Побутовий танець: Полька «Санжари»

ПОЛЬКА «САНЖАРИ»

Масовий танець, який виконують дівчата і хлопці. Вони парами, не беручись за руки, розташовуються по колу так, щоб кожні дві пари утворили чотирикутник. У чотирикутник стають так: хлопець першої пари — обличчям, а дівчина — спиною до центру кола, у другій парі навпаки, дівчина — обличчям, а хлопець спиною до центру кола.
I фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти перша пара чотирикутника, починаючи рух з правої ноги, «перемінним кроком» іде до центру кола. Одночасно друга пара тим же кроком, який починає з правої ноги, відступає від центру кола в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 154. На останню чверть 4-го такту хлопці зустрічаються і стають правими плечима один до одного. Так роблять усі пари чотирикутників.

На 5—6-й такти пари «перемінним кроком» міняються місцями і, відступаючи спиною, виконують «до-за-до».
На 7—8-й такти пари «перемінним кроком», який починають з правої ноги, повертаються у вихідне положення фігури.
На 9—16-й такти повністю повторюються рухи 1—8-го тактів. На останню чверть 16-го такту пари беруться під праві руки, а ліві кладуть на талію.
II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари, починаючи рух з правої ноги, «перемінним кроком» на місці обходять два повних кола за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту міняють руки (беруться під ліві руки, а праві кладуть на талію).
На 9—16-й такти, починаючи рух з лівої ноги, пари «перемінним кроком» також на місці обходять два повних кола в протилежному напрямку. На останній такт вони виконують «потрійний притуп».
Потім починають все спочатку.