Побутовий танець: Метелиця (друга)

Кількість виконавців довільна. Танець масовий. Всі стають у коло, обличчям до центру. Один з учасників, якого визначають заздалегідь, виходить у центр кола.
I фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконавці, взявшись за руки, «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту всі одночасно, не роз'єднуючи рук, повертаються в протилежний бік.
На 9—-16-й такти виконавці, починаючи крок з лівої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець 16-го такту танцюристи, які йшли по колу, розходяться на відстань витягнутих рук, роз'єднують їх, стають один за одним обличчям за рухом годинникової стрілки і зупиняються.
На 1—16-й такти виконавець, який стояв у центрі кола, відвівши руки в сторони і виконуючи «тинок», рухається в довільному напрямку. На кінець останнього такту він підходить до одного з учасників кола і стає облич- і чям до нього.
II фігура (8 тактів)
Мелодія виконується до закінчення фігури.
На 1—4-й такти двоє, які стоять обличчям один до одного, беруться під праві руки і «перемінним кроком», починаючи з правої ноги, обертаються за рухом годинникової стрілки. На кінець 4-го такту роз'єднують руки. Виконавці, які стоять у колі обличчям за рухом годинникової стрілки, трохи просуваються по колу.
На 5—8-й такти виконавець, який іде проти руху годинникової стрілки, з наступним учасником з кола беруться під ліві руки і, починаючи крок з лівої ноги, обертаються проти руху годинникової стрілки.
Так він робить, поки не обійде всіх учасників кола. З останнім він, обертаючись, просувається до центру кола, залишає його там, а сам займає його місце серед учасників, які знаходяться в колі. Потім танець починають спочатку.