Побутовий танець: Метелиця (четверта)

МЕТЕЛИЦЯ (ЧЕТВЕРТА)
Танець виконують дванадцять дівчат. Вони вишиковуються в глибині сцени в один ряд, обличчям до глядача, і з'єднують руки. Всі повертаються обличчям до лівої куліси, одночасно піднімаючи з'єднані руки вгору над головою. Крайні дівчата кладуть вільні руки собі на талію.

I фігура (16 тактів)
На 1—3-й такти учасниці всі одночасно, починаючи рух з правої ноги, «простим танцювальним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки, як зазначено пунктиром на схемі 6. На останню чверть 8-го такту повертаються в протилежний бік на 180° і опускають з'єднані руки. Перша дівчина та остання з'єднують руки, які були на талії, утворюючи замкнуте коло.
На 9—16-й такти виконують все те, що й на 1—8-й, тільки починають рух з лівої ноги і рухаються в протилежний бік. На останню чверть 16-го такту всі зупиняються і роз'єднують руки.
II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата розходяться за ведучими праворуч і ліворуч від глядача «перемінним кроком», який починають з правої ноги, і йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 7.

На кінець останнього такту всі виконавиці утворюють два ряди і стають обличчям до глядача (схема 8).
Дівчата, які стоять праворуч від глядача, подають праві, а дівчата, які стоять ліворуч,— ліві руки і, з'єднуючи їх, піднімають вгору, утворюючи «ворота».

III фігура (32 такти)
На 1—32-й такти дівчата, які стоять в останній парі, опускають з'єднані руки і, трохи схиляючи корпус, стають впівоборота одна до одної. Та, що стоїть праворуч від глядача, починає рух з лівої ноги, а та, що стоїть ліворуч,— з правої ноги, і вони «перемінним кроком» проходять під руками дівчат, які утворюють «ворота». Прийшовши на авансцену, вони стають у першу пару і підносять руки вгору. Всі інші, не порушуючи «воріт», «простим танцювальним кроком» відходять назад. За останньою парою іде під «воротами» п'ята, четверта і т. д., поки всі не прийдуть у вихідне положення III фігури. На кінець 32-го такту всі зупиняються, роз'єднуючи руки.
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконавиці ідуть «перемінним кроком», який починають з правої ноги, в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 9, і на кінець 8-го такту утворюють два замкнених кола.

На 9—16-й такти дівчата, які стоять праворуч від глядача, «перемінним кроком» ідуть за рухом годинникової стрілки, а ті, що стоять ліворуч,— проти її руху. На останній такт виконують «потрійний притуп». Одночасно з'єднують руки в центрі кола, утворюючи малі «зірки». Дівчата, які стоять у колі праворуч від глядача, з'єднують праві, а ті, що стоять ліворуч,— ліві руки. Вільні руки кладуть собі на талію.
V фігура (16 тактів)
На 1—8'й такти дівчата, які стоять у «зірці» праворуч від глядача, «перемінним кроком» ідуть за рухом, а ті, що стоять ліворуч,— проти руху годинникової стрілки. На останній такт виконують «потрійний притуп». Одночасно, повертаючись в протилежні боки, міняють руки.
На 9—16-й такти «перемінним кроком» рухаються в протилежні боки. На останній такт виконують «потрійний притуп» і кладуть руки собі на талію.
VI фігура (16 тактів)
На 1-—8-й такти за першими ведучими кожної групи «перемінним кроком», який починають з правої ноги, дівчата йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 10. На кінець 8-го такту вони утворюють один ряд, стаючи обличчям до глядача.

На 9—16-й такти всі дівчата, не порушуючи ряду і виконуючи «вірьовочку», яку починають з правої ноги, відходять у глибину сцени. На останній такт виконують «потрійний притуп», одночасно повертаючись на 90° в різні сторони, як зазначено пунктиром на схемі 6.
VII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі дівчата «перемінним кроком», який починають з лівої ноги, йдуть за ведучими в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 11, і залишають сцену, зникаючи за останніми кулісами.