Присядки

Проста   присядка (чоловіча). Вихідне положення — перша позиція ніг.
На «раз» — з невеличкого підскоку рвучко опуститися вниз на півпальці обох ніг. Каблуки тримати разом, а носки й коліна розвести в сторони;
на «два» з невеликим підскоком трохи піднятися з глибокого присідання, залишивши всю вагу корпусу на лівій нозі, а праву, сильно зігнуту в коліні, виворітно підняти вперед, доводячи стопу до коліна лівої ноги. Коліно правої ноги повернути праворуч, підйом витягнути, але не напружувати. Корпус прямий, погляд направлений прямо перед собою (рис. 89).
Руки — див. положення 2 та ін.
Варіант простої присядки — гайдук (чоловічий). Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» з невеличкого стрибка зробити глибоке присідання на півпальці обох ніг (коліна і ступні разом);
на «два» з невеличкого підскоку ледь піднятися на півпальці лівої ноги. Одночасно праву ногу, злегка зігнуту в коліні, трохи підняти ліворуч навхрест попереду правої ноги, голову повернути ліворуч.
Далі рух повторюється з другої ноги. Корпус прямий, плечі трохи відведені назад.
Варіант  гайдука (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» з невеличкого стрибка опуститися в повне присідання на півпальці обох ніг (коліна і ступні разом);
на «два» з невеликим підскоком піднятися на півпальцях лівої ноги, одночасно праву ногу, злегка зігнувши в коліні, підняти ліворуч навхрест попереду лівої ноги, голову повернути ліворуч.
Присядка з почерговим винесенням ноги навхрест другої (чоловіча).
Виконується як «проста присядка» з почерговим витягуванням ноги навхрест перед другою. Хлопець, витягуючи праву ногу ліворуч, спрямовує погляд ліворуч, витягуючи ліву ногу праворуч, спрямовує погляд праворуч.
Бокова присядка з підніманням ноги в сторону (чоловіча).
На «раз» те, що й у «простій присядці»;
на «два» рвучко і невисоко піднятися з глибокого присідання і трохи підстрибнути на низькі півпальці лівої ноги, коліно зігнути. Праву ногу підняти невисоко праворуч, коліно і підйом вільні. Корпус прямий або трохи відхилений в лівий бік. Погляд спрямований на носок відведеної в сторону ноги. Ліва рука відводиться ліворуч на рівні лівого плеча, права рука лежить на талії.
З початком наступного такту рух починається з другої ноги. Напрямок корпусу і рук відповідно змінюється; цей рух можна виконувати лише з однієї ноги (рис. 90).

Присядка з стрибком (чоловіча). Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» першого такту невеликий стрибок на місці, потім трохи присісти на ступнях обох ніг (ноги за шостою позицією, коліна разом), приготувавшись до високого стрибка;
на «два» підскочити якомога вище вгору, підібгавши ноги (коліна і ступні разом).
На «раз» другого такту опуститися із стрибка в глибоке присідання на півпальці обох ніг за шостою позицією;
на «два» з невеличкого підскоку піднятися на півпальці лівої ноги. Одночасно праву ногу, ледь зігнуту в коліні, підняти високо вперед.
Руки — див. положення 22 та ін.
Присядка   з   просуванням   у   сторону (чоловіча). Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» першого такту з невеличкого підскоку з просуванням праворуч опуститися в глибоке присідання на півпальці обох ніг (коліна і ступні разом);
на «два» з невеличкого підскоку трохи піднятися на півпальцях правої ноги. Одночасно ліву ногу, ледь зігнуту в коліні, трохи підняти вперед.
На «раз» другого такту стрибок на ліву ногу праворуч. Праву ногу різко підняти від коліна назад, голову повернути праворуч;
на «два» стрибок на праву ногу праворуч, ліву ногу, ледь зігнуту в коліні, трохи підняти вперед, голову повернути до центру кола.
Далі рух робиться з тієї ж ноги і в той же бік.
Цю «присядку» можна виконувати і в інший бік.
Присядка з ударом рукою об підлогу з потрійним притупом (чоловіча).
Вихідне положення — третя позиція ніг.
На затакт «і», зробивши підскік на лівій нозі, одночасно праву ногу із зігнутим і відведеним вбік коліном підвести до кісточки лівої, позаду неї. Руки опущені.
На «раз» першого такту з підскоку опуститися в присідання на ліву ногу. Праву ногу, випрямивши в коліні, відвести назад. Корпус нахилити вперед. Права рука описує коло знизу назад і вгору, немовби замахуючись батогом;
на «два» випрямити корпус, праву ногу підтягти і поставити впритул позаду лівої ноги.
на «раз-і-два» другого такту притупнути (рис. 91).

Проста   присядка   і   свердлок (чоловічі). Вихідне положення — друга позиція ніг.
На перший такт виконати «просту присядку з винесенням правої ноги вперед».
На другий такт — «свердлок». Дубовий лист (чоловічий). Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» першого такту каблуком правої ноги ковзним ударом ударити об підлогу поряд з лівою і, зігнувши її в коліні, винести вперед;
на «два», легенько підскочивши на лівій нозі, всією ступнею правої притупнути поряд з лівою.
На «раз» другого такту, тримаючи всю вагу корпусу на трохи зігнутій лівій нозі, підошвою правої ковзнути по підлозі вперед;
на «два», розгинаючи в коліні ліву ногу, правою ковзнути по підлозі назад і поставити її на півпальці ззаду лівої ноги.
На «раз-два» третього такту — те, що й на «раз-два» другого такту.
На «раз» четвертого такту опуститися правим коліном на підлогу; ліва, зігнута в коліні, залишається на місці. Одночасно, нахиляючи корпус вперед, ударити долонею правої руки об підлогу перед собою;
на «два» швидко піднятися на обидві ноги, ступні ніг разом, корпус прямий. Праву руку підняти вгору, долонею від себе. Ліву руку відвести в сторону.
На «раз» п'ятого такту з легенького стрибка опуститися в глибоке присідання на обидві ноги. Корпус прямий;
на «два» легенький підскік на лівій нозі, розгинаючи її в коліні, випрямитися, а праву ногу із зігнутим і відведеним праворуч коліном підняти перед собою так, щоб каблук її був біля лівого коліна.
На «раз-і-два» шостого такту — три притупи правою ногою об підлогу поряд з лівою;
на «і» — пауза.
Виконуючи рух, учасники танцю стоять у колі обличчям до центру, руки знаходяться на плечах одне в одного. Гайдук-круч (чоловічий). Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» з легенького підскоку зробити глибоке присідання. З'єднавши коліна, направити їх ліворуч;
на «два» трохи піднятись і, залишаючись на півпальцях, направити коліна ніг праворуч.

Руки кладуть на плечі одне одному. Коли ж цей рух виконується одним виконавцем, то руки розводяться, і рухати їх слід у бік, протилежний рухові колін: коли коліна направлені ліворуч, то обидві руки — праворуч і, навпаки, коли коліна — праворуч, то руки — ліворуч (рис. 92).
Низький  тинок (чоловічий).
Виконується так само, як «малий тинок», але хлопець весь час знаходиться в глибокому присіданні.
Бігунець  на  присядці (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг (на півпальцях).
Рух виконується на напівприсядці, коліна разом.
На «раз» ступити вперед правою ногою;
на «і» ступити вперед лівою ногою і т. д.
Корпус прямий або нахилений праворуч чи ліворуч (рис. 93). Руки — див. положення 2, 3 та ін. Розтяжка внизу (чоловіча). Вихідне положення — перша позиція ніг.
На «раз» з легенького підскоку різко опуститись у глибоке присідання, коліна і носки повернути в сторони, а каблуки звести докупи;
на «два», невисоко піднімаючись з глибокого присідання, просковзнути на каблуках у широку другу позицію, коліна витягнути, носки підняти вгору. Корпус прямий.
Руки розвести в сторони (рис. 94).
Присядка   з   винесенням  ніг  вперед   на   каблуки і розведенням їх у сторони  на каблуки (чоловіча). Вихідне положення — шоста позиція ніг. Руки покласти на талію.
На «раз» першого такту після невеличкого стрибка опуститися в глибоке присідання на низькі півпальці і коліна розвести в сторони;
на «два» піднятися з присідання і різко просковзнути обома ногами вперед, поставити їх на каблуки, носки підняти вгору. Руки розвести в сторони.
На «раз» другого такту — те, що й на «раз» першого такту;
на «два» піднятися з присідання і просковзнути по підлозі ступнями обох ніг в сторони, поставивши їх на каблуки. Ноги широко розставити, носки підняти вверх. Руки також широко розвести в сторони.
Проста присядка і розтяжка на одну ногу в сторону (чоловіча).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.

На «раз» першого такту опуститись у глибоке присідання. Руки в другій позиції;
на «два» легенько підскочити на лівій нозі, поставити її на півпальці, праву ногу винести перед собою. Коліно повернути праворуч. Праву руку відводити над собою в праву сторону, а ліву — перед собою в ліву.
На «раз» другого такту праву ногу поставити з півпальців на каблук і, вирівнюючи її в коліні, витягнути праворуч, перенісши на неї вагу корпусу. Корпус трохи повернути праворуч, погляд так само спрямувати праворуч;
на «два» —пауза (рис. 95).
Присядка  з  ударом  по халяві (чоловіча).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» першого такту— «проста присядка»;
на «два» з підскоку трохи піднятися на праву ногу, зігнуту в коліні, ліву винести вперед прямо перед собою і вдарити кистю правої руки по.халяві. Ліву руку вільно відвести в сторону.
Далі виконується те, що робилось в попередньому такті, тільки рух починають з іншої ноги і руки.
При виконанні «присядки» корпус прямий. При ударі кистю руки по халяві корпус повертають в бік піднятої ноги (рис. 96).
Присядка  з  ударом  по  підошві (чоловіча).
Виконується все те, що робилося в рухові «присядка з ударом по халяві», але ударяють рукою по підошві (рис. 97).
Присядка з вихилясом і ударом по халяві (чоловіча).
Вихідне положення — перша позиція ніг.
На «раз» першого такту — «проста присядка»; руки відведені в сторони;
на «два», трохи піднявшись на лівій нозі, праву поставити праворуч від себе на носок, повернувши її каблуком догори, коліно зігнути і повернути до підлоги. Погляд спрямований на каблук правої ноги.
На «раз» другого такту знову «проста присядка». Права рука відводиться ліворуч на рівні грудей. Ліва рука залишається в початковому положенні;
на «два» трохи підстрибнути на лівій нозі, відкидаючи праву широко в сторону, коліна і підйом витягнути. Кистю правої руки вдарити по халяві правої ноги. Погляд спрямований на праву ногу.
На наступні два такти рух виконується з другої ноги (рис. 98).
Повзунець (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.

На «раз», трохи підскочивши, але не піднімаючись з глибокого присідання, перескочити на півпальці лівої ноги. Права піднімається вперед, випрямляючись у коліні; підйом витягнутий, але не напружений;
на «два», не піднімаючись з глибокого присідання, перескочити на півпальці правої ноги. Ліва піднімається вперед, випрямляючись у коліні; підйом витягнутий (рис. 99).
Руки — див. положення 2 та ін.
Варіант   повзунця (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
Зігнувши ноги в колінах, спертися правою рукою на підлогу, перенісши на неї основну вагу корпусу. Ліву руку із згорнутою кистю або із сокиркою підняти вверх. Знаходячись у такому положенні, на кожну вісімку по черзі викидати вгору перед собою ноги (рис. 100).
Мітелочка (чоловіча).
Вихідне положення — глибоке присідання за шостою позицією.
На «раз», не піднімаючись з глибокого присідання, зробити правою ногою крок вперед на півпальці. Вага тіла переноситься на праву ногу;
на «і» ліва нога ковзним рухом внутрішньої сторони стопи по підлозі описує півколо, починаючи трохи ззаду і прослизаючи збоку вперед; коліно зігнуте і звернуте вперед;
на «два», не піднімаючись з глибокого присідання, переступити на півпальці лівої ноги, поставивши її перед правою і роблячи ніби крок вперед. Вага тіла переноситься на ліву ногу;
на «і» права нога ковзним рухом внутрішньої сторони стопи по підлозі описує півколо, починаючи трохи ззаду і прослизаючи збоку вперед; коліно злегка зігнуте і спрямоване вперед, корпус і голову тримати прямо.
Руки — див. положення 2, 3 та ін. (рис. 101).
П і д с і ч к а (чоловіча).
Рух виконується на одній нозі на глибокому присіданні. Другою ногою описати коло, підсікаючи попереду опорну ногу. У момент підсікання упертися долонями обох рук в підлогу, а ліву ногу відірвати від підлоги.
Під час глибокого присідання на півпальцях лівої ноги коліна й носок спрямовані вперед. Права нога відведена праворуч і торкається підлоги внутрішньою стороною ступні, коліно вільне або злегка зігнуте. Корпус дуже нахилений вперед. Долоні обох рук упираються в підлогу на відстані плечей.
Починаючи з ковзного руху каблука по підлозі, висунути праву ногу вперед; носок підняти вгору. Щоб дати змогу нозі описати півколо перед собою, відривати по черзі праву, потім ліву руку від підлоги і, пересуваючи ногу, опускати долоні на підлогу. Далі відсунути праву ногу назад ковзним рухом зовнішньої сторони ступні по підлозі і на сильну долю такту підбити ліву ногу попереду. В цей момент міцно упертися долонями в підлогу, переносячи вагу тіла на руки. Права нога рівномірно описує коло, ніде не затримуючись. Після підсікання ліва нога опускається на підлогу на півпальці, а права ковзним рухом носка по підлозі переводиться назад праворуч, закінчуючи повне коло (рис. 102).

Млинок (чоловічий).
Глибоко присідаючи на півпальцях правої ноги (можна і лівої), коліно і носок направити вперед. Грудьми обпертися об праве коліно. Ліву ногу витягнути назад так, щоб вона утворювала одну лінію з корпусом (ногу можна вивести не назад, а вбік). Відштовхуючись руками від підлоги, швидко крутитися на одній нозі; якщо опорною є права, крутитися слід за рухом годинникової стрілки, коли ж ліва, то навпаки, проти руху годинникової стрілки. Відштовхуватись від підлоги можна одночасно обома руками, а також по черзі: то правою, то лівою (рис. 103,.104).
К у б а р и к (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» першого такту опуститися в повне присідання по шостій позиції, ноги разом, коліна зімкнуті. Не розгинаючись, перекотитись по підлозі ліворуч, починаючи рух з маленького кроку лівою ногою та переставляючи руки;
на «і» закінчити один перекат на 360°; на «два» зробити другий перекат на 360°; на «і» — присідання.
На «раз» другого такту сплеснути руками; на «і» — пауза;
на «два» виставити підскоком праву ногу на каблук, ліву руку відвести вгору, праву покласти на талію; на «і» — пауза.
Присядка з винесенням ноги  назад (чоловіча).
Вихідне положення — повне присідання на лівій нозі з винесеною вперед на підлогу рівною правою ногою.
На затакт «і», трохи підвівшись з присідання, стрибнути в напрямку лівих куліс;
на «раз» опуститись у повне присідання на півпальці обох ніг. Корпус і голову нахилити низько вперед. Праву руку покласти на талію;
на «два», не підводячись з присядки, виконати стрибок з обох ніг у напрямку лівих куліс і відразу ж, падаючи на півпальці лівої ноги, праву випростовуючи в коліні, різко винести назад і залишити позаду носком на підлозі.
Праву руку відвести назад паралельно правій нозі. Корпус— майже в горизонтальному положенні. Голова повернена обличчям вниз.
Цей рух виконується також у правий бік, при цьому виноситься назад ліва нога.

Присядка  з  обертом (чоловіча).
Виконується так само, як «проста присядка», але на «два», піднімаючись, трохи підстрибнути на правій нозі, якщо повертатись ліворуч, і, навпаки,— на лівій, якщо повертатись праворуч, і так до повного оберту.
Закладка (чоловіча).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На «раз» глибоко присісти, вагу корпусу перенести на праву ногу, яка стоїть на півпальцях, коліно правої направлено ліворуч. Зовнішня сторона стопи лівої ноги лежить на підлозі попереду правої, коліно відведено в лівий бік і нахилено до підлоги. Корпус трохи повернутий ліворуч;
на «два» — те, що й на «раз», тільки з іншої ноги і в інший бік (рис. 105).
Руки — див. положення 2 та ін.
Варіант  закладки (чоловічий).
На «раз» — те, що й на «раз» у попередньому русі;
на «два» ліву ногу поставити на всю ступню, залишивши її попереду правої і перенісши на неї вагу корпусу.
Коліно лівої ноги направити в правий бік.
Праву ногу зовнішньою стороною стопи поставити позаду лівої. Коліно спрямоване в праву сторону. Переплинь (чоловічий).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На «раз» — крок правою ногою ліворуч навхрест попереду лівої ноги. Корпус трохи нахилений ліворуч;
на «і» — невеликий крок, лівою ногою ліворуч. Корпус вирівнюється;
на «два» праву ногу занести назад ліворуч на півпальці, коліно випрямити. Ліву ногу різко зігнути в коліні, вагу корпусу залишити на лівій нозі, корпус нахилити до лівого коліна. Погляд спрямований перед собою;
на «і» приставити ліву ногу до правої в шосту позицію, виоівнявши корпус.
«Гарбуз», «колобок», «тури» — ці рухи описані в наступному розділі.