Побутовий танець: Іванківська кадриль

ІВАНКІВСЬКА КАДРИЛЬ

Танець виконують чотири дівчини і два хлопці. Вони утворюють дві трійки. Хлопець стає серед двох дівчат, і всі кладуть одне одному руки на талію. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію. Перед початком трійки стають так, як зазначено на схемі 231.

І фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти перша трійка, яка стоїть праворуч від глядача, дрібним «простим танцювальним кроком» йде до другої трійки, яка стоїть ліворуч (2 такти). Коли перша трійка відступає на свої попередні місця, за нею тим же кроком іде друга трійка.
На 5—8-й такти, коли друга трійка спиною відступає на свої попередні місця і зупиняється там, перша, не змінюючи кроку, начебто розгойдується, повернувшись на 45° праворуч, а потім на 45° ліворуч, і один раз обкручується навколо себе так, як зазначено на схемі 232.

На 9—12-й такти перша трійка стоїть на місці, а друга виконує те, що й перша на 5—8-й такти, але обкручується навколо себе в протилежному напрямку.
На 13—16-й такти обидві трійки одночасно виконують «ворота» в трійці. На кінець останнього такту учасники трійок стають попарно (схема 233).

її фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти пари беруться під руки і кружляють на місці двічі праворуч, а потім, помінявши руки, двічі ліворуч. На кінець 4-го такту дівчата утворюють «ворота».
На 5—8-й такти крізь «ворота» дрібним «простим танцювальним кроком» проходять решта учасників. На кінець останнього такту хлопці стають з двох боків і спостерігають, як танцюють дівчата (схема 234).

івчата в цей час утворюють коло, поклавши одна одній руки на плечі.
На 9—16-й такти дівчата в колі «простим танцювальним кроком» ідуть по колу за рухом годинникової стрілки.
III фігура (16 тактів)
На 1—2 такти до дівчат підходять хлопці. Дівчата роз'єднують руки і утворюють разом з хлопцями трійки, ставши так, як на початку танцю.
На 3—4-й такти трійки тим же кроком ідуть назустріч одна одній. При зустрічі одна з трійок роз'єднує руки, а друга піднімає з'єднані руки високо вгору, утворюючи «ворота», крізь які проходить перша трійка.
На 5—8-й такти всі учасники, не роз'єднуючи рук, утворюють загальне коло, йдучи за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони знову стають трійками.
На 9—12-й такти трійки утворюють два маленьких кола, які переміщуються одне за одним проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту знов утворюють трійки.
На 13—16-й такти трійки одна за одною йдуть на глядача і виходять зі сцени.