Побутовий танець: Охромієвицька кадриль

ОХРОМІЄВИЦЬКА КАДРИЛЬ

Танець виконують чотири пари (чотири дівчини і чотири хлопці). Вони виходять без музичного супроводу, по дві пари з останніх правої і лівої куліс, і розміщуються на сцені так, як зазначено на схемі 184. Хлопці вклоняються тим дівчатам, з якими вони стоять у парі, запрошуючи їх до танцю. Вклонившись, хлопець з'єднує свою ліву руху з правою рукою дівчини, і вони відводять їх в сторону в другу позицію нижче рівня плечей. Хлопець кладе праву руку дівчині на талію, а дівчина — свою ліву руку на праве плече хлопця.

I фігура (32 такти)
На 1—16-й такти пари основним рухом польки йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець 16-го такту приходять у вихідне положення танцю.
Мелодія повторюється.
На 1—7-й такти пари, не змінюючи кроку, обертаються на місці за рухом годинникової стрілки, а на 8-й такт вот виконують «потрійний при-туп», одночасно міняючи положення рук: праві руки з'єднують і виносять вгору в третю позицію, ліві руки кладуть собі на талію.
На 9—16-й такти хлопець стоїть на місці, а дівчина обертається під руками, крутячись проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони зупиняються і стають так, як зазначено на схемі 185, опустивши руки вниз.

II фігура (16 тактів)
На 1—6-й такти пари, одна з яких стоїть на авансцені спиною до глядача, а друга — в глибині сцени обличчям до глядача, «простим танцювальним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 185. На кінець 6-го такту, не зупиняючись, з'єднують хлопець праву, а дівчина ліву руки і простягають їх, підносячи трохи вгору і вперед.
На 7—8-й такти повертаються на місці на 180° і на кінець такту стають обличчям до центру сцени, не роз'єднуючи рук.
На 9—16-й такти дві інші пари, які стоять праворуч і ліворуч від глядача, виконують те, що й дві попередні.
III фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари «перемінним кроком», починаючи з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони приходять на свої попередні місця і міняють положення рук: з'єднують їх навхрест перед собою.
На 9—16-й такти кожна пара самостійно обходить невеличке коло на місці проти руху годинникової стрілки.
На кінець останнього такту стають у вихідне положення II фігури, але не роз'єднують рук.
IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти пари «перемінним кроком», починаючи з правої ноги, йдуть до центру кола. На 4-й такт виконують «потрійний притуп».
На 5—8-й такти пари (кожна самостійно) обертаються на місці проти руху годинникової стрілки на 360°.
На 9—12-й такти, не міняючи положення, пари «простим танцювальним кроком» відступають на свої попередні місця.
На 13—16-й такти виконавці повторюють рухи 5—8-го тактів. На кінець останнього такту роз'єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.
V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата «перемінним кроком», починаючи з правої ноги, йдуть до центру сцени і на кінець 4-го такту з'єднують праві руки, утворюючи «зірку», а ліві кладуть собі на талію.
Хлопці в цей час стоять на місці.
На 5—8-й такти дівчата, не міняючи кроку, йдуть проти руху годинникової стрілки. Одночасно хлопці невеличкими «простими танцювальними кроками» підходять до дівчат. На кінець 8-го такту дівчата і хлопці, які стояли в парах, беруться під ліві руки, а праві кладуть собі на талію.
На 9—12-й такти пари, не міняючи кроку, йдуть проти руху годинникової стрілки. На кінець 12-го такту вони роз'єднують руки. Хлопці одразу ж з'єднують праві руки в центрі, утворюючи «зірку», а ліві кладуть собі на талію. Одночасно й дівчата кладуть руки собі на талію.
На 13—16-й такти хлопці виконують все те, що робили дівчата на 5— 8-й такти. Дівчата в цей час описують кола і йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 186.

На кінець останнього такту пари міняють положення рук, схрещуючи їх перед собою. Одночасно вони стають спиною до центру кола.
VI фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти пари, виконуючи «малий тинок», який починають з правої ноги, йдуть на свої попередні місця і стають у вихідне положення II фігури.

На 5—8-й такти пари, які стоять праворуч і ліворуч від глядача в глибині сцени, «простим танцювальним кроком» йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 187. На кінець 8-го такту вони вишиковуються в глибині сцени в одну лінію, обличчям до глядача.
На 9—16-й такти пари, які стоять праворуч і ліворуч від глядача на авансцені, «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 188. На кінець останнього такту дівчата стають ліворуч від хлопців, які стоять у глибині сцени, і утворюють трійки: посередині хлопець, по боках дівчата. Виконавці в трійках, схрещуючи руки за спиною, кладуть одне одному руки на талію. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію (схема 189).
VII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти трійки, обертаючись, просуваються вперед на авансцену. Трійка, яка стоїть ліворуч від глядача, обертається за рухом годинникової стрілки, а трійка, яка стоїть праворуч від глядача,— проти її руху.
На 8-й такт трійки, виконуючи «потрійний притуп», стають обличчям до глядача.
Хлопці в цей час ідуть «простим танцювальним кроком», у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 189. На кінець цього такту хлопці повертаються на свої попередні місця і стають обличчям до центру сцени.
На 9—12-й такти дівчата, які стоять у трійках ліворуч від хлопців, і хлопці, які стояли з ними в парах, «простим танцювальним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть назустріч одне одному, як зазначено пунктиром на схемі 190. На кінець 12-го такту беруться під праві руки.

На 13—16-й такти ці пари «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту стають у початкове положення II фігури.
Одночасно на 9—16-й такти інші дві пари, схрестивши перед собою руки і обертаючись, йдуть на свої попередні місця в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 190. Пара, що стоїть праворуч від глядача, йде за рухом годинникової стрілки, а та, що стоїть ліворуч від глядача, проти. На кінець останнього такту вони приходять у початкове положення II фігури і кладуть руки собі на талію.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть назустріч одна одній так, як зазначено пунктиром на схемі 191. Але пара, що стоїть ліворуч від глядача на авансцені, і пара, що стоїть праворуч від глядача в глибині сцени, вступають на один такт пізніше. Зустрівшись у центрі сцени, вони проходять так, як зазначено пунктиром на схемі 191.
На кінець 8-го такту виконавці описують на місці маленькі кола і стають обличчям до центру сцени.
На 9—16-й такти учасники повторюють все те, що й на 1—8-й такти, повертаючись на свої попередні місця. На кінець останнього такту вони стають у вихідне положення І фігури.
IX фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари основним рухом польки йдуть по колу проти руху годинникової стрілки і поступово, в міру просування, зникають за останньою лівою кулісою.