Побутовий танець: Метелиця (третя)

МЕТЕЛИЦЯ (ТРЕТЯ)
Танець виконують дванадцять дівчат, які утворюють два ряди по шість виконавиць у кожному. Вони стають обличчям до центру. Ті з них, які позначені літерами «А» та «Б»,— ведучі (схема 2).

І фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавиці, які в рядах знаходяться праворуч і ліворуч, починаючи рух з правої ноги, «перемінним кроком» ідуть за ведучими так, як зазначено пунктиром на схемі 2. Руки опущені вниз і трохи відведені в сторони долонями назовні. На останню чверть 16-го такту, утворивши коло, вони беруться за руки.
її фігура ("16 тактів)
На 1—7-й такти учасниці кола, починаючи рух з правої ноги, «перемінним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки.
На 8-й такт, не роз'єднуючи рук, виконують «потрійний притуп» в повороті, починаючи його з лівої ноги.
На 9—16-й такти учасниці виконують все те, що й на 1—8-й такти, тільки рухаються по колу в протилежному напрямку, починаючи «перемінний крок» з лівої ноги.
III фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти учасниці беруться під праві руки, а ліві піднімають вгору над головою (третя позиція). Так вони «перемінним кроком», який починають з правої.ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки, як зазначено пунктиром на схемі 3.

На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», міняють руки: беруться під ліві, а праві піднімають вгору (в третю позицію).
На 9—16-й такти учасниці виконують все те, що й на 1—8-й такти, тільки рухаються по колу в протилежному напрямку, починаючи «перемінний крок» з лівої ноги. На останній такт, виконуючи «потрійний притуп», беруться за руки і утворюють коло.
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти учасниці, починаючи рух з правої ноги, «перемінним кроком» ідуть до центру кола. Одночасно з'єднані руки поступово піднімають вгору. На останній такт виконують «потрійний притуп».
На 9—16-й такти, починаючи крок з правої ноги, учасниці виконують «вірьовочку», відступаючи на свої попередні місця. Одночасно опускають руки вниз. На останній такт роблять «потрійний притуп».
V фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти повторюється все те, що й на 1—16-й такти IV фігури, але на останній такт всі роз'єднують руки і через праве плече повертаються на 180°, стаючи спиною до центру кола. Потім знову з'єднують руки.
VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти учасниці, виконуючи «доріжку», яку починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 16-го такту ведучі, позначені літерами «А» та «Б», а також кожна шоста в групах, рахуючи від ведучих, роз'єднують руки.
VII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти кожна група «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йде в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 4.

а останній такт вони утворюють два паралельних ряди; виконавиці подають одна одній руки: дівчата, які стоять праворуч від глядача, — праву, а ті, що стоять ліворуч, — ліву. З'єднавши руки, вони підносять їх високо вгору, утворивши «ворота». Вільні руки опущені вниз вздовж корпусу.
VIII фігура (32 такти)
На 1—32-й такти дівчата першої пари, повернувшись впівоборота одна до одної, нахиляють корпус вниз і одночасно опускають з'єднані руки. Так вони дрібними кроками відступають під з'єднаними руками решти виконавиць. Інші дівчата поступово «перемінним кроком» просуваються вперед. Через кожні наступні два такти наступна пара виконує все те, що робила перша пара,— і т. д. Пари відступають під руками двічі. На останню чверть 32-го такту учасниці роз'єднують руки і розводять їх у сторони.
IX фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата, не порушуючи рядів, розходяться в різні сторони, виконуючи «доріжку», як зазначено пунктиром на схемі 5.

Дівчата, які стоять в ряді ліворуч від глядача, починають «доріжку» з правої ноги, а ті, що стоять в ряді праворуч,— з лівої (схема 4).
На 9—16-й такти виконують «доріжку» в повороті. Ті, що стоять ліворуч від глядача, йдуть за рухом годинникової стрілки, а ті, що праворуч.— проти її руху.
X фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавиці, які стоять у рядах, з'єднують руки і «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 4, і залишають танцювальну площадку.