Побутовий танець: Полтавський козачок

ПОЛТАВСЬКИЙ КОЗАЧОК

У танці беруть участь вісім дівчаток. Вони шикуються одна за одною по четверо в третій правій і третій лівій кулісах.
І фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти з третьої правої і третьої лівої куліс одночасно виходять назустріч одна одній дві дівчинки «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги. Руки їх опущені вниз.
На 5—8-й такти за першою парою виходять тим же кроком друга та шоста дівчинки.
На 9—12-й такти за другою парою з'являється третя і сьома дівчинки.
На 13—16-й такти за третьою парою «перемінним кроком» рухаються четверта і восьма дівчинки. Всі пари просуваються так, як зазначено пунктиром на схемі 334.

II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчатка «перемінним кроком», який починають з правої ноги, міняються місцями. Перша та четверта дівчинки йдуть на місця восьмої та п ятої, а шоста і сьома — на місця другої і третьої.
На 5—8-й такти дівчатка обертаються на 360° через праве плече «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги.
На 9—16-й такти повторюють рухи 1—8-го тактів, але в протилежному напрямку (схема 335).

III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчатка знову «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, міняються місцями: перша й четверта — з третьою та другою, а восьма та п'ята — з шостою та сьомою.
На кінець 4-го такту виконавиці стають обличчям до центру сцени, як зазначено на схемі 336.

На 5—8-й такти дівчатка знову ж таки «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, міняються місцями: шоста й сьома — з другою та третьою, а п'ята і восьма — з четвертою і першою, як показано на схемі 337.

На 9—12-й такти дівчатка тим же рухом продовжують мінятися місцями: перша й четверта — з другою та третьою, а сьома і шоста— з п'ятою та восьмою (схема 338).

На 13—16-й такти вони «перемінним кроком» йдуть на свої попередні місця: п'ята і восьма — на місця четвертої і першої, а друга і третя — на місця шостої і сьомої (схема 339).

На кінець останнього такту дівчатка обертаються обличчям до центру сцени: п'ята і сьома, шоста і восьма дівчинки з'єднують свої праві руки, а ліві піднімають вгору; друга, четверта, перша і третя дівчинки з'єднують ліві руки, а праві піднімають вгору. Таким чином утворюються «зірочки» (схема 340).

IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконавиці «перемінним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони обертаються через праве плече й міняють руки.
На 9—16-й такти дівчатка «перемінним кроком», який починають з лівої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки. На 16-й такт вони роз'єднують руки і утворюють дві лінії обличчям до центру сцени (схема 341).

V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчатка рухаються до центру сцени «перемінним кроком», який починають з правої ноги. На 4-й такт вони беруться за руки й утворюють пари.
На 5—8-й такти виконавиці тим же кроком розходяться парами: восьма й перша дівчинки йдуть ліворуч, п'ята й четверта — праворуч, сьома й друга— ліворуч, шоста й третя — праворуч (схема 342). Під час виконання цієї фігури восьма й сьома, третя й четверта дівчинки йдуть спиною до глядача, а перша, четверта, п'ята й шоста — обличчям.
На 9—16-й такти дівчатка повертаються праворуч, тримаючись за руки.

VI фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчатка рухаються назустріч одна одній «перемінним кроком», який починають з правої ноги; друга дівчинка проходить до п'ятої, шоста — до першої, восьма — до сьомої, а четверта — до третьо'гдсхе-ма 343).
На 5—8-й такти дівчатка беруться під праві руки, ліві відводять у сторони й кружляють "перемінним кроком" ліворуч.
На 9—12-й такти друга, шоста, восьма й четверта дівчинки«перемін-ним кроком» повертаються на свої попередні місця.
На 13—16-й такти вони тим же рухом просуваються спиною назад і на кінець останнього такту утворюють дві лінії обличчям до глядача (схема 344).

VII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти сьома, друга, шоста й третя дівчинки рухаються вперед, виконуючи «тинок», який починають з правої ноги.
На 9—12-й такти дівчатка виконують «голубець з потрійним притупом» праворуч та той же рух ліворуч.
На 13—16-й такти повторюються рухи 9—12-го тактів. Одночасно восьма, перша, п'ята й четверта дівчинки виконують на місці «потрійний притуп».
VIII фігура (16 тактів)
На 1—12-й такти восьма, п'ята й четверта дівчинки? виконують рухи VII фігури. Одночасно сьома, друга, шоста й третя дівчинки рухаються «перемінним кроком» до задника сцени, як показано на схемі 345. Біля задника сцени вони утворюють лінію обличчям до глядача!
На 13—16-й такти восьма, перша, п'ята й четверта дівчинки рухаються до задника сцени, як і попередні дівчатка, і приєднуються до них. На 16-йтакт усі з'єднують руки за спинами і утворюють одну лінію обличчям до глядача (схема 346).

IX фігура (16 тактів)
На 1—14-й такти дівчатка рухаються вперед до авансцени, виконуючи «тинок», який починають з правої ноги.
На 15—16-й такти всі виконавиці роблять загальний уклін (схема 347).