Побутовий танець: Сокальський козак

СОКАЛЬСЬКИИ КОЗАК

Танець виконують шість пар (шість дівчат і шість хлопців). Кількість пар в залежності від розмірів танцювальної площі може бути збільшена (від восьми до дванадцяти).
Вони стають за кулісами так: три пари стають одна за одною за останньою правою кулісою, а інші пари стають теж одна за одною за останньою лівою кулісою. Пари з'єднують руки (дівчата ліві, а хлопці праві). З'єднані і вільні руки виконавців опущені вздовж корпусу.

I фігура (16 тактів)
Без музики пари «простим танцювальним кроком» виходять на сцену і йдуть по її діагоналі, пропускаючи вперед зустрічну пару (першими виходять пари, які стоять за лівою кулісою), і на середині сцени утворюють загальне коло. Під час утворення кола хлопці і дівчата повертаються одне до одного обличчям і роз'єднують руки.
Пари в колі стають так: дівчата правим, а хлопці лівим плечем до центру кола (схема 58).
Всі роблять поясний уклін одне одному, після чого дівчата кладуть руки на талію, а хлопці — праві, зігнуті в лікті, на потилицю, ліві на талію.
II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки.
На 8-й такт вони виконують «потрійний притуп» і подають одне одному праві руки.
На 9—16-й такти виконавці, повторюючи рухи 1—8-го тактів, тільки не роз'єднуючи рук, ідуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту пари роз'єднують руки і, опустивши їх вздовж корпусу, вишиковуються по колу так, як зазначено на схемі 59.
III фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дві пари, які стоять на авансцені, «перемінним кроком» ідуть по сцені так: одна пара повертає праворуч, а друга — ліворуч, ведучи за собою інші пари у глибину сцени, в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 59.
На 9—16-й такти, зустрівшись у глибині сцени, виконавці пропускають попереду себе зустрічну пару (ліва пара проходить першою), продовжуючи йти на авансцену по середині сцени.
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти, дійшовши до авансцени, учасники розходяться в різні сторони: дівчата праворуч, хлопці — ліворуч. Усі рухаються в глибину сцени «перемінним кроком» у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 59.
На 9—16-й такти, прийшовши б глибину сцени, виконавці «перемінним кроком» повертаються на авансцену і вишиковуються у дві лінії (одна — дівчата, друга — хлопці) так, як зазначено на схемі 60. На другу чверть останнього такту всі повертаються обличчям до центру сцени, кладучи руки один одному ззаду на талію. Ті, що стоять крайніми, кладуть вільні руки собі на талію.

V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконавці в лініях «простим танцювальним кроком» ідуть до центру сцени один одному назустріч.
На 9—16-й такти вони, не змінюючи кроку, спиною повертаються на свої попередні місця, а на другу чверть останнього такту опускають руки вздовж корпусу.
VI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дві перші пари з ліній «перемінним кроком» ідуть одна одній назустріч так: дівчина з лінії, яка стоїть праворуч від глядача, йде на лівий бік сцени, а назустріч їй іде хлопець, який знаходиться в лінії, що стоїть ліворуч від глядача. Те ж саме виконують інші дівчина і хлопець. Зустрівшись на авансцені, вони стають обличчям одне проти одного, з'єднують праві руки, а ліві кладуть на талію.
На 9—16-й такти хлопці виконують «присядку з обертом» і винесенням лівої ноги вперед, а дівчата «перемінним кроком» кружляють на місці проти руху годинникової стрілки. На другу чверть останнього такту хлопці встають з «присядки», і пари роз'єднують руки.
VII фігура (32 такти)
На 1—8-й такти пари «перемінним кроком» повертаються на свої попередні місця. Одночасно з ними «перемінним кроком» виходять наступні дві пари з ліній і виконують все те, що й попередні. На кінець останнього такту учасники пар беруть один одного під праві руки і кладуть їх собі на талію. Вільні руки теж кладуть собі на талію.
На 9—12-й такти пари «перемінним кроком» кружляють на місці проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 12-го такту вони міняють положення (беруться під ліві руки, а праві кладуть собі на талію).
На 13—16-й такти пари кружляють за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту роз'єднують руки.
Мелодія повторюється.
На 1—16-й такти інші дві пари з ліній виконують все те, що й попередні. На останній такт вони вишиковуються так, як зазначено на схемі 61, і повернувшись обличчям одне до одного, кладуть праві руки одне одному на талію, а ліві собі на стегна.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дві пари, виконуючи «голубці» (хлопці починають з лівої, а дівчата з правої ноги), розходяться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 61.

На 5—7-й такти дві пари, не міняючи руху, повертаються на свої попередні місця.
На 8-й такт знову всі одночасно виконують «потрійний притуп».
На 9—16-й такти дві пари, описуючи коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 62, «перемінним кроком» повертаються на свої попередні місця.

На кінець останнього такту пари вишиковуються в дві лінії (схема 63). Під час виконання окремими парами сольних номерів решта учасників стоять на місці і спостерігають за ними.
IX фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти перші дві пари, які стоять у лініях на авансцені, «перемінним кроком» ідуть одна одній назустріч. На середині сцени вони, з'єднавши праві руки, утворюють «малу зірку». Одночасно інші дві пари з ліній «перемінним кроком» ідуть у такому напрямку: середня пара з лінії, яка знаходиться ліворуч від глядача, йде до середньої пари, яка стоїть на місці в лінії праворуч від глядача. Остання пара з лінії, що знаходиться праворуч від глядача, йде до останньої пари, яка стоїть на місці в лінії ліворуч від глядача (див. пунктир на схемі 63).
Усі шість пар, з'єднавши праві руки, а вільні поклавши на талію, утворюють «малі зірки» (схема 64).
На 9—12-й такти дівчата, виконуючи «перемінний крок», а хлопці — «просту присядку», йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець 12-го такту учасники «зірок» міняють руки: ліві з'єднують, а праві кладуть собі на талію, повернувшись в протилежний бік на 180°.
На 13—16-й такти учасники «зірок», не змінюючи руху (дівчата «перемінний крок», а хлопці «присядку»), йдуть у протилежному напрямку. На кінець останнього такту вони роз'єднують руки і, опускаючи їх вздовж корпусу, стають обличчям до центру кола кожної із «зірок».
X фігура (16 тактів)
На 1-—4-й такти три четвірки в колах на місці виконують «прибивку». На кінець останнього такту всі, що стоять у четвірках, кладуть руки одне одному на плечі.
На 5—8-й такти всі четвірки виконують «голубці», які починають з лівої ноги, і йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються, роз'єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.
На 9—16-й такти четвірки виконують все те, що й на попередні 8 тактів, але з 13-го по 16-й такти йдуть за рухом годинникової стрілки.

XI фігура (24 такти)
На 1—4-й такти четвірки, виконуючи «прибивку», утворюють загальне коло, стаючи обличчям до його центру.
На 5—8-й такти дівчата і хлопці не змінюють танцювального кроку («прибивки»), причому дівчата повертаються через ліве, а хлопці через праве плече. В кінці останнього такту всі кладуть руки одне одному на плечі.
На 9—16-й такти дівчата і хлопці, виконуючи «голубці», йдуть по колу проти руху годинникової стрілки.
Мелодія повторюється.
На 1—8-й такти повторюються рухи попередніх 8 тактів, але виконавці йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. В кінці останнього такту хлопці кладуть дівчатам праву руку на талію, а лівою тримають їх за праву, виносячи руки вперед. Ліві руки дівчата кладуть собі на талію. Пари стають в коло так, як зазначено на схемі 65.
XII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі пари «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На другу чверть 8-го такту хлопці та дівчата кладуть ліві руки на талію, а з'єднані праві піднімають вгору.
На 9—16-й такти хлопці «перемінним кроком» продовжують іти по колу, а дівчата тим же кроком обертаються під піднятими правими руками. В кінці останнього такту вони опускають вниз з'єднані праві руки за першою позицією. Одночасно хлопці повертаються обличчям, а дівчата — спиною до центру кола.
XIII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти пари, виконуючи «малий тинок», який починають з правої ноги, йдуть до центру кола, причому дівчата йдуть спиною і начебто ведуть за собою хлопців.
На 5—8-й такти кожна пара, не змінюючи кроку, повертається і стає одна за одною так, щоб хлопець лівим, а дівчина правим плечем стояли до центру кола.
На 9—16-й такти пари йдуть по колу проти руху годинникової стрілки: хлопці виконують «присядку з винесенням лівої ноги вперед», а дівчата — «вірьовочку», йдучи спиною по колу. В кінці останнього такту роз'єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.
XIV фігура (32 такти)
На 1—4-й такти виконавці, які стоять у парі, вклоняються одне одному.

На 5—8-й такти всі повертаються через ліве плече на 180° так, щоб хлопці і дівчата, які стояли в парі, вклонялися одне одному. Потім хлопці танцюють з іншими дівчатами.
На 9—72-й такти всі, виконуючи «голубці», обертаються на місці проти руху годинникової стрілки.
На 13—/6-й такти, помінявши руки, виконавці повторюють рухи попередніх 4-х тактів, але обертаються за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту хлопці підбігають до своїх дівчат, кладуть праві руки їм на талію, а лівими тримають їх праві руки, виносячи трохи вперед. Ліві руки дівчата кладуть собі на талію.
На останні 16 тактів усі пари «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки і поступово зникають за кулісами.