Побутовий танець: Краснянська полька

КРАСНЯНСЬКА ПОЛЬКА

Виконують дві пари (дві дівчини і два хлопця). До початку танцю виконавці виходять на сцену і стають одна пара праворуч, а друга ліворуч від глядача так, як зазначено на схемі 155.

I фігура (16 тактів)
На 7—8-й такти виконавці «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 155. На останній такт виконують «потрійний притуп», починаючи його з правої ноги, і стають обличчям до глядача. Руки виконавців відведені в сторони нижче рівня плечей долонями назовні.
На 9—16-й такти учасники, поклавши руки собі на талію і просуваючись на авансцену (див. схему 155), виконують «малий тинок», який починають з правої ноги праворуч. На останній такт виконують «потрійний притуп».
II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти двоє виконавців, які стоять ліворуч від глядача, не порушуючи ряду і починаючи з правої ноги, йдуть ліворуч, виконуючи «боковий крок» з угинанням і «потрійним притупом».
Двоє учасників, які стоять праворуч від глядача, виконують той самий рух, але починають крок з лівої ноги і йдуть праворуч (схема 156).
Дівчата тримаються руками за край фартушка. Хлопці кладуть руки собі на талію.
На 5—8-й такти виконавці повторюють рухи 1—4-го тактів, тільки починають рух з другої ноги і на кінець 8-го такту приходять у вихідне положення II фігури.
На 9—16-й такти всі виконавці, відступаючи, йдуть у глибину сцени. Дівчата виконують «вірьовочку», починаючи з правої ноги. Руки кладуть на талію.
Хлопці виконують «крок з винесенням ніг поперемінно на каблук». Руки схрещують на грудях. На 16-й такт, роблячи «потрійний притуп», виконавці кожної пари стають обличчям одне до одного.

III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата виконують на місці «вихиляс» з «потрійним притупом», починаючи з правої ноги.
Хлопці в цей час, також на місці, виконають «малий тинок», який починають з правої ноги.
На останню чверть 4-го такту дівчата опускають руки вздовж корпусу, а хлопці кладуть руки собі на талію.
На 5—8-й такти дівчата «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, обходять навколо хлопців за рухом годинникової стрілки. Хлопці в цей час крутяться на місці в протилежному напрямку, переступаючи з ноги на ногу (схема 157).
На кінець 8-го такту всі виконавці стають обличчям до глядача і кладуть руки одне одному на спину так: дівчина ліву руку, а хлопець праву. Вільні руки кладуть собі на талію.
На 9—16-й такти виконавці «перемінним кроком» (дівчата починають з правої ноги, а хлопці з лівої) відступають проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 16-го такту пари стають в одну лінію обличчям до глядача і кладуть руки собі на талію.
IV фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти учасники на місці виконують «колупалочку» з «потрійним притупом», починаючи з правої ноги.
На З—4-й такти всі повторюють рухи 1—2-го тактів, тільки починають з лівої ноги.
На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів.
На кінець 8-го такту з'єднують: дівчина ліву, а хлопець праву руки. Вільні руки залишаються на талії.
На 9—16-й такти пари «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 158.

Зустрівшись у центрі авансцени і не зупиняючись, пара, яка йшла праворуч від глядача, піднімає з'єднані руки, утворюючи «ворота». Пара, яка йшла ліворуч від глядача, проходить під «воротами». Продовжуючи рух, пари йдуть у глибину сцени і стають обличчям одна до одної так, як зазначено на схемі 158. На кінець останнього такту дівчата опускають руки і відводять їх трохи від корпусу, долонями назовні.
V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата «перемінним кроком» обходять коло так, як зазначено пунктиром на схемі 159.

Хлопці в цей час на місці виконують «малий тинок». На останню чверть 8-го такту всі стають в одну лінію обличчям до глядача, але дівчата попереду хлопців. Руки кладуть на талію.
На 9—12-й такти дівчата на місці двічі виконують «колупалочку» з «потрійним притупом» з правої і лівої ноги.
На 13—14-й такти дівчата виконують два «низьких голубці з потрійним притупом», починаючи його з правої ноги праворуч.
На 15—16-й такти вони роблять те ж саме, тільки ліворуч.
Хлопці в цей час стоять на місці і плещуть у долоні на кожну сильну долю такту. На останню чверть 16-го такту дівчата кладуть долоні правих рук на груди, начебто підтримуючи намисто, а ліві — на талію. Хлопці розводять обидві руки в сторони (друга позиція).
VI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата, виконуючи «вірьовочку» з переступанням, яку починають з правої ноги, відходять назад. Хлопці в цей час «перемінним кроком» обходять коло так, як зазначено пунктиром на схемі 160, а на кінець 8-го такту міняються місцями. Всі виконавці в глибині сцени стають в одну лінію, обличчям до глядача.

На 9—16-й такти дівчата, виконуючи «малий тинок», який починають з правої ноги праворуч, поволі просуваються на свої попередні місця. Хлопці в цей час, виконуючи «човгунець», який починають з правої ноги, йдуть ліворуч і теж повертаються на свої попередні місця. На кінець останнього такту кожна пара схрещує руки перед собою.
VII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари «перемінним кроком», який починають з правої ноги, розходяться в різні сторони, як зазначено пунктиром на схемі 161, і на кінець 8-го такту в глибині сцени утворюють одну лінію, стаючи обличчям до глядача. Всі схрещують руки перед собою.

На 9—12-й такти всі виконавці, зберігаючи лінію і виконуючи «малий тинок», який починають з правої ноги праворуч, ідуть вперед.

На 13—16-й такти знову схрещують руки по парах і «перемінним кроком» розходяться в сторони, як зазначено пунктиром на схемі 162.