Побутовий танець: Херсонський гопак

ХЕРСОНСЬКИЙ ГОПАК
У танці беруть участь чотири дівчини і один хлопець.
До початку танцю дівчата стають попарно за останньою правою кулісою і з'єднують перед собою навхрест руки. Хлопець, поклавши руки собі на талію, стає позаду дівчат.

I фігура (8 тактів)
На 1—3-й такти дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, виходять із-за останньої правої куліси і йдуть до середини сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 12.

На 4-й такт виконують «потрійний притуп».
Хлопець робить все те, що й дівчата.
На 5—7-й такти, продовжуючи йти «перемінним кроком», всі посуваються в напрямку авансцени.
На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», пари роз'єднують схрещені перед собою руки. Потім з'єднують їх так: дівчина, яка стоїть праворуч від глядача, бере своєю правою рукою ліву руку дівчини, яка стоїть ліворуч від глядача. Вільні руки кладуть собі на талію.
II фігура (8 тактів)
На 1—7-й такти дівчата, які знаходяться в парах, «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, рухаються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 13, і описують коло. Хлопець у цей час робить «присядку з ударом по халяві».

На 8-й такт хлопець піднімається з «присядки», і всі учасники утворюють коло, з'єднавши руки (схема 14).

ІІІ фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти виконавці «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 4-го такту, не роз'єднуючи рук, повертаються на 180°.
На 5—8-м такти учасники «перемінним кроком» ідуть по колу за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту дівчата з'єднують ліві руки в центрі, утворюючи малу «зірку». Хлопець у цей час виходить з кола.
IV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата «простим танцювальним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки. Хлопець у цей час, виконуючи «колобок», котиться по колу навкруги дівчат за рухом годинникової стрілки так, як зазначено пунктиром на схемі 15.

На кінець останнього такту учасники танцю приходять у вихідне положення II фігури (див. схему 13) і роз'єднують руки.
V фігура (8 тактів)
На 1—4 -й такти дівчата, повертаючись обличчям одна до одної так, як зазначено на схемі 16, і розвівши руки в сторони за другою позицією, дрібними кроками, які починають з правої ноги, ставлять поперемінно ноги на каблучок і відходять у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 16. На кінець 4-го такту вони кладуть руки собі на талію.

Одночасно хлопець, виконуючи «присядку з ударом по халяві» або «присядку з ударом по підошві» (або «просту присядку»), просувається вперед у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 16.
На 4-й такт хлопець, притупуючи, піднімається з «присядки».
На 5—8-й такти дівчата на місці виконують рух «чобіток», починаючи його з правої ноги. Хлопець у цей час теж на місці робить «присядку» з винесенням ноги вперед й ударом по халяві.
VI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата виконують на місці «малий тинок», який починають з правої ноги. Хлопець у цей час робить «присядку» з «тинком». Через кожні 2 такти він повертається то до однієї, то до другої пари дівчат,, які у відповідь, соромлячись, трохи опускають голову й очі. На кінець останнього такту дівчата зупиняються і опускають руки вздовж корпусу. Хлопець підходить до першої дівчини, яка стоїть ліворуч від глядача, і кладе їй свою ліву руку на талію, а праву руку широко відводить у сторону. Дівчина кладе свою ліву руку на праве плече хлопця. Праву руку вона також відводить у сторону.
VII фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти хлопець з дівчиною, біля якої він зупинився, виконує «голубець» і два «потрійних притупи», обертаючись з нею на 360° проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 2-го такту хлопець підходить до дівчини, яка стоїть першою праворуч від глядача.
На З—4-й такти вони також виконують «голубець» і два «потрійних притупи» в оберті, тільки обертаються на 360° за рухом годинникової стрілки, відповідно міняючи руки.
На 5—8-й такти повторюється все те, що виконувалося з 1-го по 4-й такти, тільки хлопець переходить до дівчат, які стоять другими ліворуч і праворуч від глядача. Інші дівчата в цей час виконують «малий тинок» на місці, який починають з правої ноги. На останню чверть 8-го такту всі, з'єднавши руки, утворюють коло.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти учасники кола «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту повертаються на 180°.

На 9—14-й такти учасники кола, починаючи крок з лівої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки.
На 15-й такт, виконуючи «потрійний притуп», вони сходяться до центру кола і нахиляють корпус трохи вперед.
На 16-й такт хлопець розриває коло, і всі, відступаючи, утворюють один ряд (схема 17). Рук вони не роз'єднують; дівчина і хлопець, що стоять крайніми, вільні руки кладуть собі на талію.
IX фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти учасники танцю, рухаючись «перемінним кроком», плетуть «лісу». Ведучим є хлопець (схема 18).

X фігура (16 тактів)
На 1—12-й такти виконавці, не порушуючи «ліси», «перемінним кроком» їдуть за ведучим у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 19.

На 13—16-й такти, йдучи зі сцени за першу ліву кулісу, хлопець виконує «повзунець», або «просту присядку», або «присядку з обертом».