Побутовий танець: Подільська кадриль

ПОДІЛЬСЬКА КАДРИЛЬ

Танець виконують чотири пари. Вони утворюють коло. Хлопці, які стоять у парі з дівчатами, беруть правою рукою їх ліві руки трохи вище ліктя. Ці руки вони згинають. Вільні ж опускають вздовж корпусу.
I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари «простим танцювальним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони швидко обертаються ліворуч на 360° і стають обличчям за рухом годинникової стрілки так, щоб дівчина знаходилася в колі, а хлопець назовні.
II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари повторюють рухи І фігури, але йдуть по колу проти руху годинникової стрілки і на кінець останнього такту утворюють квадрат.
III фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дві пари, що стоять навпроти, «простим танцювальним кроком» міняються місцями, йдучи одна одній назустріч. Зустрівшись, одна з пар піднімає високо руки, утворюючи «ворота», крізь які пробігає інша пара. На кінець останнього такту пари повертаються обличчям до центру. Причому дівчина, не роз'єднуючи з хлопцем рук, обкручується на місці, пробігаючи попід рукою хлопця.
IV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти інші дві пари виконують все те, що й дві попередні, але на кінець останнього такту розмахують з'єднаними руками один раз вперед і один раз назад. Потім стають парами, як у польці (див. положення 32, рис. 52), і обкручуються один раз на місці.

V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці стоять на місці, а дівчата, йдучи «простим танцювальним кроком» за рухом годинникової стрілки, переходять до сусіднього хлопця і, побравшись за руки так, як у попередній фігурі, обкручуються один раз на місці.
На 9—/6-й такти пари повторюють рухи 1—8-го тактів, але йдуть у протилежному напрямку.
Цю фігуру пари виконують кілька разів підряд.