Побутовий танець: Полька «Подолянка»

ПОЛЬКА «ПОДОЛЯНКА»

Виконавці шикуються парами біля першої правої куліси. Хлопець правою рукою бере дівчину за талію, а лівою тримає праву руку дівчини (руки підняті на рівень плеча); дівчина ліву руку кладе хлопцеві на праве плече.
І фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти пари, виконуючи «підскоки з поворотом», кружляють по колу проти руху годинникової стрілки.
На 5—8-й такти дівчина і хлопець з'єднують праві руки і підносять їх над головою (дівчина лівою рукою тримається за плаття, а хлопець ліву руку кладе собі на талію). Дівчина попереднім рухом кружляє під правою рукою хлопця, а хлопець «перемінним кроком» йде за дівчиною. Пари продовжують танцювати по колу.

На 9—16-й такти виконазці повторюють рухи 1—8-го тактів. На кінець 16-го такту виконавці зупиняються парами обличчям одне до одного праворуч і ліворуч від центру авансцени, причому хлопці стоять ближче до центру, а дівчата — далі (схема 373).
II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти виконавці, не повертаючись, обходять один одного «простими танцювальними кроками» (до-за-до), як зазначено пунктиром на схемі 373. Руки знаходяться на стегнах.
На 5-й такт виконавці з'єднують праві руки і піднімають їх (лікті закруглені). Дівчина лівою рукою притримує плаття, ліва рука хлопця — на талії. Одночасно вони роблять крок з правої ноги назустріч одне одному і приставляють ліву ногу до правої за третьою позицією. Руки не опускають.
На 6-й такт виконавці роблять крок назад лівою ногою і одночасно опускають руки до рівня плечей, не роз'єднуючи їх. Далі вони приставляють праву ногу до лівої вперед у третю позицію, одночасно опускають руки до рівня плечей, не роз'єднуючи їх.
На 7—8-й такти виконавці піднімають з'єднані праві руки і, виконуючи «перемінний крок», кружляють, міняючись місцями.
На 9—12-й такти дівчата йдуть назустріч одна одній «перемінним кроком» до центру задника сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 374. Хлопці залишаються на своїх місцях, стежачи за рухами дівчат.

На 13—16-й такти дівчата лівими руками беруть одна одну за талію, праві руки з'єднують і утворюють «віконце», через яке дивляться одна на одну. Виконуючи «припадання», яке починають з правої ноги, вони йдуть проти руху годинникової стрілки. Хлопці в цей час на передньому плані сцени «перемінним кроком» йдуть назустріч один одному до центру авансцени, як зазначено пунктиром на схемі 375.

На 16-й такт всі виконують «потрійний притуп» і стають обличчям до глядача.
III фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти хлопець, який знаходиться праворуч від центру авансцени, подає праву руку, а хлопець, який знаходиться ліворуч, подає ліву руку. З'єднані руки вони піднімають догори і чотирма «простими танцювальними кроками» відходять спиною в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі. 376. Дівчата в цей час, виконуючи «крок з підстрибуванням» на обидві ноги, йдуть під з'єднаними руками хлопців (руки дівчат знаходяться на талії) до центру авансцени обличчям до глядача (схема 376).

На З—4-й такти всі повторюють рухи 1—2-го тактів, тільки дівчата «перемінним кроком» відступають спиною до центру авансцени, а хлопці під з'єднаними руками дівчат «кроком з підстрибуванням» на обох ногах прямують на авансцену.
На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів.
На 9—12-й такти хлопці «перемінним кроком» розходяться. Хлопець, який знаходиться праворуч, йде по колу проти руху годинникової стрілки до третьої лівої куліси. А хлопець, який знаходиться ліворуч, йде в протилежному напрямку до третьої правої куліси. Дівчата «перемінним кроком» йдуть у тому ж напрямку і зустрічаються з хлопцями (схема 377).
На 13—15-й такти дівчина кладе руки на плечі партнерові. Хлопець бере правою рукою дівчину за талію зліва. Лівою рукою він підтримує праву руку дівчини вище ліктя, і вони, виконуючи «припадання», яке починають з лівої ноги, кружляють на місці за рухом годинникової стрілки.

На 16-й такт пари виконують «потрійний притуп», роз'єднують руки і стають обличчям одне до одного (дівчина стоїть праворуч від хлопця).
IV фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти хлопець правою рукою бере праву руку дівчини і піднімає над її головою. Лівою рукою він тримає ліву руку дівчини спереду на рівні грудей. Пари на місці виконують «вихиляс з потрійним притупом», який починають з правої ноги.
На 3—4-й такти виконавці повторюють рухи 1—2-го тактів, тільки рух починають з іншої ноги.
На 5—7-й такти пари «перемінним кроком» йдуть проти руху годинникової стрілки. Хлопець повертає обличчя до дівчини.
На 8-й такт дівчина повертається обличчям до хлопця, змінюючи положення рук: хлопець лівою рукою бере праву руку дівчини і піднімає її ліворуч до рівня плеча. Правою рукою він тримає дівчину за талію справа. Дівчина праву руку кладе хлопцеві на плече.
На 9—10-й такти всі повторюють рухи 1—2-го тактів, тільки хлопець починає з правої ноги, а дівчина — з лівої. Обличчя повертають за рухом ноги.
На 11—12-й такти виконавці повторюють рухи двох попередніх тактів, але починають з іншої ноги.
На 13—14-й такти пари «перемінним кроком» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки (схема 378).
На кінець 15-го такту пари розташовуються так: одна йде до третьої правої куліси, друга — до третьої лівої куліси.

На 16-й такт пари, виконуючи «потрійний притуп», стають обличчям одна до одної.
V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, виконуючи «крок із виставленням ніг поперемінно на каблук», йдуть по діагоналі до центру сцени (схема 379). Хлопці в цей час стоять на місці.
На 5 -й такт дівчина з центру сцени підходить до хлопця. Хлопець правою рукою бере дівчину за талію зліва, а лівою рукою тримає праву руку дівчини трохи вище ліктя, дівчина лівою рукою притримує плаття.
На 6—8-й такти пари, виконуючи «припадання», кружляють на місці за рухом годинникової стрілки і на 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», стають обличчям до центру сцени.
На 9—16-й такти виконавці повторюють рухи 1—8-го тактів, тільки до центру сцени по діагоналі йдуть хлопці (схема 379). Дівчата стоять на місці.

VI фігура (16 тактів)
На 1—3-й такти хлопець із центру сцени підходить до дівчини. Руки трохи підняті перед собою. Ліва рука хлопця і права рука дівчини знаходяться на талії, обличчя повернуті одне до одного. Виконуючи «тинок» на місці, танцюристи повертаються впівоборота один до одного.
На 4-й такт всі виконують «потрійний притуп» і стають обличчям до центру сцени.
Примітка. Виконуючи «тинок», пари поступово рухаються по діагоналі до центру сцени.
На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів. На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», танцюристи беруться за опущені вниз руки і утворюють коло.
На 9—12-й такти танцюристи грайливо виконують «балансе». Руки роз'єднують. Виконуючи «притуп» і «балансе», вони повертають голови в той бік, якою ногою виконується «притуп».
На 13—16-й такти повторюються рухи 9—12-го тактів, тільки виконавці починають з лівої ноги.
VII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці беруть дівчат під руки. Дівчата кладуть руки на талію і «простими танцювальними кроками» швидко йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Голови повернуті праворуч.

На 9—16-й такти один з хлопців відпускає руку дівчини, яка заводить усіх в одну лінію біля задника. Всі учасники тримаються за руки.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти виконавці, не роз'єднуючи рук і зберігаючи лінію, йдуть «тинком», який починають з правої ноги, на авансцену. На 4-й такт усі, нахилившись трохи вниз, виконують «потрійний притуп».
На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів, але, виконуючи «потрійний притуп», пари роз'єднують руки і стають одна до одної обличчям (схема 380).
На 9—10-й такти хлопець правою рукою бере ліву руку дівчини і відводить в сторону до рівня плеча. Дівчина правою рукою тримає плаття. Ліва рука хлопця — на талії. Пари грайливо виконують «балансе».
На 11—12-й такти дівчина «простим танцювальним кроком» з поворотом проходить під рукою хлопця на його місце, а хлопець тим же кроком йде на її місце (схема 381).

На 13—16-й такти повторюють рухи 9—12-го тактів. На кінець останнього такту виконавці повертаються на свої попередні місця.
IX фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти танцюристи шикуються парами, як на початку танцю, і, виконуючи «підскоки з поворотом», пара за парою, додержуючись дистанції, кружляють по колу проти руху годинникової стрілки і виходять в останню ліву кулісу.