Побутовий танець: Метелиця (перша)

МЕТЕЛИЦЯ (ПЕРША)
Масовий хороводний танець. Кількість виконавців необмежена. Всі встають у коло обличчям до центру і беруться за руки. Заздалегідь вибирають ведучу пару виконавців.
I фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі, починаючи рух з правої ноги, «простим танцювальним кроком» йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На другу чверть останнього такту, не роз'єднуючи рук, повертаються в протилежний бік.
На 9—16-й такти танцюристи, починаючи крок з лівої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки; на кінець останнього такту в тому місці, де стоїть визначена заздалегідь пара, двоє з учасників кола роз'єднують руки. Пара піднімає з'єднані руки високо вгору, утворюючи «ворота».
II фігура (32 такти)
На 1—16-й такти всі виконавці проходять за ведучою парою під з'єднаними руками в «ворота» в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 1.

На останній такт виконавці, які утворювали «ворота», опускають з'єднані руки вниз, а вільні подають ведучій і останній з кола. Всі стають спиною до центру кола. Потім повторюють усе спочатку.
III фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти танцюристи повторюють І фігуру, тільки виконавці з 1-го по 8-й такти йдуть за, а з 9-го по 16-й — проти руху годинникової стрілки.
IV фігура (32 такти)
На 1—32-й такти виконавці повністю повторюють фігуру, але ведучий веде учасників у протилежному напрямку. На останній такт всі повертаються і стають у вихідне положення фігури (замкнуте коло, учасники якого стають обличчям до центру).