбігають назад, починаючи з правої ноги.

На «раз» 2-го такту, нахиляючи корпус уперед, стрибають на праву ногу, а ліву ногу і руки відводять назад;
на «і» ударяють півпальцями лівої ноги об підлогу позаду себе;
на «два» виконують легкий підскік назад на правій нозі;
на «і» ставлять ліву ногу біля правої і переносять на неї вагу корпусу; корпус випрямляють, руки піднімають вгору;
на «раз-і-два-і» 3-го такту виконують чотири маленьких біги назад, починаючи з правої ноги. Руки підняті вгору;
на «раз-і-два-і» 4-го такту, поступово нахиляючи корпус і опускаючи руки, виконують чотири біги вперед на авансцену.
XXIII фігура (8 тактів)
Ватажок веде всіх по півколу проти руху годинникової стрілки (схема 137).

На «раз» 1-го такту, роз'єднуючи руки і відносячи їх у сторони, хлопці повертаються ліворуч і, випрямляючи корпус, роблять крок вперед правою ногою;
на «і» — крок вперед лівою ногою;
на «два» — крок вперед правою ногою;
на «і» — «голубець» лівою ногою;
на «раз-і» 2-го такту — два підскоки на лівій нозі, права нога, зігнута в коліні, виворітно відривається від підлоги і залишається позаду лівої ноги;

на «два-і» — два підскоки на правій нозі, ліву ногу відривають від підлоги і залишають позаду правої.
Ті самі рухи виконують на З—8-й такти.
XXIV фігура (8 тактів)
Ватажок веде весь ряд хлопців з переднього лівого кута авансцени по авансцені (схема 138).
На «раз» 1-го такту вони роблять крок лівою ногою вперед. Руки залишаються відведеними в сторони;
на «і» ставлять праву ногу на каблук перед собою;
на «два» праву ногу приставляють до лівої;
на «і» знову роблять крок лівою ногою вперед.
На «раз» 2-го такту знову ставлять на каблук вперед праву ногу;
на «і» приставляють праву ногу до лівої;
на «два» виставляють вперед на каблук ліву ногу;
на «і» виконують легкий стрибок на правій нозі, ліву ногу з зігнутим коліном виворітно різко піднімають перед правою. Так вони роблять підряд чотири рази.
XXV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти ватажок перебігає за хлопцями з правого кута авансцени на лівий, співаючи:
І ти гуцул, і я гуцул, Оба носим сердак куций.
Хлопці залишають сцену, йдучи за першу праву кулісу, знімаючи лівими руками шапки.
На 5—16-й такти ватажок, повертаючись на місці, не бачить, що хлопці виходять. Раптом, помітивши останнього з ряду хлопця, який залишився і подає йому знаки, дивуючись, хитає головою, розводить руками тощо. Вони вибігають один за одним за ту ж кулісу, куди пішли хлопці.