Побутовий танець: Полька "Коханочка"

ПОЛЬКА «КОХАНОЧКА»

Масовий парний танець, в якому може брати участь необмежена кількість виконавців. Пари стають по колу проти руху годинникової стрілки і беруться руками так: хлопець з'єднує свою праву руку з лівою рукою дівчини, і з'єднані руки виносять на рівень голови. Дівчина кладе вільну руку собі на талію, а хлопець опускає вниз вздовж корпусу.
І фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти всі пари роблять два кроки вперед і два кроки назад, повертаючись на свої попередні місця.
На З—4-й такти хлопець виконує «перемінний крок» на місці, а дівчина, також йдучи цим же кроком, двічі кружляє під рукою хлопця. На кінець останнього такту пари беруться за руки так, як у польці, і стають по колу проти руху годинникової стрілки.
На 5—8-й такти пари, продовжуючи рухатися, кружляють по колу. На кінець останнього такту вони стають півколом так, як зазначено на схемі 180.

На 9—16-й такти пари двічі плещуть перед собою в долоні і виконують «потрійний притуп», повторюючи це чотири рази підряд.
її фігура (32 такти)
На 1—4-й такти пари розходяться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 181, причому на 2-й такт повертаються спиною, приплескуючи двічі в долоні, на свої попередні місця. Так вони повторюють два рази підряд. На кінець останнього такту беруться за руки, як на початку танцю.

На 5—16-й такти пари йдуть «перемінним кроком» по колу проти руху годинникової стрілки. Дівчата весь час кружляють під руками хлопців. На кінець останнього такту пари беруться під руки, як у польці, і, продовжуючи рух по колу, кружляють.
На 11—32-й такти виконавці повністю повторюють рухи 1—16-го тактів.
Потім танець починають спочатку.