Розташування танцюристів і положення рук у парних танцях

24- е положення. Виконавці стоять поряд, обличчям за напрямком руху, дівчина праворуч, парубок ліворуч, і тримаються за руки, схрещені перед собою; правою рукою за праву, лівою за ліву. Ліва рука дівчини знаходиться над правою рукою парубка, кисті — на рівні талії.
Виконавці можуть трохи нахилити корпус вперед; трохи відхилити його в різні сторони і, повернувши голови, дивитись одне на одного (рис. 44).
25- е положення. Виконавці стоять поряд, парубок ліворуч, дівчина праворуч. Правою рукою парубок тримає дівчину збоку за талію. Ліва рука дівчини лежить на правому плечі парубка. Вільні руки виконавців, відведені в сторони або стиснуті в кулаки, лежать на талії (рис. 45).
26- е положення. Виконавці стоять поряд, обличчям за напрямком руху, дівчина праворуч, парубок ліворуч. Корпус кожного виконавця трохи повернутий лівим плечем вперед за напрямком руху, у парубка більше, у дівчини менше. Лівою рукою парубок тримає ліву руку дівчини, обидві руки

підняті вперед за напрямком руху на рівні грудей. Праві руки виконавців або лежать стиснуті в кулаки у кожного на талії, або відведені в сторони і трохи підняті вверх.
Корпус парубка трохи нахилений в лівий бік, голова повернута обличчям до дівчини. Корпус дівчини вільний, голова трохи піднята і повернута обличчям за напрямком руху (рис. 46).
27- е положення. Виконавці стоять поряд і тримають ліві руки, як у положенні 26. Правою рукою парубок обіймає дівчину за талію. Права рука дівчини або в другій позиції, або лежить збоку на талії під правою рукою парубка (рис. 47).
28- е положення. Виконавці стоять поряд, як у положенні 26. Правою рукою парубок тримає праву руку дівчини, обидві руки підняті вверх і трохи праворуч, зімкнуті кисті знаходяться над правим плечем дівчини. Лівою рукою парубок тримає ліву руку дівчини, обидві руки відведені ліворуч майже на рівні талії. Виконавці дивляться одне на одного (рис. 48).
29- е положення. Виконавці стоять одне перед одним, піднявши руки невисоко вперед, і тримаються за руки, лікті вільні. Трохи відхилившись назад, вони дивляться одне на одного (рис. 49).
30- е положення. Виконавці стоять одне перед одним, тримаючись схрещеними руками: правою за праву, лівою за ліву. Корпус трохи відхилений назад. Виконавці дивляться одне на одного (рис. 50).
31- е положення. Виконавці стоять навскоси, лівим плечем одне до одного, і тримаються витягнутими лівими руками. Праві руки або розведені в сторони, кисті трохи вище плеча, лікті вільні, або ж права рука дівчини піднімає за кінчик і відводить в сторону стрічку вінка.
Це положення зустрічається здебільшого в танці «Гопак», причому виконавці рухаються: дівчина обличчям, парубок спиною за напрямком руху (рис. 51).
32- е положення. Виконавці стоять навскоси, правим плечем одне до одного. Правою рукою парубок тримає дівчину за талію з лівого боку, права рука дівчини лежить на лівому плечі парубка.
Ліві руки обох виконавців або розведені в сторони, або ж, стиснуті в кулаки, лежать збоку на талії. Голови трохи підняті і повернуті обличчям одна до одної (рис. 52).
33- є положення. Виконавці стоять одне перед одним. Хлопець лівою рукою бере дівчину за праву руку. Ледве зігнувши руки в ліктях, вони відводять їх у сторони на рівні талії. Праву руку хлопець кладе дівчині на талію. Дівчина кладе ліву руку хлопцеві на праве плече так, щоб вона лежала

на правій руці хлопця. Корпус виконавці трохи відхиляють назад, дивлячись одне на одного (рис. 53).
34- е положення. Виконавці стоять поряд. Вони з'єднують руки так: ліва рука дівчини з правою хлопця. З'єднані руки виносять високо вгору, утворюючи «ворота». Вільні руки, кисті яких стиснуті в кулаки, виконавці кладуть на талію. Корпус відхиляють трохи вбік, погляд спрямовують одне на одного (рис. 54).
35- е положення. Повністю зберігається попереднє положення, але руки, які лежать стиснуті в кулаки на талії, відводяться в сторони на рівні талії, кисті закруглені.
36- е положення. Виконавці стоять поряд, дівчина справа, хлопець зліва. Дівчина кладе кисті рук хлопцеві на праве плече долонями вниз (кисті правої руки лежать зверху кистей лівої руки). На свої кисті рук дівчина кладе голову обличчям за напрямком руху, повернувшись правим плечем трохи праворуч. Хлопець, заклавши за спину обидві руки, кисті яких стиснуті в кулаки, повертає голову і спрямовує погляд на обличчя дівчини. Корпус направлений за напрямком руху (рис. 55).
37- е положення. Виконавці стоять навскоси, правим плечем одне до одного. Хлопець кладе праву руку дівчині на талію, а лівою підтримує лікоть правої руки дівчини. Дівчина, як і в попередньому положенні, кладе кисті рук на праве плече хлопця (ліва рука дівчини лежить зверху правої руки хлопця) і на свої кисті рук кладе голову. Погляд хлопця спрямований на обличчя дівчини (рис. 56).
38- е положення- Виконавці стоять одне перед одним. Дівчина кладе кисті обох рук хлопцеві на плечі, а хлопець — дівчині на талію. Голови або відхиляють трохи праворуч, або тримають рівно (рис. 57).
39- е положення. Виконавці стоять так само, як і в попередньому положенні, але руки кладуть одне одному на талію так, щоб руки хлопця були зверху рук дівчини (рис. 58).
40- е положення. Виконавці стоять одне перед одним. Дівчина кладе праву руку хлопцеві на ліве плече так, щоб кисть лежала трохи на спині. Лівою рукою дівчина тримає праву руку хлопця вище ліктя. Хлопець кладе праву руку дівчині на талію, а лівою тримає лікоть правої руки дівчини. Дівчина рухається спиною, а хлопець обличчям за напрямком руху. Рідше — навпаки — хлопець спиною, а дівчина обличчям (рис. 59).
41- е положення. Виконавці стоять поряд, дівчина справа, хлопець зліва. Дівчина кладе ліву руку, зігнуту в лікті, на праве плече хлопця так, щоб кисть руки лежала на плечі трохи спереду. Праву руку, зігнуту в лікті

з розгорнутою кистю, тримає між своїм обличчям і обличчям хлопця трохи вище свого плеча, долонею до обличчя хлопця. Хлопець кладе праву руку дівчині на талію (ліва рука дівчини лежить зверху правої руки хлопця). Лівою рукою хлопець бере борт кептара приблизно на рівні грудей. Дівчина трохи нахиляє голову праворуч і спрямовує лукавий погляд на хлопця. Хлопець спрямовує погляд на дівчину (рис. 60).
42- е положення. Виконавці стоять одне перед одним. Вони з'єднують руки і, відхиляючи корпус назад, стають на відстані витягнутих рук. Голови або відхиляють трохи праворуч, або тримають рівно.
43- є положення. Його в народі називають «стовпом». Один з виконавців стає на плечі другого на весь зріст. Нижній і верхній хлопці тримаються руками за палицю, погляд спрямовують прямо перед собою, корпус тримають рівно (рис. 61). У цьому положенні найзручніше виконувати рух вперед.