Побутовий танець: Поліська полька

ПОЛІСЬКА ПОЛЬКА

Масовий парний танець. Пари стають обличчям по колу проти руху годинникової стрілки і з'єднують руки так, як зазначено на рис. 47 (див. положення 27).
І фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти пари «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються і, не роз'єднуючи рук, стають так, як зазначено на схемі 167. Схрещені руки вони залишають перед собою.

II фігура (8 тактів)
На 9—16-й такти пари, стоячи на місці, поперемінно виставляють перед собою то праві, то ліві ноги:
на «раз» 9-го такту — праві ноги і сильно притупують ними;
на «два» повертають їх на попереднє місце, але затримують у повітрі (не ставлять на підлогу).
На 10-й такт пари виконують «потрійний притуп». Так вони роблять, змінюючи ноги, чотири рази підряд.
Після цього танець починають спочатку.