Побутовий танець: Крижова полька

КРИЖОВА ПОЛЬКА

Масовий парний жіночий танець, в якому може брати участь велика кількість виконавців, що розділяються на окремі групи (по чотири пари). Виконавці в парах беруться за руки, як у польці, і стають у коло так, як зазначено на схемі 168.

I фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дві пари, які стоять навпроти, підстрибуючи на обох ногах, ідуть до центру в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 168.
На 5—8-й такти вони повертаються на свої попередні місця, не змінюючи крок)'.
На наступні 8 тактів інша пара, яка стояла в цей час на місці, виконує все те, що й попередня, але починає йти до центру в той час, коли перші дві пари наближаються до своїх місць (на один такт раніше).
II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари, виконуючи «перемінний крок», кружляють по колу, йдучи проти руху годинникової стрілки. Далі танець починають спочатку.