Побутовий танець: Рогізнянські коломийки

РОГІЗНЯНСЬКІ КОЛОМИЙКИ

У танці беруть участь шість дівчат і шість хлопців. До початку танцю вони вишиковуються попарно в одну колону за першою лівою кулісою. Дівчина і хлопець, які стоять у парі, з'єднують руки — хлопець праву, а дівчина ліву.
I фігура (16 тактів) (*)
На 1—16-й такти пари, рухаючись повільно «простим танцювальним хроком», ідуть по колу проти руху годинникової стрілки (схема 81). На кінець останнього такту всі вони схрещують перед собою руки.

II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари продовжують іти «перемінним кроком» проти руху годинникової стрілки, змінивши повільний темп на швидкий.
III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти кожна пара, не міняючи положення рук, «перемінним кроком» кружляє на місці за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 4-го такту пари повертаються на 180°.
На 5—8-й такти пари кружляють проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони роз'єднують руки. Потім хлопець бере правою рукою праву руку дівчини, з якою він танцює в парі, а дівчина кладе свою ліву руку хлопцеві на плече. Хлопці сходяться до центру сцени і, з'єднавши ліві руки, утворюють «зірку».

*Решта танцювальних фігур виконується на мелодію коломийки (наступні 16 тактів у розмірі 2/4). Різновидність такої коломийки називають «Верховиною».

На 9—16-й такти всі учасники «перемінним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони повертаються у вихідне положення фігури.
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти танцюристи позторюють все те, що й на 1—8-й такти III фігури, тільки на останній такт дівчина, не змінюючи кроку, проходить перед хлопцем, з яким вона танцює в парі, в напрямку до центру сцени. Повернувшись обличчям до центру сцени, дівчата, не припиняючи руху, кладуть одна одній руки на плечі і утворюють коло. Хлопці кладуть свої ліві руки на з'єднані руки дівчат (схема 82).

На 9—16-й такти всі виконавці «перемінним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту хлопці повертаються через ліве плече на 180° і беруть правими руками з'єднані руки дівчат.
V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі «перемінним кроком» ідуть по колу за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту виконавці роз'єднують руки.
На 9—16-й такти дівчата, відступаючи від центру сцени, повертаються у вихідне положення танцю і повторюють рухи 1—8-го тактів III фігури.
На кінець останнього такту пари роз'єднують руки. Потім дівчата, стаючи обличчям до центру сцени, з'єднують руки ззаду на талії, а хлопці кладуть руки собі на талію.
VI фігура (32 такти)
На 1—3-й такти дівчата «перемінним кроком» сходяться до центру сцени.
На 4-й такт вони, зійшовшись, роблять «потрійний притуп» і одночасно легенький уклін.
На 5—8-й такти дівчата виконують на місці «перемінний крок», а руки піднімають перед собою вгору, розводять у сторони і знову опускають, кладучи їх на талію одна одній і утворюючи замкнуте коло.
Хлопці протягом 8-ми тактів виконують на місці «малий тинок», починаючи його з правої ноги. На кінець 8-го такту хлопці повертаються на 45° і стають по колу один за одним.
На 9—16-й такти дівчата, виконуючи «доріжку», яку починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Хлопці в цей час, тримаючи руки на талії, «перемінним кроком» рухаються в протилежному напрямку, як зазначено пунктиром на схемі 83.
На кінець 16-го такту дівчата роз'єднують руки і опускають їх.

На 1—8-й такти всі дівчата «перемінним кроком» з лівої ноги відступають від центру сцени. Потім повертаються у вихідне положення III фігури і, схрестивши перед собою руки, виконують все те, що робили в парах на 1—8-й такти III фігури. На кінець 8-го такту пари роз'єднують руки і опускають їх.
На 9—10-й такти хлопці «перемінним кроком» з правої ноги сходяться до центру сцени і з'єднують ліві руки, утворюючи «зірку». Кожна дівчина бере лівою рукою праву руку хлопця. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію. Так вони «перемінним кроком», який також починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникоеої стрілки.
На 11—12-й такти хлопці виконують на місці «малий тинок», а дівчата «перемінним кроком» кружляють через ліве плече під правою рукою хлопців.
На 13—16-й такти виконавці повторюють рухи 9—12-го тактів цієї фігури. На кінець останнього такту вони роз'єднують руки і утворюють пари, стаючи в початкове положення танцю.
VII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари, відступаючи від центру сцени, повторюють рухи 1—8-го тактів III фігури.
На кінець 8-го такту всі роз'єднують руки і, з'єднуючи їх знову, утво-рють загальне коло.
На 9—16-й такти, утворивши коло, виконавці «перемінним кроком» ідуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту хлопці, не опускаючи рук, присідають, витягуючи обидві ноги до центру кола, і, спираючись об підлогу п'ятами, піднімають носки ніг вгору. Корпус прямий, спина випрямлена.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата «простим танцювальним кроком», який починають з лівої ноги, тримаючи хлопців за руки, швидко йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту хлопці підтягують ноги і, не роз'єднуючи рук, підводяться. Одночасно дівчата виконують на місці «потрійний притуп».
На 9—16-й такти учасники кола, які стоять на авансцені і в глибині сцени, роз'єднують руки так, щоб у кожному півколі було по три пари. Не роз'єднуючи рук, ці три пари «перемінним кроком» відходять до куліс, ліворуч і праворуч від глядача, утворюючи два ряди (схема 84).
Виконавці, що стоять в рядах крайніми, кладуть вільні руки собі на талію.

IX фігура (16 тактів)
На 1—3-й такти виконавці, рівняючись у рядах, «перемінним кроком» сходяться в центрі сцени.
На 4-й такт всі одночасно виконують «потрійний притуп».
На 5—8-й такти вони виконують все те, що й на 1—4-й, тільки відступають від центру сцени на свої попередні місця.
На 9—16-й такти хлопці, які стоять ліворуч від глядача, «перемінним кроком» підходять до дівчат, що стоять праворуч від глядача, а хлопці, які стоять праворуч від глядача, проходять до дівчат, що стоять ліворуч від глядача так, як зазначено пунктиром на схемі 84. Підійшовши до дівчат, вони на останній такт виконують оберт через ліве плече.
Дівчата протягом 8 тактів виконують на місці «малий тинок», починаючи його з правої ноги.
X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата виконують все те, що й хлопці на 9—16-й такти IX фігури, а хлопці — все те, що робили дівчата.
На 9—16-й такти всі виконавці «перемінним кроком» сходяться до центру сцени і утворюють загальне коло, причому хлопці стають обличчям до центру, з'єднуючи руки за спиною дівчат, а дівчата (в інтервалах між хлопцями) — спиною; кожна з них кладе руки на плечі хлопця.
XI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти хлопці трохи присідають, а дівчата сідають на їх з'єднані руки. Хлопці випрямляються і «простим танцювальним кроком», який починають з лівої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На останній такт дівчата зіскакують на підлогу. Чотири дівчини і чотири хлопці утворюють в центрі сцени коло. Хлопці кладуть руки один одному на плечі, а дівчата стають в інтервалах між ними із зовнішньої сторони і навхрест подають одна одній руки (схема 85).

XII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі виконавці «простим танцювальним кроком» ідуть по колу за рухом годинникової стрілки.
Дві пари, які не беруть участі в колі, стають у вихідне положення III фігури, схрестивши перед собою руки, і «перемінним кроком» розходяться в різні боки авансцени.
На 9—16-й такти хлопці продовжують рухатися по колу, а дівчата, відірвавши ноги від підлоги, різко випрямляють спину, витягують ноги і повисають на руках хлопців. Дві пари, які не беруть участі в колі, кружляють на місці проти руху годинникової стрілки так, як зазначено пунктиром на схемі 85. На кінець останнього такту дівчата в колі стають на підлогу і утворюють пари, схрещуючи перед собою руки.
XIII фігура (16 тактів)
На 1-—16-й такти пари «перемінним кроком» одна за одною виходять за першу праву кулісу.