Побутовий танець: Українська кадриль («Дев'ятка»)

УКРАЇНСЬКА КАДРИЛЬ («ДЕВ'ЯТКА»)

У танці беруть участь шість дівчат і три хлопці. До початку танцю вони стають за останньою лівою кулісою трійками одна за одною. Хлопець — посередині, а справа і зліва від нього — дівчата (схема 258). Дівчата кладуть собі руки на талію, а хлопець опускає їх вздовж корпусу.

I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі виконавці «простим танцювальним кроком», зберігаючи трійки, виходять із-за куліси і йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 258. На кінець 16-го такту вони займають положення, зазначене на схемі 259. Хлопець відводить руки в сторони. Дівчина, яка стоїть справа, з'єднує ліву руку з його правою рукою, а дівчина, яка стоїть зліва, з'єднує свою праву руку з його лівою рукою. З'єднані руки піднімають вгору. Вільні руки у дівчат залишаються на талії.

II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата у трійках «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, обходять хлопця так: дівчата, які стоять справа, ідуть проти руху годинникової стрілки, а дівчата, які стоять зліва,— за її рухом (див. пунктир на схемі 259). Хлопці виконують на місці «дрібушки».
На кінець 16-го такту виконавці стають у вихідне положення фігури і роз'єднують руки. Дівчата кладуть їх собі на талію, а хлопці опускають вздовж корпусу.

III фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавці «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 260, і на кінець останнього такту стають так, як зазначено на схемі 261.

IV фігура (32 такти)
На 1—16-й такти дівчина, яка стоїть справа від хлопця, з'єднує ліву руку з правою рукою хлопця, і вони разом підносять їх вгору. Вільні руки хлопця і дівчини знаходяться на талії. Пара «простим танцювальним кроком», який починає з правої ноги, іде в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 262. На кінець 16-го такту стають у вихідне положення IV фігури і роз'єднують руки.
Та дівчина, яка стояла зліва, не змінюючи положення, в цей час виконує на місці «малий тинок», який починає з правої ноги праворуч, і на 16-й такт робить «потрійний притуп».

Мелодія починається спочатку.
На 1—16-й такти повторюються рухи перших 16-ти тактів, тільки хлопець з'єднує свою ліву руку з правою рукою тієї дівчини, яка стоїть зліва, і вони йдуть у протилежному напрямку. На кінець останнього такту виконавці стають у вихідне положення IV фігури.
V фігура (32 такти)
На 1—8-й такти всі дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть до центру. На кінець 8-го такту вони з'єднують праві руки в центрі, утворюючи малу «зірку». Аіві руки кладуть собі на талію (схема 263).

Одночасно хлопці «перемінним кроком» ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 263. Руки відводять у сторони в другу позицію.
На 9—16-й такти дівчата «перемінним кроком», зберігаючи малу «зірку», йдуть за рухом годинникової стрілки. В цей час хлопці, також «перемінним кроком», ідуть проти руху годинникової стрілки, зберігаючи між собою відстань.
На 16-й такт всі виконують «потрійний притуп». Дівчата в цей час міняють положення рук: повертаючись через праве плече, ліві руки з'єднують у центрі. Хлопці повертаються у протилежні боки.
Мелодія починається спочатку.
На 1—8-й такти повторюються рухи 9—16-го тактів, тільки'виконавці рухаються в протилежному напрямку.
На 8-й такт всі виконують «потрійний притуп». Дівчата роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію.
На 9—12-й такти дівчата, виконуючи «дрібушки», відступають. У цей час хлопці «перемінним кроком» йдуть до центру з таким розрахунком, щоб на кінець 4-го такту стати між тими дівчатами, з якими вони стояли до початку V фігури. На кінець 16-го такту виконавці з'єднують руки.
На 13—15-й такти всі «перемінним кроком» ідуть до центру кола.
На 16-й такт, виконуючи «потрійний притуп», танцюристи стають обличчям одне до одного так, як зазначено на схемі 264. Одна дівчина виходить у центр кола. Всі виконавці кладуть руки собі на талію.

VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавці «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, ідуть по колу в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 262, подають одне одному праві руки і міняються місцями. Потім вони подають наступним виконавцям вже ліві руки і знову міняються місцями і т. д.

Одночасно дівчина, яка знаходиться в середині кола, на перші 8 тактів виконує на місці «малий тинок», а на наступні 8 тактів «перемінним кроком» прямує до трійки, в якій вона танцювала, і стає на своє місце.
На кінець останнього такту всі виконавці зупиняються, опускають руки вздовж корпусу і стають спиною до центру кола.
VII фігура (16 тактів)
На 1—76-й такти трійки з'єднують між собою руки так, як у І фігурі. «Простим танцювальним кроком» ідуть у напрямку, зазначеному на схемі 265. На кінець 16-го такту стають у положення, зазначене на схемі 266, і дівчата відходять від хлопців на відстань витягнутих рук.

VIII фігура (32 такти)
На 1—2-й такти дівчата в трійках, виконуючи «перемінний крок», одночасно повертаються на 360°: дівчата, які стоять справа від хлопців, обертаються проти руху, а ті, які стоять зліва,— за рухом годинникової стрілки.
На З—4-й такти дівчата обертаються в протилежному напрямку, повертаючись у вихідне положення цієї фігури. В цей час хлопець виконує на місці «дрібушки».
На 5—8-й такти повністю повторюються рухи 1—4-го тактів, тільки на кінець 8-го такту з'єднані руки піднімають високо вгору.
На 9—16-й такти трійки «перемінним кроком» ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 266, і на кінець 16-го такту стають у положення, зазначене на схемі 267.

Мелодія починається спочатку.
На 1—16-й такти трійки «перемінним кроком» ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 267, і залишають сцену.

Comments

так приємно було натрапити на сайт, колись за точно цією схемою танцювали.. а де б знайти вже записану музичку до танцю, не підкажете?